Aanvragen

Online aanvragen+

Waarom werkt de online aanvraagmodule soms traag? +

Een mogelijke oorzaak van de trage werking van het online aanvragen is de webbrowser Edge of Internet Explorer. Deze browsers zorgen voor een langere reactietijd.

Het heeft onze voorkeur op dit moment om met Google Chrome te werken. Een goed alternatief is Firefox. Zorgt u wel dat u de laatste versie van deze browser heeft gedownload?

Gebruikt u Safari als browser en stuit u op een specifiek probleem, neem dan contact met ons op.

Hoe ga ik in het online aanvraagformulier een webpagina of scherm terug? +

Gebruik voor het navigeren door de schermen in het online aanvraagformulier alleen de knoppen die binnen het formulier worden getoond. Gebruik dus niet de (back- en forward-) knoppen van je browser! 

LET OP:  bij gebruik van de browser knoppen gaat alle ingevulde informatie verloren!

Waarom moet ik steeds naar boven scrollen? +

Wanneer u navigeert tussen de schermen van de online aanvragenmodule, moet u meestal naar boven scrollen. Dit is een technisch probleem dat binnenkort wordt opgelost.

Moet ik cookies accepteren tijden het aanvragen? +

Cookies moeten vòòr het aanvangen het aanvraagproces geaccepteerd worden. Doet u het tijdens het online aanvragen, dan treedt er een zogenoemde 'refresh' op, waardoor u alle ingevulde gegevens kwijt bent en het aanvraagproces opnieuw begint. Indien u tussentijds heeft opgeslagen, is dat gedeelte van de aanvraag wel bewaard.

Waarom kan ik mijn gegevens tussentijds opslaan? +

U kan uw gegevens tussentijds bewaren om deze later in te dienen. U ontvangt dan een email met een link waarmee u na het klikken op deze link, terugkeert in het aanvraagformulier.

Let op, uw aanvraag is dan nog niet ingediend. Pas bij het laatste scherm kunt u de aanvraag indienen door op de knop 'aanvraag indienen' te klikken.

Wanneer heb ik mijn inloggegevens nodig? +

Indien u, als nieuwe relatie, voor het eerst een aanvraag doet bij het Prins Bernhard Cultuurfonds, heeft u geen inloggegevens nodig. U kunt uw aanvraag indienen zonder in te loggen.

Bent u een nieuw contactpersoon voor uw organisatie, lees dan deze veelgestelde vraag.

Is een eerdere aanvraag al goedgekeurd, dan zijn uw inloggegevens voor het cultuurfonds al eerder naar u gemaild.

Bent u uw inloggegevens vergeten? Dan kunt u dit opvragen in het online aanvraagformulier (scherm 5) of ga naar onze website naar mijn gegevens, vul uw relatienummer in en het nieuwe wachtwoord wordt gemaild naar het mailadres dat bij ons bekend is.

Bij een nieuwe aanvraag wordt u tijdens het aanvraagproces gevraagd om uw inloggegevens in te voeren. Hou daarom uw inloggegevens bij de hand.

Na het inloggen worden de eerder aangeleverde relatiegegevens in de nieuwe aanvraag verwerkt. Dat bespaart u tijd.

Ik heb een probleem bij het inloggen? +

Wanneer u voor de eerste keer inlogt, vragen we u om uw wachtwoord te wijzigen. Bij een verkeerd ingevuld wachtwoord krijgt u een foutmelding of een melding om het later nog een keer te proberen.

Tip 1: mocht het inloggen nog niet lukken, controleer of u wellicht bij relatienummer een cijfer 0 in plaats van een letter o gebruikt heeft of andersom. U kunt het nogmaals proberen door de letter of het cijfer te vervangen.

Tip 2: bij het inloggen kunt u beter het wachtwoord intikken, dan het te kopiëren en te plakken. Vaak wordt dan onbewust een spatie meegenomen in de kopieeractie, waardoor het wachtwoord niet wordt herkend.

