Aanvragen Gelderland

Voor wie?

Voor projecten in Gelderland kunnen stichtingen en verenigingen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis, letteren, muziek, theater, dans, documentaires, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Bekijk de algemene richtlijnen van het Cultuurfonds om te zien of het project in aanmerking komt.

Er zijn ook nog enkele aanvullende richtlijnen van het Cultuurfonds Gelderland.

Inzendtermijnen

Stuur de aanvraag altijd in vóórdat het project van start gaat. De startdatum moet na de vergaderdatum liggen. 

Vergaderdata 2018Uiterste inleverdata 2018
9 maart8 januari
1 juni3 april
21 september2 juli
7 december15 oktober

Aanvragen voor aanschaf van investeringen als apparatuur, kleding en instrumenten worden op de laatste dag van iedere maand behandeld. Voor investeringen van muziekverenigingen wordt slechts één investeringsaanvraag per drie jaar in behandeling genomen. Het is dus raadzaam een begroting te maken voor drie jaar.

Aanvragen

U kunt online uw aanvraag doen voor deze provincie. Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. Dit stuurt u mee met uw online aanvraag.

Uitbetaling

Het Cultuurfonds maakt de bijdrage over na ontvangst van een betaalverzoek. De voorwaarden staan in de toekenning.