CultuurFondsen op Naam

Ruim 400 bevlogen schenkers hebben bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een eigen fonds met een zelfgekozen naam en doelstelling. Samen met het Cultuurfonds besteden zij hun fonds aan projecten en personen, bij leven of als nalatenschap.

Landelijk

Geert Mak Fonds

Het Geert Mak Fonds ondersteunt ervaren auteurs van historische en literaire non-fictie.

Bekijk fonds

Ted Schutten Fonds

Ondersteunt projecten in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Delft op het gebied van restauratie, renovatie en inrichting van gebouwd industrieel erfgoed (sinds 1850) en van gebouwen uit de periode van het Nieuwe Bouwen (sinds 1920) en de Wederopbouw (tot 1965).

Bekijk fonds
Noord-Brabant

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant

Stimuleren van burgerinitiatief gericht op meer water-gerelateerd groen in wijken en buurten en bijdragen aan waterbewustzijn. Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor projecten gericht op versterking van waternatuur door het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten, of het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwde omgeving. Aanvragen worden behandeld door het Cultuurfonds Noord-Brabant.

Bekijk fonds

Margit Widlund Fonds

Ondersteunt jonge zangeressen ten behoeve van studiereizen, masterclasses en overige activiteiten in binnen- en buitenland, die hun vocale ontwikkeling bevorderen.

Bekijk fonds

Appie Baantjer Fonds

Ondersteunt mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder door stoom aangedreven railvoertuigen. Ook de restauratie van historische objecten die verbonden zijn met de historie van het railverkeer in Nederland, zoals stations en locomotiefloodsen kunnen worden ondersteund.

Bekijk fonds

L.M. van Toorn Fonds

Ondersteunt theaterproducties die gericht zijn om 4 tot 12-jarigen, bij voorkeur van uiteenlopende culturele achtergrond en die niet of nauwelijks met theater in aanraking komen, de interesse voor toneel bij te brengen.

Bekijk fonds

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten

Sorteren op

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ#
Actief

A.H.T. Fonds

Geeft aan projecten op het gebied van klassieke muziek.

Actief

AVRO Cultuurfonds

Geeft aan (regionale) kunstenaars en initiatieven die zich aan een breder publiek willen presenteren. Het gaat om projecten, op het terrein van beeldende kunst, podiumkunsten, architectuur, fotografie, design of mode in de openbare ruimte, die vrij toegankelijk zijn voor een groot publiek. Het AVRO Cultuurfonds is ingesteld ter gelegenheid van het 90-jarig jubileum van de AVRO. Het fonds kent geen aparte aanvraagprocedure. Voor het AVRO Cultuurfonds gelden de algemene richtlijnen van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

ActiefLandelijk

Aafje Heynis Fonds

Dit fonds is er voor jonge klassiek geschoolde musici, met een voorkeur voor zangers.

Actief

Adri en Greet Bos-de Jong Fonds

Voor projecten die de culturele ontwikkeling van mensen in een achterstandspositie stimuleren.

Actief

Adriana Hoogenboom Fonds

Een fonds voor restauratie van molens in Heerde en Wapenveld.

Actief

Adèle Wickert Fonds

Projecten op het gebied van de 20e en 21e-eeuwse muziek kunnen een bijdrage krijgen uit dit fonds. Daarnaast wordt er financieel bijgedragen aan projecten en publicaties die in het teken staan van het erfgoed van de Nederlandse klassieke muziek; de ontsluiting en uitvoering van bestaande muziek van Nederlandse componisten staan hierbij voorop.