Vacature Bestuurslid Cultuurfonds Noord-Holland regio Amsterdam

Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert in cultuur, erfgoed, educatie en natuur. Jaarlijks geven wij zo’n 35 miljoen euro aan meer dan 3.500 projecten die te maken hebben met deze thema’s en die ertoe doen voor onze samenleving. Het Cultuurfonds is actief fondsenwerver om deze missie waar te kunnen maken. En om door het hele land het werk van het Cultuurfonds met kennis en expertise te kunnen doen, mogen wij rekenen op de betrokkenheid van vele vrijwillige commissieleden en bestuurders.

Cultuurfonds Noord-Holland

Het Cultuurfonds Noord-Holland is een van de twaalf provinciale afdelingen van waaruit lokale of regionale projecten worden ondersteund. De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, Arthur van Dijk, is voorzitter van het bestuur dat verder bestaat uit 7 personen die ieder een regio in Noord-Holland vertegenwoordigen. Dat bestuur willen we vanaf 1 januari 2023 graag versterken met een

Bestuurslid voor de regio Amsterdam

Functieomschrijving

Als bestuurslid neem je vier keer per jaar deel aan de vergaderingen van het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, meestal op een vrijdagmiddag op het provinciehuis in Haarlem. Hier worden de aanvragen voor financiële bijdragen aan stichtingen en verenigingen uit heel Noord-Holland besproken. Samen met een medebestuurslid voor de regio Amsterdam geef jij advies over de aanvragen uit Amsterdam.

Wat vragen we van je?

Van het bestuurslid wordt onder meer verwacht dat je:

  • aantoonbare betrokkenheid hebt met de Amsterdamse kunst- en cultuursector;
  • affiniteit hebt met projecten voor natuur binnen de regio Amsterdam;
  • aantoonbare kennis of affiniteit hebt van/met de werkterreinen van het Cultuurfonds, met name in Amsterdam;
  • relevante bestuurlijke of adviserende ervaring hebt;
  • aanwezig bent bij vier vergaderingen per jaar en tijd hebt om je in te lezen en te adviseren over dossiers;
  • over goede communicatieve eigenschappen beschikt;
  • in staat bent om weloverwogen en onafhankelijk te oordelen over aanvragen voor financiële bijdragen;
  • een bijdrage wil leveren aan het uitdragen van het werk van het Cultuurfonds in de Noord-Hollandse samenleving;
  • namens het bestuur ondersteunde projecten bezoekt.

De bestuursfunctie kost ongeveer tien dagen van je tijd per jaar, verdeeld over twintig dagdelen, plus representatie bij ondersteunde projecten. De functie is onbezoldigd, maar relevante reiskosten worden vergoed. Je wordt benoemd voor vier jaar en dat kan eenmaal met nog eens vier jaar worden verlengd. Bestuursleden werken volgens de Bestuurscode van het Prins Bernhard Cultuurfonds waarin de algemene beginselen van goed bestuur zijn vastgelegd.

Wie ben jij?

Het maakt niet uit wie of wat je bent, maar wat je meebrengt voor het Cultuurfonds. Wij kijken uit naar een kandidaat die onze organisatie in alle opzichten meer divers maakt.

Meer informatie?

Meer informatie over het Cultuurfonds is te vinden op www.cultuurfonds.nl. Meer informatie over het Cultuurfonds Noord-Holland vind je hier: www.cultuurfonds.nl/noordholland.

Voor vragen kun je contact opnemen met Linda van de Kamp, secretaris Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland, via 06-18306060 of l.vandekamp@cultuurfonds.nl.

Enthousiast geworden?

Stuur dan een motivatiebrief met cv vòòr maandag 21 november 2022 per e-mail naar het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland t.a.v. de voorzitter de heer Van Dijk via noordholland@cultuurfonds.nl.