Bent u uw wachtwoord vergeten, ga dan naar onze website vul uw relatienummer in en het nieuwe wachtwoord wordt gemaild naar het mailadres dat bij ons bekend is.

Hoe moet ik inloggen als ik een nieuw contactpersoon ben? +

Bent u als contactpersoon onbekend en is uw organisatie ook niet bekend bij ons, dan kan u zonder in te loggen het online aanvraagformulier invullen en indienen.

Bent u een nieuw contactpersoon van een organisatie die bij ons al bekend is, dan heeft u geen inloggegevens nodig, maar wel het kamer van koophandel nummer (kvk) van uw organisatie.

Is het kvk-nummer voor ons onbekend - u krijgt dan de melding 'niet gevonden' - dan gaat u verder zonder in te loggen. U gaat verder bij de vraag: ‘Heeft iemand binnen uw organisatie al inloggegevens?’ vervolgens vult u ‘nee’ in.

In een later scherm van deze online module, kan u alsnog het kvk-nummer van uw organisatie invullen.

Kan een stichting in oprichting een online aanvraag indienen? +

Een stichting in oprichting kan geen online aanvraag indienen. In sommige gevallen kan een uitzondering worden gemaakt. Neem daarvoor contact op met de desbetreffende afdeling waar u de aanvraag wilt indienen.

Mijn organisatie heeft geen Kamer van Koophandelnummer. Kan ik toch een aanvraag indienen? +

Nee, er kan geen aanvraag worden ingediend. Uitsluitend rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een bijdrage aanvragen. Commerciële organisaties niet.

In een aantal gevallen kunnen individuen (personen) aanvragen indienen.

Hoe kan ik een aanvraag doen voor een bijdrage uit een Cultuurfonds op Naam? +

U hoeft geen specifieke CultuurFondsen op Naam aan te schrijven. Als wij uw aanvraag ontvangen wordt direct bekeken of deze geschikt is voor één van onze CultuurFondsen op Naam.

Wanneer vraag ik landelijk aan en wanneer bij een provinciale afdeling? +

Als het initiatief of project waarvoor u aanvraagt een onmiskenbaar landelijk publiek bereikt of landelijke uitstraling heeft, wat ook uit de investering in pr of marketing blijkt, dan vraagt u aan bij het landelijk bureau.

Indien uw initiatief of project vooral is gericht op lokaal of regionaal publiek dan vraagt u aan bij de betreffende provinciale afdeling.

Waar vind ik het werkterrein dat past bij mijn project? +

In het online aanvraagformulier begint u voortaan niet meer met het kiezen van een werkterrein (zoals natuur, beeldende kunst, theater, muziek, geschiedenis & letteren, monumentenzorg of buurtcultuur), maar maakt u eerst een keuze voor een projectsoort ofwel een activiteitencategorie. Vervolgens kiest u uit enkele mogelijke specificaties.

Welk projectsoort sluit het beste aan bij mijn project? +

In het online aanvraagformulier kies je eerst de projectsoort (activiteitcategorie) die het beste past bij het project(onderdeel) waarvoor wordt aangevraagd. Vervolgens kies je de specificatie die het beste aansluit bij het specifieke karakter van het project(onderdeel) waarvoor je aanvraagt.

Het volgende overzicht van projectsoorten, met daarbij enkele van de specificaties waaruit kan worden gekozen, geeft inzicht in welke keuze je als aanvrager kunt maken :

 • Presenteren 
  specificatie: tentoonstelling, festival, manifestatie, ….
 • Produceren
  specificatie: muziek/theaterproductie, ….
 • Restaureren 
  specificatie: molen, kerk, trein, ….
 • Publiceren                 
  specificatie: publicatie, catalogus, onderzoek & schrijven
 • Aankopen   
  specificatie: instrument, apparatuur, ….
 • Archiveren 
  specificatie: archief, collectie,…..
 • Kennis of vaardigheden overdragen 
  specificatie: educatieproject, participatieproject,…

Wat is de betekenis van de verschillende projectsoorten? +

De betekenis van de verschillende projectsoorten wordt hier uitgelegd.

