Partners

Het Cultuurfonds werkt graag en veel samen met partners. De loterijen ondersteunen ons werk met een jaarlijkse bijdrage, die onmisbaar is voor de investering die we in cultuur kunnen doen.

  • De VriendenLoterij geeft elk jaar minimaal 40 procent van de loterij-opbrengst aan goede doelen, waaronder het Cultuurfonds. Deelnemers aan de VriendenLoterij kunnen met hun lot ook speciaal meespelen voor het Cultuurfonds.

    Nederlandse Loterij is al sinds de oprichting in 1974 bij het Cultuurfonds betrokken en geeft ook een jaarlijkse bijdrage aan cultuur.