Aanvragen

Hier staan de vragen die gebruikers tijdens het (online) aanvragen van een project het meest stellen én niet volledig of gemakkelijk terug te vinden zijn op onze site. Tip: bent u op zoek naar een bepaald onderwerp, gebruik dan ook onze zoekfunctie.

Online aanvragen
+

Kan een stichting in oprichting een online aanvraag indienen?
+

Een stichting in oprichting kan geen online aanvraag indienen. In sommige gevallen kan een uitzondering worden gemaakt. Neem daarvoor contact op met de desbetreffende afdeling waar u de aanvraag wilt indienen.

Mijn organisatie heeft geen Kamer van Koophandelnummer. Kan ik toch een aanvraag indienen?
+

Nee, er kan geen aanvraag worden ingediend. Uitsluitend rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een bijdrage aanvragen. Commerciële organisaties niet.

In een aantal gevallen kunnen individuen (personen) aanvragen indienen.

Hoe kan ik het beste een aanvraag doen voor een Cultuurfonds op Naam?
+

U hoeft geen specifieke CultuurFondsen op Naam aan te schrijven. Als wij uw aanvraag ontvangen wordt direct bekeken of deze geschikt is voor één van onze CultuurFondsen op Naam.

Wanneer vraag ik landelijk aan en wanneer bij een provinciale afdeling?
+

Als het initiatief of project waarvoor je aanvraagt een onmiskenbaar landelijk publiek bereikt of landelijke uitstraling heeft, wat ook uit de investering in pr of marketing blijkt, dan vraag je aan bij het landelijk bureau.

Indien jouw initiatief of project vooral is gericht op lokaal of regionaal publiek dan vraag je aan bij de betreffende provinciale afdeling.

Waar vind ik het werkterrein dat past bij mijn project?
+

In het online aanvraagformulier begin je voortaan niet meer met het kiezen van een werkterrein (zoals natuur, beeldende kunst, theater, muziek, geschiedenis & letteren, monumentenzorg of buurtcultuur), maar maak je eerst een keuze voor een projectsoort ofwel een activiteitencategorie. Vervolgens kies je uit enkele mogelijke specificaties.

Welk projectsoort sluit het beste aan bij mijn project?
+

In het online aanvraagformulier kies je eerst de projectsoort (activiteitcategorie) die het beste past bij het project(onderdeel) waarvoor wordt aangevraagd. Vervolgens kies je de specificatie die het beste aansluit bij het specifieke karakter van het project(onderdeel) waarvoor je aanvraagt.

Het volgende overzicht van projectsoorten, met daarbij enkele van de specificaties waaruit kan worden gekozen, geeft inzicht in welke keuze je als aanvrager kunt maken :

 • Presenteren 
 • specificatie: tentoonstelling, festival, manifestatie, ….
 • Produceren
 • specificatie: muziek/theaterproductie, ….
 • Restaureren 
 • specificatie: molen, kerk, trein, ….
 • Publiceren                 
 • specificatie: publicatie, catalogus, onderzoek & schrijven
 • Aankopen   
 • specificatie: instrument, apparatuur, ….
 • Archiveren 
 • specificatie: archief, collectie,…..
 • Kennis of vaardigheden overdragen 
 • specificatie: educatieproject, participatieproject,…

Wat is de betekenis van de verschillende projectsoorten?
+

De betekenis van de verschillende projectsoorten wordt hier uitgelegd.

Moet ik als individuele aanvrager ook 2 handtekeningen zetten op het betaalverzoek?
+

Nee, jouw eigen handtekening op het betaalverzoekformulier volstaat.

Hoe scan ik het betaalverzoekformulier?
+

Het betaalverzoekformulier, dat je moet ondertekenen, kun je:

 • door scanner halen en de scan als bijlage toevoegen aan e-mail;
  of
 • fotograferen en de foto als bijlage toevoegen aan de e-mail. Je kan handige scan-apps downloaden op jouw mobiele telefoon).

Hoe ga ik in het online aanvraagformulier een webpagina of scherm terug?
+

Gebruik voor het navigeren door de schermen in het online aanvraagformulier alleen de knoppen die binnen het formulier worden getoond. Gebruik dus niet de (back- en forward-) knoppen van je browser! 

LET OP:  bij gebruik van de browser knoppen gaat alle ingevulde informatie verloren !