Prijzen en stipendia

Het Cultuurfonds reikt jaarlijks een aantal prijzen en stipendia uit, bestaande uit een financiële tegemoetkoming die de talentvolle maker in staat stelt zich artistiek te ontwikkelen. Op het werkterrein van Theater, Dans & Film zijn er de volgende prijzen en stipendia:

Documentaire Stipendium

Dit stipendium van € 50.000, ingesteld door een gulle schenker, is een stimuleringsprijs voor documentairemakers met bewezen kwaliteiten. Met het bedrag krijgt de documentairemaker de gelegenheid een film te maken.

Een jury kiest de winnaar uit een voorselectie van IDFA.

Harry Wich Stipendium

Dit stipendium voor theatervormgeving wordt in nagedachtenis van de scenograaf uitgereikt aan een talentvolle student met gevoel voor theater. Met € 15.000 kan de winnaar een jaar in het buitenland studeren. Een jury kiest de winnaar uit de voordracht van de vier Nederlandse scenografie-opleidingen.

TheaterTekst Talent Stipendium

TheaterTekstTalent is een stipendium voor theaterauteurs, ingesteld door Fonds De Versterking. Deze stichting stelt elk jaar € 12.500 beschikbaar voor toneelschrijvers die een nieuw toneelstuk gaan schrijven. Daarnaast is er € 20.000 te vergeven als startbijdrage voor de uitvoering van het geschreven stuk en de productie van de voorstelling. Ten slotte is er € 2.500 beschikbaar voor de laureaat om te besteden aan coaching of voor een tussentijdse presentatie of lezing.

Wil je in aanmerking komen voor het TTT stipendium? Lees hier alles over het stipendium.

Charlotte Köhler Prijs

Sinds 1988 reikt het Prins Bernhard Cultuurfonds de Charlotte Köhler Prijzen uit.

De aanmoedigingsprijzen zijn ingesteld ter nagedachtenis van de actrice Charlotte Köhler (1892-1977).

De Charlotte Köhler Prijzen worden vanaf 2013 jaarlijks toegekend aan twee talenten tot 35 jaar, waarvan één zich op het gebied van theater manifesteert en de ander op het gebied van de beeldende kunsten. Elk talent ontvangt een prijzengeld van € 20.000 uit het Charlotte Köhler Fonds voor investeringen in de ontwikkeling c.q. verdieping van het eigen talent.

De prijs kent geen aparte jury. De kandidatenselectie wordt uitgevoerd door respectievelijk de Adviescommissie Theater, Dans & Film en de Adviescommissie Beeldende Kunst. Je kunt je hiervoor niet aanmelden.

Wim Bary Stipendium

Het Wim Bary Stipendium wordt in de oneven jaren uitgereikt. De € 7.500 is bestemd voor een talentvolle theatermaker (tot 35 jaar) met een klein maar veelbelovend oeuvre, die werkzaam is achter de schermen als regisseur, choreograaf, scenograaf of componist.

De winnaar wordt geselecteerd door de adviescommissie Theater, Dans & Film. Je kunt je hiervoor niet aanmelden.