Laureaten Zilveren Anjer

MODEL 4 

JaarNaamGrond


1950

Dr. J.H. van Heek

Natuurbescherming, monumentenzorg


P.J. de Kanter

Culturele band met landgenoten buiten de grenzen


A.J.Th. Thijssen

Passiespelen Tegelen


Jaris van de Wielen

Volkshogescholen

1951

Prof. dr. Ph. Kohnstamm

Volksonderwijs


K. ter Laan

Vastlegging van het streekeigene in Groningen


W.J.H. Mulier

Nederlands sportleven

1952

Mej. M.C.A. Schouwenaars

Mater Amabilis- en Zonnebloemwerk


Dr. E. Heldring

Cultuurconservering


H.H. Kiezebrink

Cultuurconservering Nederlands


E.P. van Vrijberghe de Coningh

Costuum Museum

1953

I. de Bruijn

Verrijking museumbezit


Mr. B. de Gaay Fortman

Geschiedenis van de Nederlandse Antillen en Suriname; geschiedenis van het Reveil in Nederland


A.M.J. Grégoire

Documentatie ontwikkeling der fotografie


L.W. Linssen

Kunstonderwijs

1954

R.F.W. Boskaljon

Muziekleven op Curaçao


Jhr. W.H. de Beaufort

Natuurbescherming


Dr. P.C. de Brouwer

Culturele ontplooiing in Brabant


Prof. dr. G.A. van Poelje

Jeugdherbergwerk

1955

Ir. V.W. van Gogh

Instandhouding collectie Vincent van Gogh


Mr. K.P. van der Mandele

o.m. cultureel herstel van Rotterdam


W.E.A. Scheelen

Internationaal Muziekconcours Kerkrade


Pater G.W.M. Ahlbrinck

Taalkunde en etnologie Suriname en Caraïben

1956

Mevr. J.W. Westendorp-Osieck

Verrijking museumbezit


Prof. E. Blanquaert

Vlaams-Nederlandse culturele integratie


L.D. Broekema

Openluchttheater Diever


Frits Lugt

o.m. creatie Institut Néerlandais, Parijs

1957

Joh.M. Coffeng

Toneelmuseum


Mr. S. Baron van Heemstra

Natuurmonumenten


Prof. dr. J. van der Poel

Het Nederlands Belastingmuseum


Mevr. A. Singer-Brugh

Singer Memorial Foundation

1958

Mr. Chr.P. van Eeghen

Cultuurconservering


H.J. Calkoen

Archeologie


P.T.A. Swillens

Kunsthistorie


J.H. Beaujon

Culturele leven op Aruba

1959

Mej. I.M. van Dugteren

Volksuniversiteiten


Prof. mr. dr. G. van den Bergh

Sterrenkunde, tijdrekening, boekdruk


Mr. A. Staring

Cultuurconservering

1960

D.J. Kamminga

Gewestelijk cultureel leven in Friesland


W.A.F. Maas

Hedendaagse muziek ; Stichting Gaudeamus


J.G. Wertheim

Openbaar Kunstbezit

1961

Mevr. M. Hendriquez-Alvarez Correa

Culturele activiteiten op Curaçao


E.R. Wessels

Culturele activiteiten in Suriname


Prof. mr. A. Anema

Cultuurfilosoof


P. van Beveren

Geologie en archeologie in Zeeland

1962

Pater P. Drabbel M.C.S.

