(Vice) voorzitter adviescommissie Zuid-Holland (Zuid)

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is het grootste particuliere fonds in Nederland en investeert in kunst, cultuur, erfgoed en natuur. Naast het landelijk bureau in Amsterdam zijn er 12 afdelingen, in elke provincie één, die met een eigen budget bijdragen aan projecten met impact op de samenleving.

Wij zoeken voor de afdeling Zuid-Holland in per 1 januari 2023 een nieuwe


(Vice) voorzitter adviescommissie Zuid 

eveneens bestuurslid

 

Wat ga je doen?

De afdeling Zuid-Holland heeft twee adviescommissies, Noord en Zuid. Als (vice) voorzitter van de adviescommissie Zuid leid je viermaal per jaar, samen met een collega, een inspirerende groep van zes experts. Zij brengen advies uit aan het bestuur over de ingediende verzoeken om financiële steun aan projecten op het gebied van beeldende kunst, geschiedenis en letteren, monumentenzorg, muziek, theater, dans en film, buurtcultuur en natuur in de regio Zuid. De regio Zuid bestaat uit Rotterdam, Gouda, Dordrecht, Gorinchem en de omliggende gemeenten. Per vergadering worden er ongeveer 40 tot 60 verzoeken behandeld.

Jij coördineert de commissievergaderingen in Rotterdam met hulp van het secretariaat en zorgt voor een ontspannen en inspirerende sfeer. Na de vergadering brengt het secretariaat de projecten in het bestuur, waarin je zitting hebt namens de adviescommissie Zuid. Het bestuur komt ook viermaal per jaar bij elkaar, onder leiding van de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Samen met het bestuur besluit jij welke projecten een bijdrage krijgen. Verder zet je met het bestuur de grote lijnen uit voor de afdeling Zuid-Holland en denk je mee over de provinciale en landelijke strategie. Je bent ‘ambassadeur’ van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en bezoekt op uitnodiging af en toe exposities en projecten.

Wat neem jij mee?

Je bent een fantastische netwerker en verbinder met affiniteit voor kunst, cultuur en natuur in Zuid-Holland. Van jou verwachten we dat je een goede politieke en strategische antenne hebt en over een sterk netwerk beschikt. Je woont en/of werkt in de regio Zuid.

Wat bieden wij jou?

  • Onbezoldigd vrijwilligerswerk met een geweldig doel: het stimuleren van meer kunst, cultuur en natuur.
  • Kwartaalbijeenkomsten voor zowel de commissie als het bestuur (jaarlijks 4 x 2 bijeenkomsten) in gezelschap van een informele, inspirerende groep mensen.
  • Meedenken met- en meedoen aan de strategie van de afdeling Zuid-Holland en het landelijk Prins Bernhard Cultuurfonds op het gebied van diversiteit & inclusie, cultuurbeleid, mecenaat, samenwerkingsverbanden met nieuwe partners etc.
  • Uitnodigingen voor openingen van projecten die met steun van het fonds tot stand zijn gekomen.

Wie ben jij?

Wij streven naar een divers en inclusief Cultuurfonds. Wij kijken dan ook uit naar een kandidaat die onze organisatie in allerlei opzichten versterkt.

Enthousiast geworden?

Spreekt de vacature je aan? Stuur dan vóór 30 september 2022 je korte motivatiebrief met CV naar zuidholland@cultuurfonds.nl. Voor vragen kun je bellen en mailen met Linde Gispen, tel. 06 - 55449488 en email. zuidholland@cultuurfonds.nl. Wij kijken uit naar je sollicitatie!