Wat ondersteunt het Cultuurfonds (landelijk) niet? +

Bij het landelijk Cultuurfonds kan in principe geen aanvraag worden ingediend voor:

 • reguliere activiteiten en structurele organisatiekosten
 • structureel door de overheid gesubsidieerde instellingen, tenzij inhoudelijk en financieel zeer uitzonderlijk en aantoonbaar niet met structurele subsidie te realiseren
 • prijsuitreikingen
 • fondsenwerving t.b.v. derden
 • organisaties die de Governance Code Cultuur niet hanteren
 • projecten zonder onmiskenbare landelijke uitstraling/bereik/belang
 • transportmiddelen
 • projecten (waaronder symposia) voor een overwegend gespecialiseerde doelgroep
 • projecten die niet openbaar toegankelijk zijn

Werkterreinen:

 • beeldende kunstprojecten waarbij geen rekening wordt gehouden met de richtlijn kunstenaarshonoraria
 • het maken van composities en kunstwerken
 • soloprojecten/tentoonstellingen van hedendaagse beeldend kunstenaars. 
  • Uitzondering hierop (kan dus wel een aanvraag voor worden ingediend): vrouwelijk beeldend kunstenaars op persoonlijke titel
 • aankopen op het gebied van beeldende kunst (tip: kijk voor mogelijkheden op Vereniging Rembrandt)
 • verrichten van onderzoek voor of drukken van proefschriften
 • vertalingen naar het Nederlands en vertalingen uit het Nederlands
 • fictie
 • nieuwbouw of onderhoud
 • speelfilms
 • documentaires uitgezonden door omroep met zendmachtiging van OCW
 • eerste editie van festivals
 • festivals/concoursen/manifestaties waarbij kunstuiting of het natuurthema niet centraal staat

Buitenland:

 • buitenlandse organisaties/instellingen. 
  • Uitzondering hierop (kan dus wel een aanvraag voor worden ingediend): aankopen van hedendaagse beeldende kunst door Europese middelgrote kunstmusea (graag eerst telefonisch contact opnemen)
 • projecten buiten Nederland.
  • Uitzondering hierop (kan dus wel een aanvraag voor worden ingediend): 
   • behoud van Nederlands erfgoed in buitenlandse kunstmusea (graag eerst telefonisch contact opnemen)
   • deelname amateurgroep aan concours in buitenland waarbij de groep enige vertegenwoordiger is van Nederland (het budget is beperkt en wordt jaarlijks in de eerste vergadering van Adviescommissie Muziek besteed )
   • aankopen van hedendaagse beeldende kunst door Europese middelgrote kunstmusea (graag eerst telefonisch contact opnemen)
   • restauraties van overzees gebouwd erfgoed: monumentale gebouwen in het buitenland die een verleden delen met Nederland

Neem voor meer informatie contact op met het Cultuurfonds via info@cultuurfonds.nl of bel tijdens het telefonisch spreekuur op werkdagen tussen 09.30 tot 12.00 uur met 020 - 5206130.


Hoe kan ik mijn aanvraag tussentijds opslaan? +

U kunt te allen tijde uw aanvraag tussentijds opslaan. Het bewaren-icoon vind u bovenaan elke pagina van de online aanvraagmodule. Wanneer u op ‘opslaan’ klikt, krijgt u de mogelijkheid om een e-mailadres achter te laten.

Na het opslaan ontvangt u een e-mail met een link. Na het klikken op de link in de e-mail, keert u terug op het eerste scherm van uw aanvraag. De eerder door u ingevoerde gegevens zijn bewaard gebleven en vindt u terug in het online aanvraagformulier.

Welke bijlagen kan u meesturen bij het online aanvragen? +

Afhankelijk van uw aanvraag ziet u op het een na laatste scherm welke bijlagen meegestuurd moeten worden.

De bijlagen mogen maximaal 15 MB groot zijn en per veld kan slechts 1 bijlage geüpload en verzonden worden.

