Cultuurfonds Canon

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is één van de grootste particuliere fondsen voor cultuur en natuur. Dankzij onze bijdragen, fondsen op naam, beurzen, prijzen, expertise en opdrachten ontstaan steeds weer nieuwe initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. 

Beleef 80 jaar Cultuurfonds in vogelvlucht:

2020 - 2010 - 2000 - 1990 - 1980 - 1970 - 1960 - 1950 - 1940

2020

2020

Het begin van iets moois

Cultuur vormen we samen. Makers en schenkers, liefheb­bers en experts, bedenkers en bescher­mers, nieuwe en oude gezichten. Want als je al die mensen, werelden en dromen samenbrengt, komt cultuur tot leven.

2020

2020

Cultuur in tijden van corona

Vanwege de wereldwijde coronacrisis is de cultuursector hard geraakt. Daarom start het Cultuurfonds de actie Houd Cultuur Levend. Hiermee wordt zoveel mogelijk geld opgehaald voor de vele duizenden makers in de cultuursector die in zwaar weer verkeren.

2018

2018

Van grijs naar groen

Tegels eruit, groen erin! In een groene omgeving bewegen en spelen kinderen meer. Bij het Cul­tuurfonds Noord-Brabant loopt daarom het project 'Schoolpleinen van de Toekomst'. Al meer dan 150 schoolpleinen zijn vergroend. In Zuid-Holland en Overijssel is dezelfde regeling gestart.

2016

2016

Groot, groter, grootst

In 2016 wordt het vijfhonderdste sterf­jaar van schilder Jheronimus Bosch her­dacht met de tentoonstelling ‘Jheronimus Bosch, visioenen van een genie’ in Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Het Cultuurfonds steunt de tentoonstelling met een uitzonderlijke bijdrage.

2015

2015

Een reus van een skelet

'Trix', zo wordt het skelet van de tyrannosaurus-rex in Naturalis te Leiden ook wel liefkozend genoemd. Het is het enige museum buiten Noord-Amerika waar een tyroannosaurus-rex-skelet te zien is. Ga er maar eens naast staan! Het Cultuur­fonds draagt bij voor de aanschaf van ‘Trix'.

2015

2015

Jong Metropole

Het idee achter Jong Metropole: conservatoriumstudenten laten optreden in volledige Metropole Orkest-bezetting mét het bijbehorende repertoire, zodat ze andere genres en musici uit de jazz en pop leren kennen. Naast een tournee omvat Jong Metropole masterclasses, workshops en twee awards.

2013

2013

Koningsbiografieën

In het kader van tweehonderd jaar Neder­landse monarchie initieert en financiert het Cultuurfonds onder­zoek voor de biografieën van de eerste drie Nederlandse koningen. De eerste exemplaren worden op 29 november 2013 overhan­digd aan koning Willem-Alexander.

2012

2012

Blockbusters!

Op initiatief van Joop van den Ende rich­ten VandenEnde Foundation, het Cultuurfonds VSBfonds en de VriendenLoterij het Blockbusterfonds op. Hiermee worden grote tentoonstellingen en theaterproducties mogelijk gemaakt, zoals de tentoonstelling What a genderful world, die t/m 2021 te zien is in het Tropenmuseum.

2011

2011

8 stipendia

Stipendium, een moeilijk woord voor iets waardevols: het ondersteunen van talent met een toelage. Het Cultuurfonds beheert namens een aantal particuliere schenkers 8 stipendia. Een voorbeeld is het Mode Stipendium, met 50.000 euro de grootste modeprijs in Nederland. 


2010

2010

Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs

Bij het zeventigjarige bestaan van het Cultuurfonds werd een vernieuwde Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs ingevoerd. Jaarlijks wordt er één grote betekenisvolle prijs uitgereikt aan een persoon of instelling met grote inzet voor cultuur of natuur. De eerste Cultuurfonds Prijs gaat naar fotograaf en filmmaker Anton Corbijn.

