Wat doet een commissielid van Fonds ZOZ?

Als commissielid adviseer je drie keer per jaar over ingediende aanvragen. Om tot een advies te komen lees je aanvragen door, gebruik je je kennis en ervaring en overleg je tijdens de adviesrondes met de andere leden over de aanvragen. Er zijn drie adviesrondes per jaar, die elk zo’n vier uur van je tijd vragen, naast het vooraf doorlezen van de aanvragen (dat neerkomt op zo’n acht uur aan leeswerk). Tevens is er een jaarlijkse beleidsvergadering waarbij de adviescommissie meedenkt over de missie en de visie van Fonds ZOZ.

Een commissielid krijgt geen geld voor bovenstaande activiteiten.

Wat krijg je ervoor terug?

  • een bijzondere adviesrol waarin je samen met andere experts met verschillende disciplines projecten bespreekt en beoordeelt. Het betreft een inkijkje in een vroege fase van kunstprojecten van makers met een sterk gevoel voor urgentie en actualiteit. Makers die vaak de eerste zijn die polariserende onderwerpen ter sprake durven brengen op een open en respectvolle manier;
  • de kans om bij te dragen aan een vreedzamere samenleving;
  • uitnodigingen voor ondersteunde projecten;
  • een eerste aanstellingstermijn van 2 jaar, met verlenging tot maximaal 4 jaar;

Wie ben jij en wat breng jij mee?

  • je gelooft in de zeggingskracht van kunst en cultuur en bent groot voorstander van het creatief bespreekbaar maken van polariserende thema’s;
  • je bent in het bezit van aantoonbare kennis en ervaring in de cultuursector, specifiek op het gebied van documentaire en/of fictiefilm;
  • je hebt een interessant en groot netwerk en bent bereid dit netwerk in te zetten of aan te spreken ten behoeve van ondersteunde projecten.
  • je hebt een kritische blik en kan je mening helder mondeling en schriftelijk formuleren en onderbouwen;
  • jij bent deskundig op het gebied van inclusiviteit en diversiteit;

Enthousiast?

Stel jezelf dan aan ons voor en laat zien waarom jij een geschikte kandidaat bent voor deze functie. Doe dit op een manier die bij jou past. Graag zo snel mogelijk, maar uiterlijk 11 juni aanstaande per mail. 

Fonds ZOZ

Het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert in cultuur en natuur en is het grootste particuliere cultuurfonds in Nederland. Een bijzonder onderdeel van het Cultuurfonds is Fonds ZOZ. Sinds 2018 zoekt en ondersteunt Fonds ZOZ schurende verhalen in de Nederlandse samenleving en probeert op allerlei manieren deze creatieve verhalen en hun makers verder op weg te helpen door middel van financiering, advies, onderzoek en/of netwerkdeling. De ondersteunde verhalen lopen qua vorm, genre en thema enorm uiteen, maar altijd proberen ze via de kracht van cultuur te raken, te verbinden of de wereld te bevragen. De focus ligt op projecten van professionele kunstenaars die met hun project een bijdrage leveren aan het verminderen van polarisatie en radicale ideeën.

Vragen?

Cultuurfonds Portretten 1392
Annemiek Geel
adviseur bestedingen Fonds ZOZ
annemiek@cultuurfonds.nl