Taalkunde en etnologie Nieuw Guinea


Dr. E.A.M. van Haegendoren

Cultureel contact Nederland-België


Mr. G.P. van Tienhoven

Muziekleven Utrecht

1963

J.B.C.M. van de Mortel

Gildewezen Noord-Brabant


Mr. W. van Elden

o.m. Vertalingen Shakespeare, Carmina Burana


H.G.P. Kleijn en G.D. Swanenburg de Veye

Biologie, natuurfotografie

1964

Prof. dr. A.D. Fokker

Muziek, 31-toonsorgel


Jhr. mr. M. van der Goes van Naters

Natuurbescherming


M.B.B. Nijkerk

Verrijking museumbezit

1965

A.P.M. Lafeber

Dialectologie


Jhr. F.J.E. van Lennep

Chroniqueur; cultuurconservering


C.J.W. van Waning

Cultuurconservering

1966

Mevr. I.M. Fennema-Zboray

Kinderlectuur


Broeder Erich (J.A.F. de Rijk)

Volksontwikkeling


Mr. Romke de Waard

Cultuurconservering

1967

M. Wiegersma

Volksontwikkeling en natuurbescherming in Friesland


Mr. A.A.J. Rijksen

Goudse Glazen


G.J.G. Leonhardt

Muziekleven, Nederlandse Bachvereniging

1968

B.W. Siemens

Historische geografie Groningen


A. Bicker Caarten

Molenbehoud, volkskunde


F.H.M. Karner

Monumenten Curaçao

1969

Mej. B.M. Bijtelaar

Bouwgeschiedenis van Amsterdamse Kerken


Dr. D.A. Wumkes

Culturele activiteiten in Zuidoost-Drenthe


A. Orlow

Beeldende kunst in werkplaatsen

1970

Mevr. H.A. Polak-Schwarz

Muziekleven, wetenschap, maatschappelijk werk


H. Beem

Joodse geschiedenis en taal in Nederland


Ir. C.E.P.M. Raedts

Culturele activiteiten in Limburg

1971

Jb. Posch

Cultuurconservering


F.C. Wieder

Conservering, geschiedschrijving rijdend spoor materiaal


C. Hoek

Archeologie en historie Rotterdam en Zuid-Holland

1972

M.H. Gans

Auteur, samensteller Memorboek


F. Nieuwboer

Conserveerwijze fresco’s Romeinse oudheid


L.G. Le Roy

Ecologie, landschapsarchitectuur

1973

Mevr. H.L.M.Ch. Talboom-Smits

Oprichtster en leidster van het Hofstads Jeugdorkest


Mr. Nicolaas Debrot

Literator, Caraïbische cultuur


Pater dr. Remigius Dieteren O.M.F.

