Aanvragen Gelderland

Voor wie?

Voor projecten in Gelderland kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis, letteren, muziek, theater, dans, documentaires, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt.

Er zijn ook nog enkele aanvullende richtlijnen van het Cultuurfonds Gelderland.

Voor het aanvragen van een bijdrage uit een Fonds op Naam is geen aparte procedure. U kunt het gewone aanvraagformulier van Gelderland gebruiken, en het in uw aanbiedingsbrief eventueel vermelden als u denkt dat uw project mogelijk uit een bepaald fonds gesteund kan worden.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen. 

Vergaderdata 2018Uiterste inleverdata 2018
9 maart8 januari
1 juni3 april
21 september2 juli
7 december15 oktober

Aanvragen voor aanschaf van investeringen als apparatuur, kleding en instrumenten worden op de laatste dag van iedere maand behandeld. Voor investeringen van muziekverenigingen wordt slechts één investeringsaanvraag per drie jaar in behandeling genomen. Het is dus raadzaam een begroting te maken voor drie jaar.

Aanvraagformulier

Gebruik dit aanvraagformulier om de aanvraag te doen, en verstuur deze alleen per post. Controleer of alle benodigde documenten bij de aanvraag zijn gevoegd

Bij aanvragen voor publicaties moet ook een aanvullend calculatieformulier worden ingevuld.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.