2003

2003

Groots in de kleine zaal

We dragen in het kader van ons 65-jarig jubileum ruim een miljoen euro bij aan de restauratie van de Kleine Zaal van Het Concertgebouw in Amsterdam. Na de restauratie treedt jong talent dat door het fonds wordt gesteund op in deze zaal. Beluister hier de uitzendingen vanuit de Spiegelzaal van AVROTROS/NPO Radio 4.

2002

2002

Op onderzoek uit

Jaarlijks kunnen zo'n 200 getalenteerde studenten met een Cultuurfondsbeurs een internationale vervolgstudie volgen. En dat is elk jaar weer feest: zien hoeveel talent er is en dan een extra zetje mee kunnen geven voor de toekomst, vooral dankzij de fonds-op-naamschenkers, die vaak deze doelstelling kiezen.1999

1999

Anjerfondsen voortaan Cultuurfonds

De provinciale afdelingen: onze voelsprieten en peilstok in dorp, stad, provincie. Met een betrokken bestuur en eigen medewerkers zetten zij zich in voor cultuur- en natuurbehoud in de regio. In elke provincie één, onder voorzitterschap van de commissaris van de Koning. Deze afdelingen ontstonden in 1999 uit de Anjerfondsen. 

1997

1997

Onverwachte rijkdom

Hein Wertheimer was een verwoed amateurfotograaf die zijn fotorolletjes liet ontwikkelen bij de HEMA. Zijn naasten waren verrast en de Nederlandse fotografiewereld was in rep en roer toen Wertheimer na zijn overlijden maar liefst 22 miljoen gulden naliet voor de oprichting en instandhouding van een fotomuseum. Lees meer over nalaten

1990

1990

Eerste uitreiking Museumprijs

Samen met de VriendenLoterij en de Museumvereniging looft het Cultuurfonds jaarlijks de VriendenLoterij Museumprijs uit. Een jury bepaalt het thema en nomineert de musea. Het publiek kiest de winnaar. Met het prijzengeld van 100.000 euro kunnen musea hun bestaande collectie uitbreiden of een nieuwe inrichten. Bekijk de laatste uitreiking.


1988

1988

Jong en veel belovend

Charlotte Köhler was een succesvol toneelspeelster. Samen met het Cultuurfonds bedacht ze dat haar erfenis zou worden besteed aan prijzen voor veelbelovende kunstenaars. Jaarlijks worden twee de Char­lotte Köhler Prijzen (elk 30.000 euro) uitgereikt aan jong talent tot 35 jaar, in beeldende kunst en theater. 

1987

1987

Afgekeken van de Fransen

Sinds 1987 kun je met een CultuurFonds op Naam een doel kiezen en steunen. Wij zorgen ervoor dat het geld precies op de plek terechtkomt waar het voor bedoeld is. En zo maken onze fonds-op-naamschenkers talloze mooie projecten én studie-en onderzoeksbeurzen voor talentvolle studenten mogelijk. 

1982

1982

Het huis aan de bocht

Aan Herengracht 476 in Amsterdam staat ‘Huis de Vicq’ (1670). Juffrouw Mirandolle schonk het in 1953 aan Vereni­ging Hendrick de Keyser. Sinds 1982 is het Cul­tuurfonds er als huurder van het pand gevestigd. Het gebouw is toeganke­lijk voor publiek tijdens Monumentendagen en Open Tuinendagen.

1975

1975

Natuurlijk ook natuur

Het Cultuurfonds ondersteunt sinds 1975 ook natuurbehoud in Nederland. Daarbij staan biodiversiteit, educatie en het Nederlandse cultuurlandschap voorop. Een voorbeeld is het educatieve onderdeel van De Nieuwe Wildernis, waarmee in 80 korte clips een ode aan de Nederlandse natuur wordt gebracht.

