Hemelwater5023

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant

Stimuleren van burgerinitiatief gericht op meer watergerelateerd groen in wijken en buurten en bijdragen aan waterbewustzijn.

Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor projecten gericht op versterking van waternatuur door het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten, of het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwde omgeving.

Aanvragen worden behandeld door het Cultuurfonds Noord-Brabant. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot wadi en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt door bijvoorbeeld met bewoners uit de straat sedum aan te leggen op de daken van huizen of schuurtjes. Een natuur fonds gericht op verduurzaming en natuurbescherming!

Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Op jaarbasis is er € 200.000 voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.

Aanvraag

Aanvragen worden behandeld in tranches: sluitingsdata voor aanvragen voor de kwartaaltranches zijn jaarlijks:

1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload.

Let op: het Buurtnatuur- en waterfonds kent een eigen aanvraagformulier. Aanvragen doe je niet via het online systeem van het Cultuurfonds maar door het aanvraagformulier in te vullen en in te scannen. De gescande aanvraagformulieren kunnen met bijlagen gemaild worden naar NoordBrabant@cultuurfonds.nl.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Voedselbos Woest
  Eten uit het woeste voedselbos
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting De Eenbes, Kindcentrum De Sprankel
  aanleg Een groene speelplek bij kindcentrum de Sprankel
  • natuur
  € 5.065,00
 • Stichting Tangent / Basisschool de Regenboog
  aanleg Groen schoolplein de Regenboog
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Activiteitencentrum Orka
  Orka Paviljoen de plek in Tongelre om te ont moeten
  • natuur
  € 3.345,00
 • Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Roosendaal
  Groene inclusief schoolplein voor de nieuwbouw van kindcentrum de Kroevendonk
  • natuur
  € 10.000,00
 • Dorpsraad Boerdonk
  aanleg Natuurlijk spelen in Boerdonk - Natuurspeeltuin 2023
  • natuur
  € 10.000,00
 • Met elkaar voor Mekaar
  aanleg Groene daken Den Dungen-2
  • natuur
  € 9.312,00
 • Stichting Biezonderwijs/SBO Zonnesteen
  aanleg Groen schoolplein SBO Zonnesteen
  • natuur
  € 10.000,00
 • Gras en Groen B.V.
  Groene daken voor schonere lucht
  • natuur
  € 4.886,00
 • Met elkaar voor Mekaar
  natuurontwikkeling Afkoppelen 3x Basisschool t.b.v. Regenwater-Educatieplek
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Openbare Basisscholen Helmond/ BS De Bundertjes
  aanleg Schoolplein bovenbouw
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Dorpsraad Mariaheide
  natuurontwikkeling Eco Wadi - Pluktuin Mariaheide
  • natuur
  € 4.971,00
 • Met elkaar voor Mekaar
  Groene daken Sint-Michielsgestel-3
  • natuur
  € 9.592,00
 • Met elkaar voor Mekaar
  Groene daken Sint-Michielsgestel-4
  • natuur
  € 10.000,00
 • Tuinonderhoud Veldhoven
  Sedumdaken project Pegbroeken te Veldhoven
  • natuur
  € 5.000,00
 • Vereniging Anders Wonen voor Ouderen Breda
  tuintransitie Madame Curie naar biodivers klimaatbestendig en zelfvoorzienend
  • natuur
  € 10.000,00
 • Oudervereniging Basisschool Dr. de Visser, locatie Ginneken
  Vergroenen kleuterplein dr de Visserschool te Breda
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Tangent / Basisschool de Lochtenbergh
  aanleg Groene speelplaats
  • natuur
  € 10.000,00
 • BS Klinkers Stichting Xpect Primair
  aanleg Natuurlijke & educatieve leertuin Basisschool Klinkers
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting SAAM/KC Nicolaasschool Oss
  aanleg Educatief ontmoet- en beweegplein Kindcentrum Nicolaas
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Sint Anna
  aanleg Belevingstuin Sint Anna
  • natuur
  € 10.000,00
 • Met elkaar voor Mekaar
  aanleg Groene daken DD SMG
  • natuur
  € 10.000,00
 • Met elkaar voor Mekaar
  aanleg Groene daken SMG 2
  • natuur
  € 9.974,00
 • NatuurWerkgroep gemeente Rucphen
  natuurontwikkeling Natuurindekern 2023
  • natuur
  € 1.700,00
 • Groendakcoach B.V.
