CultuurFondsen op Naam

Ruim 400 bevlogen schenkers hebben bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een eigen fonds met een zelfgekozen naam en doelstelling. Samen met het Cultuurfonds besteden zij hun fonds aan projecten en personen, bij leven of als nalatenschap.

Landelijk

Geert Mak Fonds

Het Geert Mak Fonds ondersteunt ervaren auteurs van historische en literaire non-fictie.

Bekijk fonds

Ted Schutten Fonds

Ondersteunt projecten in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Delft op het gebied van restauratie, renovatie en inrichting van gebouwd industrieel erfgoed (sinds 1850) en van gebouwen uit de periode van het Nieuwe Bouwen (sinds 1920) en de Wederopbouw (tot 1965).

Bekijk fonds
Noord-Brabant

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant

Stimuleren van burgerinitiatief gericht op meer water-gerelateerd groen in wijken en buurten en bijdragen aan waterbewustzijn. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor projecten gericht op versterking van waternatuur door het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten, of het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwde omgeving. Aanvragen worden behandeld door het Cultuurfonds Noord-Brabant.

Bekijk fonds

Margit Widlund Fonds

Ondersteunt jonge zangeressen ten behoeve van studiereizen, masterclasses en overige activiteiten in binnen- en buitenland, die hun vocale ontwikkeling bevorderen.

Bekijk fonds

Appie Baantjer Fonds

Ondersteunt mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder door stoom aangedreven railvoertuigen. Ook de restauratie van historische objecten die verbonden zijn met de historie van het railverkeer in Nederland, zoals stations en locomotiefloodsen kunnen worden ondersteund.

Bekijk fonds

L.M. van Toorn Fonds

Ondersteunt theaterproducties die gericht zijn om 4 tot 12-jarigen, bij voorkeur van uiteenlopende culturele achtergrond en die niet of nauwelijks met theater in aanraking komen, de interesse voor toneel bij te brengen.

Bekijk fonds

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten

Sorteren op

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
ActiefOverijssel

Fonds Kleinschalige intitiatieven Overijssel

De Provincie Overijssel geeft een impuls aan kleine culturele initiatieven in de provincie met dit fonds.

Actief

Mr. W.F. Sikman Fonds

Speciaal voor jonge, professionele dirigenten en, bij onvoldoende aanvragen, van jonge talentvolle pianisten.

Actief

Threes Orri Fonds

Jonge zangers kunnen een bijdrage krijgen voor een vervolgopleiding.

Actief

Marmara Fonds

Voor projecten betreffende de relatie Nederland/Turkije.

Inactief

Erica Fonds

Stimuleert natuurbehoud in Nederland.

Actief

Kirchheiner-Galatius Fonds

Stimuleert de contacten tussen Nederland en Denemarken, alsmede wetenschappelijk onderzoek dat de relatie tussen Nederland en Denemarken tot onderwerp heeft.