Conservatoren Stipendium

Voor wie?

Met het conservatorenstipendium kan een museum de zittende conservator tijdelijk vervangen door een junior conservator en zo vrijstellen voor onderzoek, voor een periode van een halfjaar tot een jaar. Het onderzoek moet gerelateerd zijn aan de collectie, bijvoorbeeld voor de online ontsluiting van de collectie of voor een publicatie als voorbereiding op een tentoonstelling. Het stipendium is er alleen voor musea die geen (deels) door de overheid gefinancierd wetenschappelijk onderzoekbudget hebben. 

Criteria

Bij de toekenning wordt gekeken naar de kwaliteit van het onderzoek en het belang ervan voor het museum. Ook moet de vervangende junior conservator voldoen aan bepaalde criteria: 

• een afgeronde (Research) MA Kunstgeschiedenis/Kunst- en Cultuurwetenschappen
• een afgeronde MA museumconservator
• één jaar museale werkervaring of praktijkervaring als conservator in opleiding.

Voorwaarden

  • het aanvragende museum is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk;
  • het onderzoek leidt tot een concreet eindresultaat;
  • het eindresultaat is binnen twee jaar na de toekenning gereed;
  • binnen twee maanden na toekenning moet een junior conservator zijn aangesteld.
Voor vragen, neem contact op met:
Hans van Straten
Adviseur Beeldende Kunst