  aanleg De Groene Antoon
  • natuur
  € 2.517,00
 • Met elkaar voor Mekaar
  aanleg Groene daken BaMi
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting ATO / L.W. Beekmanschool
  Vergroenen schoolplein LW Beekmanschool
  • natuur
  € 4.732,12
 • Stichting Transfarmers
  Regenwater opslag voor de Graafse Akker
  • natuur
  € 10.000,00
 • INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda/Ons sbo Breda
  Voedselbosje NAAM BOSJE
  • natuur
  € 2.000,00
 • Stichting Wijkraad Hintham
  Van grind naar groen op de Meester Broerensingel Rosmalen
  • natuur
  € 8.791,00
 • Stichting Podium Circulair
  Van Kansen naar Planten
  • natuur
  € 4.100,00
 • Met elkaar voor Mekaar
  Groene daken Hazenakkers Sint Michielsgestel
  • natuur
  € 10.000,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  Een Groen, Nieuw Mertersem! Breda (Deelplan 1)
  • natuur
  € 5.000,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  Een Groen, Nieuw Mertersem! Breda (Deelplan 2)
  • natuur
  € 5.000,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  Groene daken Boeimeer
  • natuur
  € 5.000,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  Een groener Belcrum
  • natuur
  € 10.000,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  Groene daken Bloemenblauwtje
  • natuur
  € 5.000,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  Tegels wippen zwarte daken flippen
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Buurtraad Armhoefse Akkers
  Groene Daken Armhoefse Akkers
  • natuur
  € 5.000,00
 • Hoogvliegers in beeld
  Groendaken Maaspoort + Empel
  • natuur
  € 4.679,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  Een Groen, Nieuw Mertersem! Breda (Deelplan 3)
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Plukroute Princenhage
  De herontwikkeling van het Princevillepark en aanleg van een Voedselbos
  • natuur
  € 10.000,00
 • Oskar Winsser (PH Accountancy & Advies B.V.)
  Groene Daken Schoenmakershoek Etten-Leur
  • natuur
  € 3.745,00
 • Stichting Het Vasteland/BS het Vasteland
  Buitenlokaal de Torentuin
  • natuur
  € 2.872,00
 • Vereniging van Eigenaars de Schrijver
  Vergroening dakterras
  • natuur
  € 5.000,00
 • CPO De Nieuwe Belg
  Regenwatergebruik CPO De Nieuwe Belg
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Nutsscholen Breda/NBS Teteringen
  Voedselbosje "Nutsjungle"
  • natuur
  € 2.000,00
 • Groendakcoach B.V.
  Hertog(inn)en en componisten gaan voor GROEN
  • natuur
  € 9.062,00
 • Groendakcoach B.V.
  Hertog(inn)en gaan voor GROEN
  • natuur
  € 9.476,00
 • Montessori+Breda Markant Onderwijs
  Voedselbosje Plukgroen
  • natuur
  € 2.000,00
 • Groendakcoach B.V.
  Componisten gaan voor GROEN
  • natuur
  € 9.319,00
 • Groendakcoach B.V.
  Componisten gaan voor meer GROEN
  • natuur
  € 2.658,00
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
  Communicatie Buurtnatuur-buurtwaterfonds 2020 t/m 2023
  • Meerdere werkterreinen
  € 12.371,88
 • NatuurWerkgroep gemeente Rucphen
  Natuurindekern 2022
  • natuur
  € 1.200,00
 • Meis Installatie
  Aanleggen groene sedum daken kom Den Dungen
  • natuur
  € 5.000,00
 • Groendakcoach B.V.
  Orthenpoort Klimaatadaptief 1 - Leliestraat, Silenestraat, Kogelbloemstraat
  • natuur
  € 10.000,00
 • Groendakcoach B.V.
  Orthenpoort klimaatadaptief 2 - Othenseweg, Akeleistraat
  • natuur
  € 4.997,00
 • Stadsvernieuwers
  Buurttuin Noorderlicht
  • natuur
  € 9.973,00
 • Buurtvereniging WijVredeoord/E.W.H. van Dalen
  Sedumdaken in Vredeoord sept/okt 2022 - Groep 1
  • natuur
  € 5.000,00
 • Buurtvereniging WijVredeoord/E.W.H. van Dalen
  Sedumdaken in Vredeoord sept/okt 2022 - Groep 2
  • natuur
  € 5.000,00
 • De Schaapskooi
  Geveltuinen Raadhuisstraat Hoogerheide
  • natuur
  € 4.243,00
 • VVE Residentie Il Palazzo Parkeer en Tuin
  Daktuin
  • natuur
  € 10.000,00
 • VVE Van Aarle
  Klimaatrobuust Van Aarleplein
  • natuur
  € 4.554,00
 • Stichting Platform Duurzaam Grave
  Grave Groener Baronesstraat-Handelstraat
  • natuur
  € 9.878,00
 • Stichting KANT
  Groendaken Vlasmeersestraat Vught
  • natuur
  € 7.621,00
 • UtWEB / C. Tielemans
  Groene daken Clompen Camp
  • natuur
  € 2.549,00
 • Groendakcoach B.V.
