Laudatio Klaas Post

Laudatio voor Klaas Post – Zilveren Anjer 2022

Dag meneer Post, beste Klaas,

U bent net het hoofdpersonage uit een spannend jeugdboek: een nieuwsgierig jongetje uit vissersdorp Urk wordt via vele omzwervingen een betekenisvolle selfmade paleontoloog. Daartussen zit een heel leven En vooral veel, heel veel fossiele vondsten. Vondsten die een belangrijk onderdeel zijn geworden van onze nationale natuurhistorische collecties en de kennis over zoogdieren van miljoenen jaren geleden. Vondsten uit de zee.

En die zee is bij u de rode draad. Na de middelbare school kies je op Urk voor de vis. Zo simpel is dat. De zee riep, de vis werd aan land gebracht. En met de vis kwam ook een bijzondere bijvangst mee omhoog: fossielen van zoogdieren uit lang vervlogen tijden. Toen een familielid eens een mammoetkies voor u meenam, wilde u daar als jongen absoluut meer over weten en ging er over lezen. Wat had er zich allemaal afgespeeld op onze zeebodem? Van die interesse ging het naar een hobby en van een hobby werd het pure wetenschap.

En dat leverde uiteindelijk een indrukwekkende collectie op van duizenden en duizenden fossiele skeletdelen van met name zeezoogdieren, een onvoorstelbare hoeveelheid. Fossiele delen van zeehonden, dolfijnen, walvissen, maar ook van potvissen, vinvissen, schildpadden en haaien.

Heel belangrijk en bijzonder – en ook bijzonder gevaarlijk – waren de expedities die u organiseerde, financierde en ten volle meebeleefde op de Westerschelde bij Terneuzen. Toen u daar met een internationaal team van wetenschappers op een klein vissersscheepje voer en in de sterke stroming laveerde tussen de oceaanstomers, gebeurde het onvoorstelbare: u stuitte op gedeeltelijke geraamtes van zoogdieren, en complete schedels met onderkaken van uitgestorven walvissen en dolfijnen. Deze beesten waren ‘in situ’, dus in zijn geheel opgesloten in het steen. Er werd vast een hoop gehigh-fived op dat kleine vissersbootje op de Westerschelde!

Want dit was in Nederland nog nooit voorgekomen. Zulke vondsten werden alleen gedaan in het verre buitenland, waar u ook actief was met meerdere door u georganiseerde en gefinancierde expedities. U werkte daarbij nauw samen met wetenschappers in Peru, Namibië, Spanje, Italië. En dat zorgde voor belangrijke publicaties in internationale toptijdschriften zoals Nature. 

De spectaculaire vondsten die u op de Westerschelde aantrof, met fossielen van wel 7,5 tot 8 miljoen jaar oud, zijn onderdeel van uw omvangrijke schenking aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. En ze kregen uw inzet erbij: honderden uren lang bewerkt u fossielen met een tandartsboor om ze te prepareren, uit het steen tot leven te wekken, toonbaar te maken voor het publiek. Als honorair conservator werkt u als vrijwilliger al jarenlang één dag in de week in het museum.

Meneer Post, van visser werd u een citizen scientist. Met ontdekkingen, expedities, publicaties, tentoonstellingen, kennisoverdracht aan studenten en aan het publiek. Met veel gulheid en een tomeloze inzet. En zeker ook met engelengeduld, het geduld van een visser. Dat bezorgde ons een rijkdom aan kennis en veel, heel veel bijzondere objecten.

Uw inzet én geduld wordt nu beloond met onze Zilveren Anjer, speciaal voor u ‘uitgebikt’ en geprepareerd uit zilver.

Koninklijke Hoogheid, mag ik u verzoeken naar het podium te komen om de Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds uit te reiken aan Klaas Post.

En meneer Post, mag ik u verzoeken om naar het podium te komen om de Zilveren Anjer in ontvangst te nemen.