Inzendtermijnen Theater, Dans & Film

Onze adviescommissie vergadert drie keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld. Hieronder vind je de vergaderdata van de commissie en de data waarop een project ingediend moet zijn. 

Vergaderdata 2022

Uiterste inleverdatum:

10 maart

10 januari

16 juni

28 maart

10 november

29 augustus

Vergaderdata 2023

Uiterste inleverdatum:

16 maart

12 januari

15 juni

3 april

16 november

4 september

Adviescommissie Theater, Dans & Film

Erik Pals voorzitter, algemeen directeur Scapino Ballet Rotterdam
Eran Ben Michaël, acteur, regisseur en theatermaker
Raoul Boer, directeur-bestuurder Schouwburg Hengelo
Junadry Leocaria, choreograaf ISH Dance Collective
Rob Ligthert, teamleider/directeur van Toneelacademie Maastricht en (freelance) theaterregisseur
Marlou Stolk, voormalig Hoofd Educatie & Interactie Theater Rotterdam, freelance projectleider sociaal/cultureel domein
Bo Tarenskeen, acteur, schrijver, regisseur en medeoprichter van Theater Na de Dam
Ingrid van Tol, freelance adviseur documentaire

secretariaat: Kiki Rosingh