  Groene daken Muntel Den Bosch -1
  • natuur
  € 9.847,00
 • Groendakcoach B.V.
  Groene daken Muntel Den Bosch -2
  • natuur
  € 4.906,00
 • Groendakcoach B.V.
  Groene daken Muntel Den Bosch -3
  • natuur
  € 4.715,00
 • Groendakcoach B.V.
  Groene daken Muntel Den Bosch -4
  • natuur
  € 4.996,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  Groene daken Melkfabriekstraat
  • natuur
  € 2.279,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  Groene daken Drie Hoefijzers deelplan 2
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Wij West
  Groene initiatieven in de wijk West van Tilburg
  • natuur
  € 5.000,00
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
  Communicatie buurnatuur-water 2022
  • Meerdere werkterreinen
  € 14.755,00
 • Stichting Plukroute Princenhage
  natuurontwikkeling Deelgebied Bielooppark en Vlindertuin, onderdeel van de plukroute Princenhage Breda
  • natuur
  € 5.000,00
 • Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant
  Communicatie buurtnatuur-water 2021
  • Meerdere werkterreinen
  € 15.000,00
 • Stichting Het Boterkerkje
  herinrichting van de cultuurhistorische tuin van rijksmonument Boterkerkje in oudste deel Oirschot
  • natuur
  € 9.500,00
 • Stedelijk Gymnasium Breda
  GROENGYM
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Voedselbos Lage Mierde
  Voedselbos Lage Mierde
  • natuur
  € 10.000,00
 • Vereniging Mandelig Terrein Heerendonklaan
  Groene daken mandelig terrein Heerendonklaan
  • natuur
  € 9.557,00
 • Kiem onderwijs en opvang/ BS 't Mulderke
  Schoolplein van de toekomst -'t Mulderke,Uden
  • natuur
  € 10.000,00
 • Onderwijsstichting de Nieuwe Linde
  Natuurspeelplein de Nieuwe Linde
  • natuur
  € 10.000,00
 • Kiem Uden/ BS de Springplank
  Schoolplein van de toekomst BS de Springplank
  • natuur
  € 10.000,00
 • Kbs Helder Camara
  Groenblauwe schoolplein Kbs Helder Camara
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting WijKleinBrabant
  Groene Daken Klein Brabant Vught Groep-1
  • natuur
  € 8.823,00
 • Stichting WijKleinBrabant
  Groene Daken Klein Brabant Vught Groep-2
  • natuur
  € 7.942,00
 • Basisschool de Zevenster/ Stichting Pallas
  Schoolplein van de toekomst Vrijebasisschool de Zevenster Uden
  • natuur
  € 10.000,00
 • IKC Den Dijk/Kiem Uden
  IKC Den Dijk/Kiem Uden
  • natuur
  € 10.000,00
 • SKPO Basisschool Trudo
  Herinrichting kleuterschoolplein bs Trudo Eindhoven
  • natuur
  € 10.000,00
 • ADDYSIGN
  De Eetbare Stad, project Babyboom
  • natuur
  € 8.400,00
 • Prins Willem Alexander school
  Schoolmoestuin Eethen
  • natuur
  € 3.000,00
 • Stichting Het Driespan
  Een groen leer-, beweeg- en ontmoetingsplein BrederoCollege Breda
  • natuur
  € 10.000,00
 • Groendakcoach B.V.
  Groendaken Den Bosch Zuid
  • natuur
  € 9.919,00
 • Groendakcoach B.V.
