Inzendtermijnen Theater, Dans & Film

Onze adviescommissie vergadert drie keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld. Hieronder vind je de vergaderdata van de commissie en de data waarop een project ingediend moet zijn. 

Vergaderdata 2022

Uiterste inleverdatum:

10 maart

10 januari

9 juni

28 maart

10 november

29 augustus

Adviescommissie Theater, Dans & Film

Erik Pals voorzitter, algemeen directeur Scapino Ballet Rotterdam
Eran Ben Michaël, acteur, regisseur en theatermaker
Raoul Boer, directeur-bestuurder Schouwburg Hengelo
Alida Dors MSc, choreograaf, artistiek directeur Theater Rotterdam
Rob Ligthert, teamleider/directeur van Toneelacademie Maastricht en (freelance) theaterregisseur
Bo Tarenskeen, acteur, schrijver, regisseur en medeoprichter van Theater Na de Dam
Ingrid van Tol, freelance adviseur documentaire
Lucas Westerbeek, directeur Stichting De frisse blik

secretariaat: Myra Groenink