1970

1970

Lot uit de loterij

Samen met een aantal andere goede doelen staat het Cultuur­fonds aan de basis van enkele loterijen, zoals de Lotto en de VriendenLoterij. De VriendenLoterij is met recht dé cultuurloterij van Nederland en hiermee worden elk jaar weer projecten gerealiseerd die anders niet mogelijk zouden zijn. 

1961

1961

Vereniging Rembrandt

Sinds de jaren 60 draagt het Cultuurfonds jaarlijks bij aan de Vereniging Rembrandt, die aankopen voor het openbaar kunst­bezit in Nederland financiert. Zoals het onlangs aangekochte bloemstilleven van Jacob Vosmaer dat nu de Eregalerij van het Rijksmuseum siert.

1955

1955

De Martinus Nijhoff Vertaalprijs

De Martinus Nijhoff Vertaalprijs is de belangrijkste prijs voor literaire vertalers en wordt sinds 1955 uitgereikt. De prijs van 35.000 euro gaat naar een vertaler die buitenlandse literatuur vertaalt naar het Nederlands. Eens in de vijf jaar gaat de prijs daarnaast ook naar een vertaler die literatuur uit het Nederlands vertaalt in een andere taal. 

1954

1954

Oprichting European Culture Foundation

European Culture Foundation werd (mede) opgericht door Prins Bernhard voor het stimuleren van culturele uitwisseling binnen Europa. ECF ontvangt jaarlijks een aanzienlijke bijdrage van het Cultuurfonds.

1953

1953

Oprichting Cultuurfonds Nederlandse Antillen

Op Curaçao, waar ooit de eerste inzameling voor het Cultuurfonds in 1940 begon, tekent Prins Bernhard de oprichtingsakte van het Prins Bernhard Fonds Nederlandse Antillen. "Met de oprichting van deze nieuwe stichting is het Prins Bernhard Fonds tot zijn geestelijke geboortegrond teruggekeerd," aldus de prins.

1950

1950

Zilveren Anjer voor belangeloze inzet

Vanaf 1950 eert het Cultuurfonds elk jaar de vrijwilligers die zich inzetten voor cultuur en natuur in het Koninkrijk der Nederlanden, met de Zilveren Anjer. Het gaat om mensen die zich belangeloos en vaak tomeloos inzetten voor het behoud van cultuur en natuur. Deze mensen maken het verschil maken in een dorp, stad of streek en zijn van groot belang voor de samenleving.

1946

1946

Het begon met de collectebus

Met de Anjeractie halen vrijwilligers jaarlijks geld op voor hun eigen vereniging én voor projecten in hun eigen regio. Hierdoor ontstonden in elke provincie de Anjerfondsen, onze latere pro­vinciale afdelingen. De traditionele col­lectebus wordt in 2020 vanwege de coronacrisis ingeruild voor een mobiele collecte.

1945

1945

Nieuwe doelstelling

Na de oorlog krijgt het fonds een nieuwe doelstelling: ‘De bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid.’ Een eerste commercial wordt gemaakt.

1940

1940

Oprichting Prins Bernhard Fonds

Enkele naar Londen uitgeweken Nederlanders bedenken een plan om geld in te zamelen voor de bevrijding van Nederland. Ze beginnen een Spitfire Fund, het latere Prins Bernhard Fonds, met de Prins als regent. Zo wordt er tijdens de oorlog meer dan twintig miljoen gulden opgehaald voor de aanschaf van vliegtuigen en schepen, onder meer met een inzameling op Curaçao.

1940

1940

De Witte Anjer

Na de Duitse inval in mei 1940 was prins Bernhard het eerste lid van het Koninklijk Huis dat jarig was. Zijn verjaardag werd dat jaar een dag van symbolisch protest tegen de bezetting: veel Nederlanders droegen die dag – net als de prins – een witte anjer in hun knoopsgat. Zo werd de anjer het beeldmerk van het Prins Bernhard Cultuurfonds.