  Groene daken Den Bosch Zuid II
  • natuur
  € 9.939,00
 • Stichting De Waarden
  Vergroening en vernieuwing schoolplein
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Prodas/Gerardusschool Deurne
  Schoolplein Gerardusschool Deurne
  • natuur
  € 10.000,00
 • Vereniging van eigenaars samenhuizen
  Sedum voor Samenhuizen
  • natuur
  € 687,00
 • Stichting Plukroute Princenhage
  natuurontwikkeling Natuurontwikkeling Deelgebied Bielooppark en Vlindertuin
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Oss
  Planten Nu aan de Maas
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Magnolia
  Buitenspeelterrein Misha de Vries
  • natuur
  € 5.000,00
 • BS de Spindel/Stichting Het Groene Licht
  Spel in het groen bij BS de Spindel en BS Toermalijn
  • natuur
  € 10.000,00
 • BS De Stappen Xpect Primair
  Schoolplein Pastoriestraat
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting La Citta Mobile
  Let it grow
  • natuur
  € 3.570,00
 • Stichting KANT
  Sedumdak Kampdijklaan en Omgeving, Vught
  • natuur
  € 9.743,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  Groene bergingen Drie Hoefijzers Noord (deelplan 1) Breda
  • natuur
  € 5.000,00
 • IVN Brabant afdeling Tilburg
  Voedselbosje Natuurtuin Zuid Landgoed Wolfslaar
  • natuur
  € 3.900,00
 • Stichting spannend speelplein
  Aanleg groen speelplein BS De Duinsprong
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Dorpsraad Lieshout
  Buurtpark Nieuwenhof
  • natuur
  € 10.000,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  Groene Zwaluw/Zwaluwstraat
  • natuur
  € 5.000,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  Groene Ooievaars/Ooievaarstraat en Voorst tot Voorstraat
  • natuur
  € 10.000,00
 • Vereniging van eigenaars Haag5
  Vergroening Mgr. Horsthuisstraat / Appartementencomplex Haag5
  • natuur
  € 5.000,00
 • NBS Dirk van Veen/Stichting Nutsscholen Breda
  Inrichting schoolplein Nutsbasisschool Dirk van Veen
  • natuur
  € 10.000,00
 • Basisschool de Triangel/ Stichting Skozok
  Groen schoolplein de Triangel
  • natuur
  € 10.000,00
 • College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Breda
  Buurttuin Lucaskerk
  • natuur
  € 3.129,00
 • Stichting tiny houses Laarbeek
  De Hopman wonen in het groen
  • natuur
  € 5.000,00
 • Bal073foodservices
  Groene daken op Gastenberg 69,56,86.
  • natuur
  € 5.000,00
 • OV Theresia
  Aanleg natuurlijke speelplaats Basisschool De Berk en groenvoorziening
  • natuur
  € 10.000,00
 • Ons Welzijn
  Buurttuin de Nieuwe Pit
  • natuur
  € 1.500,00
 • OBS De Fonkel/Stichting Opmaat Groep
  vergroening schoolplein OBS de Fonkel en KDV FonkelbeerTje
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting dorpsplatform kern Putte
  Groene aankleding kern van Putte.
  • natuur
  € 2.750,00
 • Stichting Saam/OBS de Camelot Uden
  Realisatie schoolplein Ontmoetingsplein Mellepar
  • natuur
  € 10.000,00
 • OBS de Singel
  Vergroenen schoolplein OBS de Singel Roosendaal
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde
  Project Kloosterhof/kloostertuin Liempde
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Bijzonder onderwijs Oisterwijk Moergestel
  Groen schoolplein kindercampus Pannenschuur
  • natuur
  € 10.000,00
 • Buurtvereniging WijVredeoord/E.W.H. van Dalen
  Pilot voor Sedumdaken in Vredeoord
  • natuur
  € 5.000,00
 • BS 't Schrijverke/Stichting Optimus Onderwijs
  Vergroenen schoolplein
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Ondernemers De Bergen
  (Blijvende) vergroening gebied De Bergen Eindhoven
  • natuur
  € 5.000,00
 • Groothuis QA
  Groene daken Deuteren Den Bosch
  • natuur
  € 3.865,00
 • BS Boeimeer/STG Nutsscholen Breda
  Vergroenen schoolplein NBS Boeimeer
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Veldvest/BS Zeelsterhof
  Vergroening schoolpleinen Basisschool Zeelsterhof
  • natuur
  € 10.000,00
 • Derek Welschen Consultancy
  Groene daken Jacobskamp fase 5 Den Dungen
  • natuur
  € 10.000,00
 • Basisschool de Wegwijzer
  Vergroenen schoolplein Basisschool de Wegwijzer
  • natuur
  € 10.000,00
 • Kbs De Werft / INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda
  Een groen speel- en ontmoetingsplein rondom Kbs De Werft
  • natuur
  € 10.000,00
 • Kindcentrum Den Krommenhoek/Stichting Signum
  Groen schoolplein
  • natuur
  € 10.000,00
 • CPO Philipsdorp
  Aanleg klimaatbestendige maatregelingen in combinatie met zorg voor biodiversiteit