Sociaal Historisch Centrum voor Limburg

1974

Ir. A.D. van Dijk

Culturele activiteiten in westelijk Suriname


Dr. H.L. Oussoren

Restauratie en conservering van het historisch orgelbezit


H.F. de Boer

Natuurbescherming in Friesland, auteur van vogelboeken

1975

Mevr. T.F. Clevering-Meijer

Conservering Groninger Borgen, klederdrachten


Dr. C.W. Wouters

Eigen cultuurwaarden van immigranten in Australië


Ir. J.L. Bonebakker

Muziekleven in Overijssel

1976

Chr. Leeflang

Bibliofilie


Jhr. H. de Jonge van Ellemeet

Vereniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum


Rien Poortvliet

Natuurbeschermingseducatie

1977

Zr. Dorothea M. Herwegh

Boekrestauratie- en kunstatelier Norbertinessen klooster Sint-Catharinadal


Mr. F.J. Brevet

Culturele kerkelijke en sociale activiteiten in Rotterdam


S.C.H. Leenheer

Archeologie en geschiedenis van Rijnsburg

1978

Dr. A. Horodisch

Boekgeschiedenis, bibliografie, bibliofilie


Jhr. mr. M.W.C. de Jonge

Restauraties in Zutphen


G. Kuipers

Geschiedenis, het volksleven en de streektaal van Drenthe

1979

J.J. Schilstra

Publicaties regionale cultuurgeschiedenis van Noord-Holland


Ds. W.G. Overbosch

Prof. dr. G. van der Leeuw-stichting


W. Kramer

Monumentenzorg

1980

Jhr. mr. C.C. van Valkenburg

Genealogie, iconografie


J. de Bree

Zeeuws zilver en Zeeuwse klederdracht


Mr. dr. G. Overdiep

Facetten van de geschiedenis van Groningen

1981

B. Dubbe

Historie kunstambacht-techniek


H.J.E. van Beuningen

Archeologie gebruiksvoorwerpen


Drs. G.J.A. Schampers

Regionale activiteiten

1982

Dr. M. Niemeijer

Composities schaakproblemen, publicaties, documentatie


A. Bokma

Volkshogescholen, molens, regionale cultuur

1983

Mevr. C.H. Delfin-

Archeologie pre- en protohistorie Utrechtse


van Mourik Broekman

Heuvelrug en de Neder-Betuwe


W. de Veen

Natuurbescherming in Limburg


Prof. dr. ir. E.H.P. Cordfunke

Oudheidkundig bodemonderzoek in Alkmaar

1984

Mr. P. Cleveringa

Amateurtoneel en beeldende kunst


H.G. van Slooten

Cultuur in Friesland

1985

G.J. de Joncheere

Wetenschap


W.H.Th. Knippenberg

Volkskunst


Lenie ’t Hart

Natuurbehoud


Marga Kool

Streekcultuur Drenthe

1986

J.C. Lampe

Cultuurbehoud Nederlandse Antillen


H.J. Slijper

Natuurbehoud


F. Velders

Culturele activiteiten


Dr. H.J. van der Wiel

Numismatiek

1987

Mevr. G.J.G. Tjallingii-Beukers

Mycologie


H.A.C. Beex

Heem- en volkenkundige geschiedenis


J. Hulsker

Kunst, met name Vincent van Gogh


Mr. L.J. Pieters

Culturele activiteiten


T. de Vries

Volksontwikkeling

1988

Mevr. E.J. van den Broecke-de Man

Zeeuwse cultuur en dialecten


Dr. E. Kits van Waveren

Mycologie


G. Brinkgreve

Monumentenzorg


W. Noske

Nederlands muziekverleden

1989

Dr. Fop.I. Brouwer

Milieu- en natuurbeschermingseducatie


Dr. J.M. van Susante

Natuurbehoud en monumentenzorg


H. Schoorl

Cultuurhistorie van Noord-Holland


A. Waalkens

Beeldende kunst


A.F. Neuhaus

Zaans molenbestand

1990

Mw. C.H. Simmons

Culturele activiteiten op Saba


J. Kassies

Kunst en cultuur


L.M.J. de Keijzer

Archeologie en historie van het Kromme Rijngebied


Dr. L.P.L. Pirenne

Archieven en Brabantse samenleving


L.J. de Ruiter

Kunst en cultuur


Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden

Cultuur- en natuurbehoud

1991

Mw. drs. R.C. Musaph-Andriesse

Joods cultureel erfgoed


Ds. M.J.J. Gaaikema

Volkshogeschoolwerk


Frater Candidus van der Linden

Ornithologie


E.R.R. Palm

Muziek


Prof. dr. J.W. Schulte Nordholt

Letterkunde

1992

Dr. J.B.W. Polak (postuum)

