Inzendtermijnen Theater, Dans & Film

Onze adviescommissie vergadert drie keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld. Hieronder vind je de vergaderdata van de commissie en de data waarop een project ingediend moet zijn. 

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
11 maart 11 januari
10 juni29 maart
11 november30 augustus

Adviescommissie Theater, Dans & Film

De heer mr. E. (Erik) Pals, (voorzitter), algemeen directeur Scapino Ballet Rotterdam
De heer E. (Eran) Ben Michaël, acteur, regisseur en theatermaker
De heer drs. R.J.M. (Raoul) Boer, directeur-bestuurder Schouwburg Hengelo
Mevrouw A.A. (Alida) Dors MSc, choreograaf, artistiek directeur Theater Rotterdam
De heer R. (Rob) Ligthert, teamleider/directeur van Toneelacademie Maastricht en (freelance) theaterregisseur
De heer drs. B.J. (Bo) Tarenskeen, acteur, schrijver, regisseur en medeoprichter van Theater Na de Dam
Mevrouw drs. I.M. (Ingrid) van Tol, freelance adviseur documentaire
De heer L. (Lucas) Westerbeek, directeur Stichting De frisse blik

secretariaat: Mevrouw drs. M. (Myra) Groenink