De volgende formaten kunt u gebruiken: pdf, docx (Word), xslx (Excel), jpeg en png. Multimedia-bestanden (muziek of videobestanden) kunnen nog niet worden meegezonden.

Wilt u voor 1 veld meerdere bijlages of multimedia bestanden versturen ? Dan kunt u uw aanvraag indienen zonder deze bijlagen mee te sturen. Neem na het indienen van uw online aanvraag contact met ons op.

Hoe pas ik foutieve of verouderde gegevens aan bij het online aanvragen? +

Wanneer u als aanvrager een fout heeft gemaakt bij het invullen van uw gegevens, of uw gegevens zijn verouderd, dan kunt u dit aanpassen in mijn gegevens.

Let op: vraagt u namens een organisatie aan, en wilt u gegevens wijzigen, stuur dan een e-mail naar info@cultuurfonds.nl .

In het afsluitende scherm (nummer 12) van de online aanvraagmodule worden al uw gegevens getoond die u als aanvrager heeft ingevuld. Op deze pagina kan u uw gegevens niet meer aanpassen.
Wanneer u bent ingelogd (en bekend bent als relatie), worden 'vergrijsde vakken' getoond. Deze hoeft u niet meer aan te passen en u kunt de aanvraag afronden.

Bent u niet ingelogd, dan kunt u uw ingevulde gegevens alleen aanpassen door terug te gaan met de knoppen 'vorige stap' en 'volgende stap' . Op de voorgaande schermen kunt u dan uw gegevens aanpassen.

Waarom kan ik mijn contactgegevens (op scherm 12) niet aanpassen? +

Wanneer u bent ingelogd worden de gegevens van de organisatie en/of de contactpersoon zoals deze bij ons bekend zijn getoond. Voor het wijzigen van contactgegevens gaat u naar onze website naar mijn gegevens.

Zijn er nog andere gegevens die u daar niet kunt wijzigen stuur dan een e-mail naar mijngegevens@cultuurfonds.nl 

Waarom zijn in het laatste scherm (13) de vlakken grijs? +

Het laatste scherm van het online aanvraagformulier geeft een overzicht van wat u eerder in het online formulier heeft ingevuld, zoals de gegevens van de organisatie en/of de contactpersoon.

De grijze vlakken kunnen niet gewijzigd worden. Dit gebeurt omdat u bent ingelogd en als relatie bekend bent bij ons. Door verder te gaan kunt u uw aanvraag indienen.

U kunt alleen iets wijzigen in de aanvraag door met de knoppen 'vorige stap' terug te gaan naar de andere schermen en daar de aanpassing(en) te doen.

In het laatste scherm wordt een samenvatting van de online aanvraag zichtbaar. Na het indienen van de online aanvraag krijgt u per mail de samenvatting toegezonden.

Hoe scan ik het betaalverzoekformulier? +

Het betaalverzoekformulier, dat u moet ondertekenen, kunt u::

 • door scanner halen en de scan van het betaalverzoek als bijlage toevoegen aan e-mail;
  of
 • fotograferen en de foto als bijlage toevoegen aan de e-mail. U kunt handige scan-apps downloaden op uw mobiele telefoon).

Wanneer het Cultuurfonds uw landelijke project ondersteunt, kunt u hier een verzoek indienen voor de uitbetaling. 

Heeft u een vraag over de financiële afwikkeling van uw landelijke project? Lees dan eerst onze 'voorwaarden financiële afwikkeling landelijk bureau'.

Wordt uw project ondersteund door een van de provinciale afdelingen, dan kunt u daar een betaalverzoek doen via een betaalformulier.

Moet ik als individuele aanvrager ook 2 handtekeningen zetten op het betaalverzoek? +

Nee, uw eigen handtekening op het betaalverzoekformulier volstaat.

Moet ik cookies accepteren tijdens het invullen van het online aanvraagformulier? +

U kunt beter niet de cookiemelding accepteren als u bezig bent met het invullen van het online aanvraagformulier. Er treedt dan een zogenaamde 'refresh' van de webpagina op, waardoor alle informatie - tenzij u tussentijds heeft opgeslagen - verloren gaat. 