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Saam/OBS de Uilenbrink_Veghel
  schoolplein van de toekomst
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Wijktuin Nieuwe Banne
  Wijktuin Nieuwe Banne
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting speelplezier
  Speel en ontmoetplein Terlingenplein
  • natuur
  € 10.000,00
 • NatuurWerkgroep gemeente Rucphen
  Natuur in de kern
  • natuur
  € 1.000,00
 • Inderdaadt
  Groendaken op de Stad
  • natuur
  € 2.250,00
 • Vereniging IVN Noord-Brabant
  aanleg groene daken Mosasingel, Groote Wielen
  • natuur
  € 1.167,00
 • Diaconie Protestanste kerkgemeente Drunen
  Samentuin de Open Hof
  • natuur
  € 4.356,00
 • Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave
  Groen in de binnenstad
  • natuur
  € 5.000,00
 • Vereniging IVN Noord-Brabant
  Groene daken Ophovius/Frederik Hendriklaan Den Bosch
  • natuur
  € 4.605,00
 • Van Helvoort Installatietechniek
  Aanleg van groendaken buurtproject.
  • natuur
  € 5.000,00
 • Groen Op Dak
  Groene daken bergingen Voorweiden 1,3 en 5 Waalwijk
  • natuur
  € 1.306,00
 • Groen Op Dak
  Groene daken Graafsewijk Noord e.o. Den Bosch
  • natuur
  € 7.132,00
 • Groendakcoach B.V.
  Groene daken Albert Cuypstraat Den Bosch
  • natuur
  € 8.758,00
 • Groendakcoach B.V.
  Groende daken Frederik Hendriklaan Den Bosch
  • natuur
  € 4.032,00
 • Stichting Platform Duurzaam Grave
  Grave groener/Pater vd Elsenstraat/Oranjebastion
  • natuur
  € 4.661,00
 • Stichting Platform Duurzaam Grave
  Grave groener:Koninginnedijk
  • natuur
  € 3.241,00
 • Stichting Werkplaats Natuur Landschap en cultuurhistorie Oss
  inrichting boomgaard en natuurontwikkelingstuin
  • natuur
  € 3.783,00
 • Vereniging Samen Thuis Den Bosch
  Boschgaard hergebruikt regenwater
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Buurt Engelen
  Groene daken buurt Engelen
  • natuur
  € 9.990,00
 • Stichting KANT
  Groendaken Kampdijklaan Vught
  • natuur
  € 8.064,00
 • Stichting Wijkcentrum Ruwaard
  Sedumdak voor nieuwe Wij(k)huis de Haard
  • natuur
  € 10.000,00
 • Bewonersvereniging Poeldonk
  Groene daken Henriette R Holstlaan en Alice Nahonstraat
  • natuur
  € 9.943,00
 • Bewonersvereniging Poeldonk
  Groene daken Vaartgraaf, Jh Leopoldstraat, Louis Couperuslaan
  • natuur
  € 4.944,00
 • Bewonersvereniging Poeldonk
  Groene daken Willem Kloospad
  • natuur
  € 7.925,00
 • Bewonersvereniging Poeldonk
  Groene daken Henriette R Holstlaan en Marcellus Emantspad
  • natuur
  € 9.947,00
 • SKOPOS - Basisschool 't Talent
  schoolplein van de toekomst
  • natuur
  € 10.000,00
 • Vereniging van Eigenaars Dommelstraat 5 en 5-01 te Eindhoven
  Van plein naar plant
  • natuur
  € 537,00
 • Stichting De Stem van Bakel
  Herinrichting Sint Wilbertsplein Bakel
  • natuur
  € 10.000,00
 • Bewonersvereniging Slot Haverleij
  Aanleg groene daken op schuren in Slot Haverleij
  • natuur
  € 3.339,00
 • Stichting Wijkraad Belcrum
  Groene daken Kievitstraat
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting SonenBreugelVerbindt
  afkoppelen regenwater van het riool
  • natuur
  € 10.000,00
 • Vereniging van Eigenaars Woongemeenschap De Meenthe
  natuurontwikkeling en waterinfiltratie binnenterrein
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Werkplaats Natuur Landschap en cultuurhistorie Oss
  bebeleefbaar maken stukje buurtnatuur en buurtwaterin dorpshart Lithoijen
  • natuur
  € 8.024,00
 • Kopersvereniging Body Building NRE
  Absorberend groen
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Vereniging van eigenaars Kapelaan Koopmansplein 113
  Ruimte voor de natuur door groene daken
  • buurtcultuur
  € 900,00
 • Platform Selissen
  Vlindertuin aan de dommel
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Landschapspark Kloostereind
  Herstel van kleine landschapselementen
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Boerderij De Pekhoeve
  aankoop tbv natuurstudie/educatieve activiteiten
  • buurtcultuur
  € 9.909,00
 • Stichting Op Groene Voet
  natuurontwikkeling Blauwe Tuinen jaar 3
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Schaapskooi Schijndel
  aanleg van een nieuw hopveld (hopteelt, t.b.v. bierproductie)
  • buurtcultuur
  € 2.500,00
 • Groen Op Dak
  Aanleg van 4 groene daken in Den Bosch Oost
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Vrienden van Velt in Nederland
