Educatie

Duizenden vrijwilligers en beroepskrachten zetten zich dag in dag uit, in voor de natuur in Nederland. Daar genieten wij als mens niet alleen van, ook de vele dier- en plantensoorten profiteren van hun inzet. Middels natuureducatie maakt een breed publiek kennis met de natuur. Dankzij natuureducatie begrijpen je de wereld om je heen, leer je hoe je zelf bij kan dragen aan de natuur en wordt je geënthousiasmeerd om je voor de natuur in te zetten. Daarmee is natuureducatie belangrijk voor zowel een respectvolle omgang met de natuur als voor het in stand houden van het groene vrijwilligersbestand. Een breed scala aan natuurorganisaties zet zich in voor natuureducatie binnen en buiten scholen.

Het Cultuurfonds maakt bijzondere projecten op het gebied van natuureducatie mogelijk. Denk aan lesmateriaal, cursussen en tentoonstellingen voor jong en oud.

Wij vinden het belangrijk dat:

  • Het educatieve materiaal inspeelt op een behoefte;
  • Het educatieve materiaal betrekking heeft op de Nederlandse natuur;
  • De kwaliteit van het educatieve materiaal is geborgd, zowel inhoudelijk als wat betreft de educatieve vormgeving;
  • Educatief materiaal niet enkel informatie overbrengt maar vooral ook enthousiasmeert;
  • Deelnemers zelf dankzij het educatieve materiaal over de handvaten beschikken om de natuur een handje te helpen.

Voorbeeldprojecten:

  • Ontwikkeling lespakket Grrrutto-grrrutto door de Vogelbescherming. Een lespakket rond de grutto waarin basisschoolleerlingen aan de hand van videoclips en opdrachten kennis maken met de grutto en de achteruitgang van haar populatie. Het pakket geeft ook tips om zelf het veld in te trekken. 

  • Ontwikkeling van de tentoonstelling ‘Are you talking to me?’ in Zeehondencentrum Pieterburen. Middels virtual reality ervaren bezoekers hoe bijzonder de band is tussen een zeehondenmoeder en haar pup, en welke belangrijke rol geluid hierin speelt.  

  • Ontwikkeling Nature Bits door IVN. Middels verschillende korte educatieve programma’s leren jongeren over diverse thema’s zoals ecosysteemherstel en soortherkenning. Iedere ‘bit’ is interactief en bestaat uit een combinatie van theorie en praktijk. 

  • Ontwikkeling cursus libellen tellen door de Vlinderstichting. Libellensoorten zijn vaak lastig te herkennen. Deelnemers aan deze cursus leren over de determinatie van libellen. Met deze kennis kunnen zij een bijdrage leveren aan het tellen van libellen binnen het libellenmeetnet.