Wat doen we niet

Voor alle aanvragen gelden de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds en de specifieke beleidsfocus voor het werkterrein Theater, Dans & Film. Aanvullend of er verduidelijking geldt ook dat er in principe geen aanvraag kan worden ingediend voor:

  • fictiefilms;
  • documentaires die inhoudelijk niet over de werkterreinen Theater, Dans & Film gaan. NB: een uitzondering hierop vormt het programma Oase
  • de eerste editie van festivals. U kunt mogelijk een beroep doen op een van onze regionale afdelingen;
  • festivals waarbij het theater-, dans- of filmgenre niet centraal staat;
  • projecten die plaatsvinden buiten Nederland;
  • structureel door de overheid gesubsidieerde (BIS-)instellingen, tenzij het project inhoudelijk en financieel zeer uitzonderlijk en aantoonbaar niet met structurele subsidie te realiseren;
  • jubilea van gevestigde theater- dans- of filminstellingen die een ander tijdspanne betreffen dan het 25-jarig bestaan of een veelvoud daarvan;
  • projecten zonder onmiskenbare landelijke uitstraling/bereik/belang. U kunt mogelijk een beroep doen op een van onze regionale afdelingen.