Tijdlijn

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is uitgegroeid tot één van de grootste particuliere fondsen voor cultuur, natuur en wetenschap. 

Beleef bijna 80 jaar Cultuurfonds in vogelvlucht:

1940

1940

Oprichting Prins Bernhard Fonds

Enkele naar Londen uitgeweken Nederlanders bedenken een plan om geld in te zamelen voor de bevrijding van Nederland. Ze beginnen een Spitfire Fund, het latere Prins Bernhard Fonds, met de Prins als regent. Zo wordt er tijdens de oorlog meer dan twintig miljoen gulden opgehaald voor de aanschaf van vliegtuigen en schepen, onder meer met een inzameling op Curaçao.

1945

1946

Nieuwe doelstelling

Na de oorlog krijgt het fonds een nieuwe doelstelling: ‘De bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid.’ Een eerste commercial wordt gemaakt.

1946

Eerste Anjeractie

De jaarlijkse collecte rond de verjaardag van Prins Bernhard is lange tijd de belangrijkste inkomstenbron van het Cultuurfonds.

1950

1950

Instelling Zilveren Anjer

De Zilveren Anjer is een onderscheiding voor belangeloze inzet voor cultuur, natuur en wetenschap, gefinancierd vanuit de nalatenschap van verzetsstrijder Thijs Taconis.

1953

1953

Oprichting Cultuurfonds Nederlandse Antillen

Op Curaçao, waar ooit de eerste inzameling voor het Cultuurfonds in 1940 begon, tekent Prins Bernhard de oprichtingsakte van het Prins Bernhard Fonds Nederlandse Antillen. "Met de oprichting van deze nieuwe stichting is het Prins Bernhard Fonds tot zijn geestelijke geboortegrond teruggekeerd," zei de prins.

1954

1954

Oprichting European Culture Foundation

ECF werd (mede) opgericht door Prins Bernhard voor het stimuleren van culturele uitwisseling binnen Europa. ECF ontvangt jaarlijks een aanzienlijke bijdrage van het Cultuurfonds.

1975

1975

'Natuur' als werkterrein

Natuur wordt toegevoegd als werkterrein van het Cultuurfonds.

1987

1987

Introductie CultuurFonds op Naam

In 1987 startte het fonds het zogenaamd 'Fonds op Naam' project, dat tot doel heeft de totstandkoming van particuliere fondsen met een specifieke doelstelling onder het beheer van het Prins Bernhard Fonds.

1990

1999

Nieuwe naam

De Anjerfondsen en het Prins Bernhard Fonds krijgen een nieuwe naam: het Prins Bernhard Cultuurfonds.

2002

2002

'Wetenschap' als werkterrein

In 2002 startte het Cultuurfonds met de Cultuurfondsbeurzen, en daarmee werd 'wetenschap' als werkterrein van het Cultuurfonds toegevoegd. Het idee achter de beurzen is dat aanvragers met de voorgenomen opleiding of het geplande onderzoek een brug kunnen slaan naar de geambieerde toekomst als wetenschapper, acteur, beeldend kunstenaar, musicus of danser. Meer dan duizend studenten ontvingen inmiddels een beurs.

2010

2010

Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs

Bij het zeventigjarige bestaan van het Cultuurfonds werd een vernieuwde Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs ingevoerd. Jaarlijks wordt er één grote betekenisvolle prijs uitgereikt aan een persoon of instelling met grote inzet voor cultuur of natuur. Aan de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs is een geldbedrag van € 150.000 verbonden, waarvan de helft door de laureaat wordt besteed aan een eigen CultuurFonds op Naam.

2011

2011

Buurtcultuurfondsen

De Buurtcultuurfondsen richten zich op stimulering van kunst en cultuur in de regio en heel lokaal in de wijken. Het zijn samenwerkingsverbanden tussen het Cultuurfonds, de provincie en  woningcorporaties.

2012

2012

Blockbusterfonds

Samen met VSB Fonds, Vanden Ende Foundation en BankGiro Loterij richtte het Cultuurfonds het Blockbusterfonds op. Met het Blockbusterfonds worden uitzonderlijke culturele projecten mogelijk gemaakt. Minister-President Rutte maakte de samenwerking bekend.

2020