Publicaties, tentoonstellingen en audiovisuele projecten

Publicaties, tentoonstellingen, documentaires en podcasts

Er kan worden aangevraagd voor zeer uitzonderlijke publicaties, tentoonstellingen en audiovisuele projecten als de inhoud ervan de het werkterreinen Theater, Dans & Film betreft, en het project een onomstotelijk groot en landelijk bereik heeft. 

Documentaires

Er kan worden aangevraagd voor zeer uitzonderlijke documentaires als de inhoud ervan de het werkterreinen Theater, Dans & Film betreft, en het project een onomstotelijk groot en landelijk bereik heeft.

Voor documentaires die qua inhoud niet raken aan het werkterrein Theater, Dans & Film kan niet worden aangevraagd. Jaarlijks wordt wel een aantal talentvolle regisseurs de mogelijkheid geboden een filmplan te ontwikkelen binnen het programma Oase.

Podcasts

Er kan worden aangevraagd voor zeer uitzonderlijke podcasts als de inhoud ervan de het werkterreinen Theater, Dans & Film betreft, en het project een onomstotelijk groot en landelijk bereik heeft. Het medium dient daarbij innovatief en creatief benut te worden.

Er kan ook voor fictie-podcasts aangevraagd worden. In dat geval gelden de richtlijnen zoals die voor Producties.

Richtlijnen

De aanvragen moeten aansluiten bij de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds.  

Lees ook de specifieke richtlijnen van het Cultuurfonds: 

  • archiveren/digitaliseren: vanaf p. 16 
  • tentoonstellingen: vanaf p. 23
  • audiovisuele kunstwerken: vanaf p. 27 (documentaire en podcast) 
  • publicaties: vanaf p. 32  

Aanvragen

Op deze pagina lees je alles over het doen van een aanvraag.