Voorwaarden en aanvraagprocedure Conservatoren Stipendium

Voor wie?

Met het Conservatoren Stipendium wordt wetenschappelijk onderzoek bij kunstmusea gestimuleerd en het biedt junior conservatoren een kans om werkervaring op te doen. Met de bijdrage kan een aankomend conservator worden aangesteld zodat de zittende conservator zich voor een periode van een half jaar tot een jaar kan richten op museaal onderzoek. Het onderzoek moet gerelateerd zijn aan de collectie, bijvoorbeeld voor de online ontsluiting van de collectie, voor een publicatie of oeuvrecatalogus, of ter voorbereiding op een tentoonstelling.

Het stipendium is er alleen voor musea die geen (deels) door de overheid gefinancierd wetenschappelijk onderzoekbudget hebben. Per jaar zijn maximaal vier stipendia beschikbaar van 25.000 euro.

Criteria

Bij de toekenning wordt gekeken naar de kwaliteit van het onderzoek en het belang ervan voor het museum. Ook moet de vervangende junior conservator voldoen aan bepaalde criteria: 

• een afgeronde (Research) MA Kunstgeschiedenis/Kunst- en Cultuurwetenschappen
• een afgeronde MA museumconservator
• één jaar museale werkervaring of praktijkervaring als conservator in opleiding.

Voorwaarden

 • het aanvragende museum is inhoudelijk en financieel verantwoordelijk;
 • het onderzoek leidt tot een concreet eindresultaat;
 • het eindresultaat is binnen twee jaar na de toekenning gereed;
 • binnen twee maanden na toekenning moet een junior conservator zijn aangesteld.
Hans van Straten
Voor vragen, neem contact op met:
Hans van Straten
Adviseur Beeldende Kunst
h.vanstraten@cultuurfonds.nl

Toelichting op het aanvraagformulier

Zorg ervoor dat je de volgende informatie bij de hand hebt bij het indienen van een aanvraag voor het Conservatoren Stipendium:

 • volledig ingevuld aanvraagformulier (via www.cultuurfonds.nl/aanvragen);
 • naam zittende conservator;
 • gedegen wetenschappelijk onderzoeksplan zittende conservator;
 • profielschets en werkplan junior conservator;
 • tijdsplanning;
 • begroting en dekkingsplan.

Verdere hulp bij het invullen

Scherm 3: kies de activiteit + specificatie waarin het onderzoek zal resulteren, bijvoorbeeld:

 • publiceren + catalogus
 • presenteren + tentoonstelling
 • archiveren + digitaliseren archief

Scherm 6

 • Begin het eerste invulveld met: Conservatoren Stipendium tbv ………..