Educatieprojecten

Er kan worden aangevraagd voor educatieprojecten met een onomstreden groot en landelijk bereik, wanneer de inhoud van het project raakvlakken heeft met het werkterrein Theater, Dans & Film. De educatieprojecten kunnen in allerlei vormen worden ondernomen (bijvoorbeeld workshops, masterclasses, documentaire, lesbrieven, apps). Educatie kan op elke doelgroep en leeftijd gericht zijn. 

Richtlijnen 

De producties moeten aansluiten bij de algemene richtlijnen en de specifieke richtlijnen (vanaf p. 21) van van het Cultuurfonds. 

Aanvragen 

Op deze pagina lees je alles over het doen van een aanvraag. We zien je aanvraag graag tegemoet.