Toelichting velden samenvatting en uitzonderlijkheid

In het aanvraagformulier moet u verschillende velden invullen.

De informatie die u invult bij ‘geef een samenvatting van het project’ en ‘geef aan wat het uitzonderlijk project maakt’, wordt door het Cultuurfonds voor meerdere doeleinden gebruikt, onder meer ten behoeve van de behandeling van uw aanvraag maar ook voor onze communicatie en het informeren van onze schenkers. Daardoor moet u een aantal dingen invullen die u ook al elders in het formulier al heeft ingevuld (bijvoorbeeld de aanvangsdatum van de activiteit). Dat lijkt overbodig, maar is van belang voor een vlotte behandeling van uw aanvraag.

U noemt u in de samenvatting van het project in ieder geval het volgende:

  • Wie is de aanvrager?
  • Waarvoor wordt aangevraagd (bijvoorbeeld voor een festival, productie, tentoonstelling, restauratie etc) en (indien van belang) wat is de naam van de activiteit?
  • Wanneer vindt de activiteit plaats?
  • Waar vindt de activiteit plaats?
  • Waarom wordt de activiteit georganiseerd, bijvoorbeeld omdat sprake is van een leemte in het bestaande aanbod, de viering van een lustrum of vanwege de noodzaak om te restaureren?
  • Indien het een activiteit voor bezoekers betreft geef dan aan hoeveel bezoekers er verwacht worden?

Begint u de samenvatting met het beantwoorden van bovenstaande vragen. U heeft dan nog ruimte om aanvullingen te geven. U moet de informatie in lopende zinnen weergeven, dus geen opsomming!

Ook is het van belang dat u de informatie objectief beschrijft en niet persoonlijk maakt. Het zou er dan als volgt uit kunnen zien:

De stichting/vereniging X organiseert op XX het festival XXX. De activiteit vindt plaats plaatst in XXXX. Het betreft een nieuw activiteit en er worden x bezoekers verwacht.

Let er ook op dat u niet "wij" of "ik" gebruikt. Dus niet: "Wij organiseren op 1 maart het festival etc…"

Bij het veld wat maakt het project uitzonderlijk kunt u onder meer aangeven waarin de activiteit verschilt van eerdere activiteiten van uw organisatie, waarom uw activiteit een aanvulling is op bestaande activiteiten, waarom uw restauratie, onderzoek noodzakelijk is etc. Ook hier niet "wij" of "ik" gebruiken.

Terug naar de pagina Aanvragen