Letterkunde


Mr. P.J.W. Beltjes

Monumentenzorg in Gelderland


Prof. dr. H.E. Henkes

Conservering van glas


Drs. K.S. Levisson

Beeldende kunst in Overijssel


A.P. Schuddebeurs

Zwerfsteengeologie

1993

Ing. F.H.G. Engelen

Archeologie Limburg


J. Taapken

Ornithologie


F.L. Davelaar

Muziekleven Curaçao


P. Moerenhout

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds


Ir. L.J. Heijdenrijk en mw. F.H.M. Heijdenrijk-Osendarp

Mondriaanhuis Amersfoort

1994

F. Rester en mw. H.J. Rester-Scheffer

Muziek


G.W. Barendsen

Cultuurbehoud


Dr. A.J. Lehr

Campanologie


Mw. mr. J.M. de Jonge-de Meijere

Historische mode- en streekdrachten


S. Westra

Muziek

1995

Dr. ir. G.M.M. Houben

Metrologie


B. Premsela

Bestuurlijke activiteiten


Mw. A.M.W. Scholten-Miltenburg en prof. dr. Th.M. Scholten

Beeldende kunst


N. Metselaar

Goudse Glazen


Mw. drs. M. Sax

Nederlandse vrouwenbeweging

1996

Mw. J.R. de Vries-Snoeck

Culturele activiteiten


Prof. dr. H. Bloemendal

Joodse liturgische muziek


Mr. W.O. Koenigs

Bestuurlijke activiteiten


Dr. H.E. Coomans

Gemmologie


J. Pluis

De Nederlandse wandtegel

1997

Mw. D.I. Bouman-Heinsdijk

Natuurbehoud


A.J. Creusen

Muziek


Mr. A.F. Mohr

Bestuurlijke activiteiten

1998

Mr. J.G.A. Steemers

Orgelcultuur


J. Voerman

Roerende monumenten


Mr. ing. E. Voges

Monumentenzorg


Drs. A. Vos

Joods cultureel erfgoed


Drs. J.H.H. Zwier

Geschiedenis van de natuurbescherming

1999

Drs. J.T. Bremer

Heemkunde


H. Ruessink

Bestuurlijke activiteiten


Drs. M.C. Scheers

Bestuurlijke activiteiten


Dr. ir. J. Vermeer

Varende monumenten


H.L. Visser

Nederlandse antieke wapens

2000

J.J.J. Naaijkens

Culturele verdiensten voor Noord-Brabant, met name Hilvarenbeek


Mw. M. Overberg-Diemer Kool

Muziek, met name de verbinding tussen muziek en publiek


H.M. Draijer

Volkscultuur en folklore

2001

Drs. G.P. Karstkarel

Culturele verdiensten voor Friesland


P.E. Hamelink

Culturele verdiensten voor Zeeuws-Vlaanderen


L. van Gasteren

Culturele activiteiten


Mr. dr. J.A. Schiltkamp

Monumentenzorg op Curaçao


Mevr. G. de Wolf-Huls

Behoud Marker naaldwerk

2002

F.D. Antoin

Cultuurbehoud op Bonaire


prof. S.J. Doorman

Bestuurlijke activiteiten


B. Maes

Gebouwd cultureel erfgoed en wooncultuur


J.H.H. Stienstra

Cultuurbehoud


A. Stork

Cultuur- en natuurbehoud van de Vechtstreek

2003

J.C.F. Eyck

Kunst en architectuur


drs. H.J.A.M. van Haaren

Bestuurlijke activiteiten


dr. K.A. van der Hucht

Indische thee- en familiearchief


Mw. M. de Visser-Ameling

Voetveren

2004

Mw. C. Grootveld-Parrée

Beeldende Kunst


L. Narain

Behoud Cultuur en Natuur op Curaçao


Mw Y. Raveneau

Behoud Cultuur en Natuur op Curaçao


Mw. G. van der Veen-Doddema

Behoud streekliteratuur Groningen


Mw. I. Vink

Toegankelijk maken poppenspelcollecties

2005

Mr. H. Bergé

Monumentenzorg 's-Hertogenbosch


J.M.C. van der Eerden

Monumentenzorg 's-Hertogenbosch


Mw. drs. J.M. van Groeningen-Hazenberg en drs. J.J.W.P. van Groeningen

