Aanvragen Gelderland

Voor wie?

Voor projecten in Gelderland kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis, letteren, muziek, theater, dans, documentaires, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt.

Er zijn ook nog enkele aanvullende richtlijnen van het Cultuurfonds Gelderland.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen. 

Vergaderdata 2019Uiterste inleverdata 2019
15 maart14 januari
7 juni15 april
20 september15 juli
6 december14 oktober

Aanvragen voor aanschaf van investeringen als apparatuur, kleding en instrumenten worden op de laatste dag van iedere maand behandeld. Bovengenoemde inzendtermijnen zijn voor deze aanvragen niet van toepassing. Let op: de aankoop mag nog niet zijn gedaan. Voor investeringen van muziekverenigingen wordt slechts één investeringsaanvraag per drie jaar in behandeling genomen. Het is dus raadzaam een begroting te maken voor drie jaar.

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Bij een aanvraag voor investeringen (instrumenten of apparatuur) moet u in ieder geval tijdens de online aanvraag het volgende uploaden:

  • Uittreksel kvk
  • Statuten
  • Offerte

Bij een aanvraag voor evenementen (zoals festival, concert, educatieproject) het volgende:

  • Uittreksel kvk
  • Statuten
  • Motivatiebrief
  • Projectplan
  • Begroting en dekkingsplan
  • CV’s van het artistieke team of schrijver of regisseur

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.