Uitgelichte fondsen

Filter
63 uitgelichte fondsen
 • #
 • 's-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers steunt boekhandels, uitgevers, particulieren en instellingen bij het tot stand brengen van boeken of tentoonstellingen met betrekking tot Den Haag en omstreken. Ook activiteiten op het gebied van leesbevordering in algemene zin horen daarbij.
  's-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers
  • Letterkunde
  • Publicaties
 • a
 • Het mogelijk maken van alle vormen van kunst, cultuur en natuur waarbij de grenzen worden opgezocht.
  A3ana Fonds
  • Innovatie
 • Dit fonds is er voor jonge klassiek geschoolde musici, met een voorkeur voor zangers.
  Aafje Heynis Fonds
  • Beurzen
  • Muziek
  • Zang
 • Ondersteunt bijzondere projecten op het gebied van industriële vormgeving en interieurontwerp.
  Ahrend Fonds
  • Architectuur
  • Design
 • Sneeuwklokje vergrootglas 2 bewerkt
  Voor projecten met maatschappelijke thema’s door theatermakers.
  Alles van Waarde is Weerloos Fonds
  • Theater
 • Het financieel ondersteunen van de bescherming van erfgoed en geschiedschrijving op het gebied van entertainment en openbaar bestuur en het ondersteunen van talent voor een vervolgopleiding of -onderzoek op het gebied van entertainment en openbaar bestuur.
  Alon Fonds
  • Beurzen
  • Erfgoed
  • Monument
  • Restauratie
  • Theater
 • Appie Baantjer
  Ondersteunt mobiel erfgoed met een voorkeur voor rollend materieel, in het bijzonder door stoom aangedreven railvoertuigen. Ook de restauratie van historische objecten die verbonden zijn met de historie van het railverkeer in Nederland, zoals stations en locomotiefloodsen kunnen worden ondersteund.
  Appie Baantjer Fonds
  • Mobiel Erfgoed
  • Monument
  • Restauratie
  • Trein
 • Het fonds draagt bij aan jong talent op het gebied van klassieke muziek.
  Arine Westerlaken-Schokking Fonds
  • Beurzen
  • Jong Talent
  • Klassieke Muziek
  • Muziek
 • b
 • Buurtcultuur Noord Brabantf904
  Dit fonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.
  Buurtcultuurfonds Provincie Noord-Brabant
  • Cultuur
  • Kunst
 • Buurtcultuurfonds Stadlander is een fonds op naam van woningstichting Stadlander bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Doel van dit fonds is het verbeteren van de kwaliteit van samenleven in het werkgebied waar Stadlander actief is in Bergen op Zoom.
  Buurtcultuurfonds Stadlander
  • Cultuur
  • Natuur
 • Hemelwater5023
  Stimuleren van burgerinitiatief gericht op meer watergerelateerd groen in wijken en buurten en bijdragen aan waterbewustzijn.
  Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant
  • Natuur
  • Waterwerken
 • c
 • Carla Dobbelman Fonds
  Het stimuleren van de vorming op het terrein van de beeldende kunst, bij voorkeur door het ondersteunen van projecten in Amsterdam gericht op kinderen en jongeren. Bij onvoldoende aanvragen kunnen beurzen worden verstrekt aan jonge talentvolle musici en beeldende kunstenaars voor een vervolgstudie of -onderzoek in het buitenland.
  Carla Dobbelman Fonds
  • Beeldende Kunst
  • Beurzen
  • Educatie
  • Jongeren
  • Muziek
 • Het financieel ondersteunen van producties of festivals op het gebied van de wereldmuziek.
  Catarina Latina Fonds
  • Amateur
  • Wereldmuziek
 • d
 • Het financieel ondersteunen van (het ontwikkelen en uitvoeren van) projecten die verbinding in de samenleving activeren door in te gaan op actuele maatschappelijke vraagstukken, en recht te doen aan diversiteit.
  D.I.V.A. Fonds
  • Verbinding
 • De graaf
  Ondersteunt projecten op educatief gebied in de provincie Groningen, waarbij kinderen kunnen kennismaken met verschillende disciplines uit het werkterrein van het Prins Bernhard Cultuurfonds.
  De Graaf-Drijvers Fonds
  • Cultuur
  • Educatie
  • Natuur
 • DNB Fonds
 • Ondersteunt publicaties op het gebied van Zeeuwse cultuur- en natuurhistorie, gericht op een breed publiek en bij voorkeur uitgebracht door Zeeuwse uitgevers. Wetenschappelijke en literaire uitgaven vallen buiten de doelstelling.
  Documentaire- en Publicatiefonds Zeeland
  • Documentaire
  • Geschiedenis
 • e
 • Een kunstenfonds dat erop gefocust is om monumentenzorg in Amsterdam, met een voorkeur voor gevels en bijbehorende ornamenten, te stimuleren.
  Edith Oen-Oei Schone Kunsten Fonds
  • Monument
  • Ornamenten
 • f
 • Het financieel ondersteunen van kleinschalige culturele initiatieven in Overijssel. Aanvragen worden in behandeling genomen door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.
  Fonds Kleine Culturele Initiatieven Provincie Overijssel
  • Cultuur
 • Fonds cultiveren 2 002 150f0
  Voor cultuurprojecten voor en/of door jong adolescenten in het zuidwestelijke deel van Utrecht
  Fonds Kultiveren - jongeren & kunst
  • Jongeren
  • Kinderen
 • Fonds voor Architectuur en Bouwkunst
  • Architectuur
  • Bouwkunde
  • Talent Ontwikkeling
 • ZOZ
  ZOZ verwijst naar een nog onontdekte pagina vol verhalen. Verhalen die nog niet de voorpagina’s halen, maar daarom niet minder belangrijk zijn. Het zijn de verhalen die thuishoren en deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Of het gaat om nieuwe verhalen of om oude verhalen in een nieuw en bijzonder jasje, het zijn herkenbare verhalen die je raken of je aan het denken zetten.
  Fonds ZOZ
  • Educatie
  • Theater
 • Voor vernieuwende projecten in een historische context, waarbij architectuur centraal staat.
  FritzvanLeer Fonds
  • Architectuur
  • Beurzen
  • Innovatie
 • g
 • Themafonds Surinaams Erfgoed
  In 2018 richtte het Cultuurfonds samen met Stadsherstel Amsterdam en Stadsherstel Suriname het Themafonds Surinaams Erfgoed op met als doel om het gebouwde erfgoed van Suriname te behouden. Onze wens voor 2023 is om voort te zetten wat we deden en onze activiteiten in Suriname uit te breiden en te intensiveren.
  Geefkring Suriname
  • Erfgoed
  • Monument
  • Restauratie