Beeldende kunst, museum de Buitenplaats


Th. W. Janssen

Natuur- en cultuurhistorie van de Peel


Mw. G.C. Sevenhuijsen- van de Linde

Jong muziektalent

2006

Prof. mr. P. Sanders en mevrouw I. Sanders-Sanders

Beeldende kunst


Ch. Gomes Casseres

Joodse traditie op Curaçao


Ir. F.S. de Wolf

Beiaardcultuur


G.B.H. ten Dam

Beeldende kunst

2007

K. Bruinsma

Vertalingen uit de wereldliteratuur in het Fries met name uit de klassieke talen


J.P. Bos

Behoud en doorgeven van de operacultuur


M.J.N. Groentjes

Behoud van de stolpboerderijen in Noord-Holland

2008

C. Dekker

Behoud varend en industrieel erfgoed


L. Dijkman

Cultuur, concertpodium Orgelpark


H. van der Bruggen

Vastleggen van historisch belangrijkegebeurtenissen in Roermond en van levens van opmerkelijke Roermondenaren.


E. Juliana

Cultuurbehoud op Curaçao


G.F. HasendonckxArcheologie

2009

Mr. J.M. Boll

Bestuurlijke activiteiten


G.H. Brunnekreeft

Muziek, met name majorette en baton twirling


W.R.F. Curiel

Cultuur Nederlandse Antillen en Aruba


Zr. E. Janssens

Zorg religieus erfgoed


Ir. J.L.K. Koolen

Natuurbehoud

2010

mw. E. Dankmeijer-Maduro

Cultuurhistorie Curacao


mw. R.C.J. Geluk

(Cultuur)historie Zeeland


R. Lokin

Muziek


mw. C.S. Oldenburger-Ebbers

Monumentenzorg


J. Sonneveld

Database voor Kerken in Nederland

2011

H. Nefkens

Beeldende Kunst


mw. I.A. Gravin zu Ortenburg Gravin van Aldenburg- Bentinck

Monumentenzorg en natuurbehoud


mw. J.W.M. Sickmann

(Kunst)geschiedenis/monumentenzorg

2012

R. Wobbes

Cultureel Erfgoed


W.G. Statius Muller

Muziek


C. van der Ven-

Kunst en Cultuur (mecenas)


Mevr. N. van der Ven-Blonk


2013

J.J.H.G.M. de Pont

Kunst en Cultuur (mecenas)


Mevr. C.A. de Westenholz

Letteren


F.J. Wytema

Cultureel Erfgoed

2014

A.M.A. Groot

Kunst en Cultuur (mecenas)


H. Noordmans (postuum)

Cultureel erfgoed (Eise Eisinga Planetarium)


J. van Velzen

Joodse Cultuurhistorie

2015

H. Anninga

Kunst en Cultuur (mecenas)


H.J. Lubberding

Archeologie


M. Smeets-Muskus

Muziek en historisch cultureel erfgoed Curaçao

2016

F. Peese Binkhorst en Mevr. L. Peese Binkhorst-Hoffscholte

Kunst en Cultuur (mecenas)


J. Kooistra

Cultuurhistorie


E. Zwijnenberg

Molenbehoud

2017

P. Breuker

Cultuurhistorie (sportgeschiedenis)


J. Buisman

Geschiedenis (meteorologie)


Mevr. E. Wessels-Van Houdt

Kunst en Cultuur (mecenas)

2018

H. van der Ven

Beeldende Kunst (mecenaat)


A. van Romondt

Geschiedenis en letteren op Aruba


P. de Boer

Volendams Opera Koor

2019

A. Goutbeek

Cultuurhistorie en natuur Dalfsen


P. Spapens

Geschiedenis en Letteren Noord-Brabant


H. en C. Labberté-Hoedemaker

Beeldende Kunst en Muziek (mecenaat)

2020

K. Bos

Geografische wetenschap


E. Blokker-Verweer

Beeldende kunst en muziek


A. Haar

Drentse muziek, taal en erfgoed

2021Barend van BenthemZilver, heraldiek en genealogie

Janine en Joop van den EndeTheater, Muziek en Beeldende Kunst

Johan VeenstraStellingwerfs en streekliteratuur