Inzendtermijnen Natuur

Onze adviescommissie vergadert drie keer per jaar. Tijdens deze vergaderingen worden de binnengekomen aanvragen beoordeeld. Hieronder vind je de vergaderdata van de commissie en de data waarop een project ingediend moet zijn.  

Vergaderdata 2021Uiterste inleverdatum:
8 maart13 januari
20 september1 juli
30 november5 oktober

Adviescommissie Natuur

De heer A. (Adnan) Tekin, (voorzitter), voorzitter MBO raad
De heer drs. W.F.G. (Wilfred) Alblas, directeur-rentmeester Het Limburgs Landschap
Mevrouw drs. E.B. (Elaine) Alwayn, directeur netwerkontwikkeling Rijkswaterstaat, Zee en Delta
De heer Dr. B.J. (Bert) Groenewoudt, senior-onderzoeker landschap Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
Mevrouw prof. dr. C.J.M. (Katja) Philippart, directeur Waddenacademie; onderzoeker Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee
Mevrouw dr. J.Z. (Judy) Shamoun, hoogleraar animal movement ecology Universiteit van Amsterdam
de heer drs. R.V. (Rembrandt) Sutorius, directeur Natura Artis Magistra
Mevrouw prof. dr. B.I. (Irene) Tieleman, hoogleraar dierecologie Rijksuniversiteit Groningen
De heer drs. T.J. (Theo) Verstrael, directeur Sovon Vogelonderzoek Nederland
Mevrouw Dr. F.B.R. (Fiona) Zachariasse, Directeur Natuurmuseum Brabant

Secretariaat: Mevrouw N. (Noa) Dunnewind MSc