Aanvragen

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur, natuur of wetenschap in Nederland. Stichtingen, verenigingen en in sommige gevallen personen kunnen een aanvraag doen voor financiële ondersteuning.

Voor wie?

Stichtingen en verenigingen kunnen een financiële bijdrage aanvragen voor beeldende kunst, monumentenzorg, geschiedenis & letteren, muziek, theater en film, natuur, wetenschap of buurtcultuur. Het Cultuurfonds is er voor zowel amateurs als professionals. We richten ons voornamelijk op projecten in Nederland. Bekijk voor u een aanvraag doet, of uw project voldoet aan de voorwaarden.  

Personen
Soms komen ook personen in aanmerking voor een bijdrage, zoals jonge beeldende kunstenaars, amateuronderzoekers en moleneigenaars. Ook zijn er stipendia, waaronder het TheaterTekstTalent, waarvoor personen een aanvraag kunnen doen.

Voor afgestudeerden aan de universiteit of hbo en artistiek en wetenschappelijk toptalent zijn er Cultuurfondsbeurzen voor vervolgopleiding of onderzoek in het buitenland of de aanschaf van een muziekinstrument.

Waar aanvragen?

Heeft uw project een regionaal karakter en is het voornamelijk bedoeld voor inwoners van een gemeente of provincie? Doe dan een aanvraag bij één van de provinciale afdelingen. Zij hebben soms aanvullende richtlijnen of mogelijkheden

Voor een project met een landelijke uitstraling doet u aanvraag bij het landelijk bureau.

Aanvragen voor publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier.

Aanvragen voor restauraties van Rijksmonumenten of roerende monumenten hebben eveneens een eigen formulier.

Overige regelingen

Het Cultuurfonds kent een aantal landelijke fondsen en stipendia waarvoor aparte richtlijnen, inzendtermijnen en aanvraagprocedures gelden. 

Wanneer aanvragen?

Stuur de aanvraag altijd ruim op tijd in. Mocht er dan nog informatie ontbreken, dan kunnen we u daar tijdig op attent maken. Een aanvraag wordt niet meer in behandeling genomen als uw project al is gestart.
Er zijn verschillende data waarop u een aanvraag kunt indienen. 

Hoe werkt het?

Voldoet uw project aan de richtlijnen en inzenddata, dan kunt u een aanvraag doen met een van onze aanvraagformulieren (landelijk of provinciaal). Deze informatie heeft u in ieder geval nodig:

  • KvK nummer + uittreksel van inschrijving
  • (Statutaire) Naam, adres gegevens en IBAN nummer.
  • Motivatiebrief
  • Kopie statuten Jaarverslag en meest recente jaarrekening
  • Projectplan/concept
  • Projectbegroting & dekkingsplan  
  • PR- en marketingplan bij middelgrote en grote projecten

Beoordeling aanvraag

De projecten worden inhoudelijk beoordeeld door de afdelingsbesturen, adviescommissies of andere deskundigen. Zij bepalen of projecten een bijdrage ontvangen. Het Cultuurfonds dekt de kosten van projecten altijd gedeeltelijk. De hoogte van de bijdrage verschilt per project.

Financiële afwikkeling

Is uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u van ons een bericht met alle details van de toewijzing en de financiële afwikkeling.

Uitbetaling

Wanneer het Cultuurfonds uw landelijke project ondersteunt, kunt u hier een verzoek indienen voor de uitbetaling. Wordt uw project echter ondersteunt door een van de provinciale afdelingen, dan kunt u daar een betaalverzoek doen.

Vragen?

Heeft u vragen over een project met een regionale uitstraling (gemeente of provincie), neem dan contact op met één van de de provinciale afdelingen. 

Voor aanvragen bij het landelijk bureau kunt u op werkdagen met ons bellen van 09.30 - 12.00 uur op 020 520 6130. Of stuur een e-mail aan info@cultuurfonds.nl.