Laudatio Janine en Joop van den Ende - Zilveren Anjer 2021

Mevrouw en meneer Van den Ende, Janine en Joop,

Voor mij zit een onvervalst power couple in het culturele leven van Nederland. Niet alleen schonk u de hoofdstad het DeLaMartheater, al decennia steunt uw Van den Ende Foundation ruimhartig de kunst- en cultuursector, waarvoor wij u vanmiddag hartelijk danken. Uw stem is in deze schrale tijden voor de cultuursector een welkom geluid.

De kunsten lokten u al op jonge leeftijd. Ooit wilde u allebei zélf het toneel op, om mensen mee te voeren in de betovering van licht, pluche, en geroezemoes van publiek.

Meneer Van den Ende, voor een jongen uit een groot arbeidersgezin lag zo’n carrière niet voor de hand. Maar als lid van de jeugdtoneelvereniging in Amsterdam-Oost, werd u ‘aangeraakt’ door het theater.

Mevrouw Van den Ende, u volgde zang- en danslessen en studeerde aan de Academie voor Woord & Gebaar. De verbeelding gaf u beiden een leven lang inspiratie en voldoening en dit gunt u nu anderen. Ook, of juist mensen bij wie dat niet vanzelfsprekend is. Naast de podiumkunsten steunt u ook de beeldende kunst. Denk aan de fototentoonstelling in het de La Martheater die Janine samenstelde, en de steun aan de nieuwbouw van het Stedelijk Museum. Nederlandse iconen worden geëerd, jonge talenten ontvangen studiebeurzen en u stimuleert cultureel ondernemerschap.

jonge mensen uit alle windstreken en culturen elkaar, om nieuwe stemmen

Via het dierbare project Meer muziek in de klas, krijgen 1,6 miljoen kinderen muziekles. Kunst moet immers van jongs af aan vanzelfsprekend zijn, omdat het je anders leert kijken en denken. In DelaMar West ontwikkelen talenten uit alle windstreken een stem, en met uw medewerking aan Kickstart Cultuurfonds worden de kunsten in coronatijd ondersteund.

De Latijnse spreuk op de Zilveren Anjer is kortom, helemaal op u van toepassing. ‘Tua res agitur’. Wat zoveel betekent als: het is ook úw zaak. U deelt uw vermogen, maar ook uw expertise, inzicht, creativiteit en levert daarmee een inspirerende bijdrage aan het Nederlandse culturele leven.

Er is maar één ding belangrijker voor u dan uw werk en dat is uw gezin. Dat bracht u dit voorjaar een splinternieuw talent: uw kleinzoon Liam. Daar kan natuurlijk geen Anjer tegenop.

U zult Liam vast aansporen zijn dromen na te jagen, zoals u dat ook altijd hebt gedaan. Ik hoop dat de toekomst u nog veel moois brengt, én weet, dat u altijd kunt terugvallen op die jonge Joop en Janine, die werden betoverd door het theater.