Dus accepteer de cookie-melding voor u start met de online aanvraagmodule of na beëindiging ervan.

Online beursaanvragen+

Wat wordt bedoeld met een onderwijsplan? +

Het onderwijsplan geeft informatie over de te volgen vakken van de vervolgopleiding. Deze informatie is te vinden op de website van de gekozen universiteit. Het meesturen van een kopie is voldoende.

Wat wordt bedoeld met een onderzoeksplan? +

Een inhoudelijk plan van het onderzoek inclusief een tijdsplanning.

Ik ben niet met gemiddeld een 8 afgestudeerd. Kan ik dan toch een aanvraag indienen? +

Mocht de acht gemiddeld niet helemaal gehaald worden dan zijn cv, motivatie en referentiebrieven van groot belang. Dit kan doorslaggevend zijn om een aanvraag toch aan de commissie voor te leggen.

Mijn studie duurt twee jaar. Hoe moet ik de begroting invullen? +

Een cultuurfondsbeurs is bestemd voor één jaar, en wel dat jaar dat op de begroting staat vermeld.

De data op het aanvraagformulier kan ik niet invullen. Hoe kan dat? +

Je gebruikt waarschijnlijk de Engelse instellingen in plaats van de Nederlandse. Het is mogelijk om dit aan te passen op je computer.

Ik rond binnenkort mijn bachelor af en wil daarna een masteropleiding in het buitenland volgen. Kan ik dan een aanvraag indienen? +

Dat hangt er vanaf. Mocht je binnenkort een HBO-opleiding afronden dan kun je een aanvraag indienen. Volg je een universitaire opleiding, dan kun je na het behalen van je bachelor geen aanvraag indienen. Dit kan pas na het behalen van je universitaire master.

Om mijn kansen te spreiden heb ik mezelf ingeschreven bij meerdere universiteiten. Hoe moet ik het aanvraagformulier invullen? +

Bij meerdere inschrijvingen moet je één online aanvraagformulier invullen met het instituut/universiteit/instelling van je eerste keuze. Daarnaast moet je aangeven wat de tweede en eventueel de derde keuze is. Voor elke keuze moet je wel een bijbehorende begroting meesturen en uitleg geven hoe je tot je keuzes bent gekomen.

Moeten kopieën van de diploma’s en cijferlijsten gewaarmerkt? +

Nee, dit is niet noodzakelijk.

Ik studeer in het buitenland en kan alleen referentiebrieven in het Engels aanleveren. Is dit een probleem? +

Nee, de referentiebrieven mogen in het Engels worden aangeleverd.
Het cv en de motivatie ontvangen wij graag in het Nederlands.

Ik heb nog geen definitieve toelatingsbewijs van de universiteit. Kan ik nu wel een aanvraag indienen? +

Ja, zodra het onvoorwaardelijke toelatingsbewijs beschikbaar is, ontvangen wij deze graag zo spoedig mogelijk.

Hoe stel ik een begroting op en hoe bepaal ik de hoogte van het bedrag dat ik aanvraag? +

De begroting stel je op met behulp van de begrotingenlijst die je kunt vinden op www.wilweg.nl 

Wat wordt bedoeld met de bijlage ‘inzicht in de financiële situatie’? +

Je moet aangeven hoe je er nu voor staat, dus hoe je huidige financiële situatie er uitziet.

Moet het onderzoeksplan in wetenschappelijke of lekentaal worden geschreven? +

Onderzoeksplan moet in wetenschappelijke taal geschreven zijn.

Hoe werkt de uitbetaling? Kan ik de beurs ook voor een ander doeleinde gebruiken? +

In de toewijzingsbrief staat exact hoe dit in zijn werk gaat en ook waarvoor de Cultuurfondsbeurs bestemd is. Bij wijzigingen altijd contact opnemen, dus ook als het doel aangepast moet worden.