  natuurontwikkeling Ecologische Samentuin Vrijhoeve
  • natuur
  € 10.000,00
 • Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis
  natuurontwikkeling Aanleg Tiny Forest bij wijkhuis De Zonnesteen, wijk Brouwhuis Gemeente Helmond
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Kopersvereniging Ambachtsdorp NRE
  natuurontwikkeling Groene daken ambachtsdorp
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Kinderboerderij Breda Noord
  Aanschaffen van 6 regentonnen
  • buurtcultuur
  € 660,00
 • Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Haaren
  Tegel eruit, bijentuintje erin!
  • buurtcultuur
  € 7.398,00
 • Stichting Groen voor Grijs Oisterwijk
  natuurontwikkeling Vergroening en verbetering afwatering in minder draagkrachtige wijken in Oisterwijk
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Groendaktotaal
  Samen Sedum Den Dungen
  • buurtcultuur
  € 3.897,00
 • Meuwin-Advies
  Biodiversiteit en klimaatadaptie op de Oude Vlijmenseweg
  • buurtcultuur
  € 9.000,00
 • Stichting Plukroute Princenhage
  natuurontwikkeling Luciapark
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Ekogras Dakbegroeiing
  natuurontwikkeling Groene dakenactie Buitenpepers
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Het Ontdekstation
  aankoop Materialen voor de aanleg van een educatieve waterspeeltuin
  • natuur
  € 5.000,00
 • Erica Bol Zundert
  Ulvenhout Natuurlijk Geersbroek
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Vrienden van 't Heem
  natuurontwikkeling het doen ontstaan van een Belevingstuin in het centrum van Helvoirt, nabij school en zorgcentrum
  • natuur
  € 10.000,00
 • Buurtvereniging De Arck
  Herstelplan groenpilot Arcturus Veldhoven
  • buurtcultuur
  € 2.500,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  De Belcrum wordt groener
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Deltae Innovation Solutions B.V.
  natuurontwikkeling Corsospuwer Zundert
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting H.E.L.D.
  pilot klimaatadaptatie Den Dungen
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Geluk Zaaien
  community-art project Groene Vingers
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Toonlef Bureau Gunbanen
  nieuwbouw Groene Hertog s-Hertogenbosch
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Op Groene Voet
  natuurontwikkeling Blauwe Tuinen Tilburg
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Dorpsraad Escharen Ziet Vooruit
  natuurontwikkeling Dorpsspeelplek Escharen
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Stadstuin Theresia
  educatieproject Natuur- en Milieueducatie Theresia Tilburg
  • natuur
  € 7.500,00
 • Stichting Natuurspeeltuin Helvoirt
  aanleg Natuurspeeltuin Helvoirt
  • natuur
  € 10.000,00
 • Woonstichting St. Joseph
  natuurontwikkeling Ben je nou helemaal betegeld! Boxtel
  • buurtcultuur
  € 9.000,00
 • RijkenVermaat
  herinrichting Kleurrijk en gezellig pleintje te Waalwijk 45-75
  • natuur
  € 8.288,00
 • RijkenVermaat
  herinrichting herinrichting plein 9-43 Waalwijk
  • natuur
  € 9.995,00
 • De Groene Hoek Hoveniersbedrijf
  Groenstrijd 2.0 Goossensstraat
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • De Groene Hoek Hoveniersbedrijf
  Groenstrijd 2.0 Dorpsstraat
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • De Groene Hoek Hoveniersbedrijf
  Groenstrijd 2.0 Klavierstraat
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • ABG Organisatie, Uw Huurdersraad
  educatieproject Regentonactie
  • natuur
  € 10.000,00
 • La Rosa Cultura (LRC)
  uitbreiding slaan van een waterput en aansluiten pomp
  • natuur
  € 1.400,00
 • Ekogras Dakbegroeiing
  Een groene verbinding Symon Pelgromstraat
  • buurtcultuur
  € 4.800,00
 • KrachtigBuiten
  natuurontwikkeling Waterfestijn Bietje Koekoek
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting De Hobbel
  Taxtuin
  • buurtcultuur
  € 800,00
 • Stichting Op Groene Voet
  natuurontwikkeling Blauwe Tuinen Tilburg
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Vereniging Peelbelang Landhorst
  natuurontwikkeling Groene Poort Landhorst
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Arboretum Oudenbosch
  natuurontwikkeling Groen dak Arboretum Oudenbosch
  • buurtcultuur
  € 5.700,00
 • Stichting Plukroute Hank
  natuurontwikkeling Plukroute Hank
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Princenhage Groen!
