Vacature bestuurslid Cultuurfonds Gelderland

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is het grootste particuliere fonds in Nederland en investeert in kunst, cultuur, erfgoed en natuur. Naast het landelijk bureau zijn er twaalf afdelingen, in elke provincie één, die met een eigen budget bijdragen aan projecten met impact op de samenleving.

Wij zoeken voor de afdeling Gelderland 

Bestuurslid Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland

met als aandachtsgebied muziek


Ben jij geïnteresseerd in cultuur en natuur en ben je op de hoogte van de muziek in Gelderland? En vind je het interessant om de culturele sector in Gelderland beter te leren kennen? Dan is de onbezoldigde functie van bestuurslid voor het Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland misschien iets voor jou.

De organisatie

De Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds is een van de grootste onafhankelijke particuliere cultuurfondsen in Nederland. Het fonds bestaat al sinds 1940 en stelt zich ten doel activiteiten op het gebied van cultuur en natuur te bevorderen. Het Cultuurfonds tracht dit doel te bereiken door het verlenen van financiële steun aan personen en organisaties die zich op deze terreinen inzetten. Naast financiële bijdragen kent het Cultuurfonds prijzen voor bijzondere prestaties en beurzen voor jonge talentvolle musici, dansers, beeldend kunstenaars, theatermakers en wetenschappers. Het werk van het Prins Bernhard Cultuurfonds wordt mogelijk gemaakt door schenkingen, donaties en door inkomsten uit de Vriendenloterij en de Nederlandse Loterij. Aanvragen voor financiële ondersteuning worden behandeld door het landelijke fonds te Amsterdam en door 12 provinciale afdelingen. De commissaris van de Koning van Gelderland, John Berends, is voorzitter van het bestuur van de afdeling Gelderland. Het bureau is gevestigd in het Huis der Provincie te Arnhem.

De functie

Als bestuurslid neem je deel aan de bestuursvergaderingen die viermaal per jaar plaatsvinden. Hierin worden de besluiten genomen over de aanvragen van culturele organisaties voor financiële bijdragen. Daarnaast ben je lid van de voorbereidingscommissie waarin een preadvies wordt gegeven over de aanvragen. Deze commissie komt eveneens viermaal per jaar bijeen. Verder denk je mee over het te voeren beleid, ben je inzetbaar voor speciale projecten en draag je het werk van het Cultuurfonds uit in de Gelderse samenleving.

Gewenst profiel

Wij zoeken een bestuurslid dat kennis heeft van muziek en in het bijzonder van amateurkunsten op het gebied van koren en blaasorkesten, en klassieke muziek. Ervaring met het beoordelen van financiële aanvragen strekt tot aanbeveling. Verder zijn goede communicatieve eigenschappen (open en direct) van groot belang, zowel voor de samenwerking binnen het bestuur als in de contacten met aanvragers en overige relaties.

Overige informatie

Het bestuurslidmaatschap is een onbezoldigde functie. Desgewenst ontvangen bestuursleden een reiskostenvergoeding. De tijdsbesteding, vergaderingen inclusief voorbereiding, vergt minimaal circa zestien dagdelen per jaar. Als wordt meegewerkt aan een prijsuitreiking komen hier vier dagdelen bij.

De zittingsduur van bestuursleden is vier jaar en kan eenmaal met een gelijke duur worden verlengd. Bestuursleden werken conform de Bestuurscode van het Prins Bernhard Cultuurfonds waarin de algemene beginselen van goed bestuur zijn vastgelegd.

Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Wendelien Kuit, ambtelijk secretaris van Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland (026) 359 8588 / w.kuit@cultuurfonds.nl Bezoek ook onze website www.cultuurfonds.nl

Reageren

Graag ontvangen wij vóór 1 februari 2023 je reactie. Een gesprek vindt plaats op 8 of 15 februari na 15.30 uur. Wij streven naar benoeming in het bestuur per 1 mei 2023. Stuur je Curriculum Vitae met begeleidende brief naar: Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland, w.kuit@cultuurfonds.nl