  natuurontwikkeling Heel Princenhage Plukt Route
  • natuur
  € 5.000,00
 • Buurtvereniging D'n Hoge Suute
  natuurontwikkeling Speelpark D'n Hoge Suute
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Ekogras Dakbegroeiing
  community-art project Groendak Maassingel 65 t/m 73 Den Bosch
  • buurtcultuur
  € 9.159,00
 • Ekogras Dakbegroeiing
  Groene daken aanleggen Simon Pelgromstraat
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • IVN Brabant afdeling Tilburg
  Buitenavonturen
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Basisschool Wandelbos
  natuurontwikkeling Speelplaats BS Wandelbos
  • natuur
  € 2.720,00
 • Stichting Zorgboerderij de Bremberg
  community-art project Ontwikkelen natuurlijke waterplek
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o.
  educatieproject 50 dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde
  • buurtcultuur
  € 6.000,00
 • Stichitng INOS
  natuurontwikkeling aanleg nieuw schoolplein
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Deltae Innovation Solutions B.V.
  natuurontwikkeling Klimaatbestendige omgeving en bewustzijn
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Zorghoeve Kakelbont
  Natuurontwikkeling Hoeve Kakelbont klimaatbestendig en waterbewust
  • buurtcultuur
  € 9.940,00
 • Stichting Beleef de Keenesluis
  natuurontwikkeling Scheprad "De Mooie Keene"
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Optimus Cuijk primair Onderwijs
  natuurontwikkeling Groen-blauw schoolplein Basisschool Klim Op Megen
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Zorg om het dorp Mariahout
  natuurontwikkeling Van processiepark naar dorpspark
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Wijkbelangen Maliskamp
  natuurontwikkeling Dierenpark Maliskamp
  • buurtcultuur
  € 8.900,00
 • Stichting Zorggroep Elde Maasduinen
  natuurontwikkeling Visserslatijn in Park Vossenberg
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Recreatie en meer
  educatieproject Gewoon Buiten
  • buurtcultuur
  € 7.500,00
 • Stichting Vrienden van de dierenweide Acht
  community-art project Dierenweide in Acht
  • buurtcultuur
  € 960,00
 • Stichting Biblioplus
  community-art project Van Kijktuin naar Leestuin Grave
  • natuur
  € 7.500,00
 • Oudervereniging Basisschool De Heydonck
  natuurontwikkeling Natuurlijk en gezond speelplein
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Buurtvereniging Bij de buuf op 't Benkske
  Buurt beweeg- en moestuin Bij de buurf op 't benkske
  • buurtcultuur
  € 1.200,00
 • Rotaryclub Tilburg Tricorch
  natuurontwikkeling KIDSMAKENDEBLITS met activiteit voor later
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Leefbaar & Vitaal Neerkant
  natuurontwikkeling Aanleg Wadi Kerkplein Neerkant
  • buurtcultuur
  € 8.132,00
 • Stichting Invitare Openbaar Onderwijs Harlekijn
  natuurontwikkeling Groenblauw schoolplein IKC Padbroek
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Proeftuin 040: Platform Stadslandbouw Eindhoven
  Moestuin op Basisschool Strijp Dorp
  • buurtcultuur
  € 1.655,00
 • Stichting Podaa
  natuurontwikkeling 1001 regentonnen
  • buurtcultuur
  € 7.300,00
 • Buro DuPro
  natuurontwikkeling Blije bijen & Vrolijke Vogels
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Vereniging tot Beheer van Brandevoort De Veste Blok 18
  natuurontwikkeling Groene daken woningen aan Hertogsveld en Herenlaan
  • buurtcultuur
  € 1.000,00
 • Stichting Devi
  natuurontwikkeling Samen spelen is samen leven
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Voedseltuin Boxtel e.o.
  natuurontwikkeling Voedseltuin Boxtel
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • van den Heuvel
  community-art project Groendaken in de wijk
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Vereniging Bewust Wonen en Werken Boschveld
  community-art project Sedum Daken Bewust Wonen Werken Boschveld
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Dorpsraad Eerde
  community-art project Transformatie Pastorietuin Eerde
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Kinderboerderij Zevenbergen
  community-art project Kinderboerderij De Dierenploeg klimaatbestendig en waterbewust
  • buurtcultuur
  € 6.822,00
 • Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde
  community-art project (groene) Tuinkamer D'n Liempdsen Herd
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Platform Waspik
  community-art project Nieuwe natuur(waterspeel)tuin Waspik
  • buurtcultuur
  € 1.924,00
 • Stichting Op Groene Voet
  natuurontwikkeling Watertuinen Tilburg
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Dier, Mens en Natuur Schijndel
  natuurontwikkeling Werk-/schuilhut met waterberging, watervoorziening en educatief materiaal Buurttuin Rossinistraat Schijndel
  • buurtcultuur
  € 3.736,00
 • Stichting Openbaar Onderwijs Groep
  natuurontwikkeling Groen speelplein ' t Ravelijn Ravenstein
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Contourde Twern
  natuurontwikkeling Spelen en verstoppen op het Rooseveltplein
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Openbaar Onderwijs Groep
  Spelend leren en ontdekken OBS de Brinck Uden
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Ontwikkeling Speeltuin De Hoge Neer
  de realisatie van een waterspeelplek in de Speeltuin Hoge Neer
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • IVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, afdeling Cranendonck
  Projectplan tuin IVN Cranendonck
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting De Bossche Hoeve
  Aanleggen kruidentuin
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Natuurlijk bewegen Megen Haren Macharen
  natuurontwikkeling Natuurlijk bewegen megen
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Acaciahof
  Plan Acaciahof
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • BRAAK
  Hemelwater op STEK Breda
  • buurtcultuur
  € 4.584,00
 • Bewonersgroep "van Mens tot Mens"
  natuurontwikkeling Hotspots in de Heihoek
  • buurtcultuur
  € 2.250,00
 • Ekogras Dakbegroeiing
  natuurontwikkeling Ackersdakje Den Bosch
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • La Rosa Cultura (LRC)
  Reeshof pluktuin
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Licht op groen voor kwetsbaarheid
  community-art project Bloemrijke wandeltuin zorgexpertisehuis Liduina
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stg. Streekhuis het Groene Woud en Meijerij
  Red de bij; samen!
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o.
  community-art project Streekboekje "50 dingen die je gedaan moet hebben voor je 12e"
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • van Asseldonk
  De Aquatheek
  • natuur
  € 5.000,00
 • van Asseldonk
  De Aquatheek
  • natuur
  € 5.000,00
 • Streekfonds Het Groene Woud
  natuurontwikkeling PlantenNu Het Groene Woud 2016
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Faliekant
  Blauw Tilburg
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Dorpsraad Sint Tunnis
  Landschapspark Hoogveld Sint Anthonis
  • natuur
  € 5.000,00
 • OPTIMUS stichting voor katholiek, protestants-christelijk en interconfessioneel primair onderwijs
  Groen speelplein de Bolster Sambeek
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Sektie
  natuurontwikkeling Herinrichting perceel Zeis-Hark
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Zorg om het dorp Mariahout
  natuurontwikkeling Deelplan renovatie processiepark Mariahout
  • monumentenzorg
  € 5.000,00
 • Buro DuPro
  natuurontwikkeling De Schonste Strotjes en Geveltjes van Tilburg 2016
  • natuur
  € 5.000,00
 • LEVgroep Leven en Verbinden
  Buurttuin zangershof
  • buurtcultuur
  € 2.500,00
 • Werkgroep voor Vogel- en Natuurbescherming Midden-Brabant
  Huiszwaluwtil
  • natuur
  € 4.845,00
 • Vereniging De Kapeltuin Breda
  community-art project buurttuin
  • buurtcultuur
  € 1.500,00