Hemelwater5023

Buurtnatuur- en Buurtwaterfonds Noord-Brabant

Stimuleren van burgerinitiatief gericht op meer watergerelateerd groen in wijken en buurten en bijdragen aan waterbewustzijn.

Er kan een bijdrage worden aangevraagd voor projecten gericht op versterking van waternatuur door het aanleggen, onderhouden of optimaliseren van meer watergerelateerd groen in buurten, of het stimuleren van waterberging en infiltratie in bebouwde omgeving.

Aanvragen worden behandeld door het Cultuurfonds Noord-Brabant. Natuurverenigingen, stichtingen en zzp'ers kunnen subsidie aanvragen. Projecten lopen uiteen van stadslandbouw tot wadi en van geveltuintjes tot het verbeteren van de waterhuishouding in de buurt door bijvoorbeeld met bewoners uit de straat sedum aan te leggen op de daken van huizen of schuurtjes. Een natuur fonds gericht op verduurzaming en natuurbescherming!

Het gaat om kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd. Projecten die zorgen voor positieve effecten op het klimaat, het waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Op jaarbasis is er € 200.000 voor buurtnatuur- en buurtwaterprojecten beschikbaar. De hoogte van de subsidie is 60% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van € 10.000.

Aanvraag

Aanvragen worden behandeld in tranches: sluitingsdata voor aanvragen voor de kwartaaltranches zijn jaarlijks:

1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november.

Het aanvraagformulier kan hier worden gedownload.

Let op: het Buurtnatuur- en waterfonds kent een eigen aanvraagformulier. Aanvragen doe je niet via het online systeem van het Cultuurfonds maar door het aanvraagformulier in te vullen en in te scannen. De gescande aanvraagformulieren kunnen met bijlagen gemaild worden naar NoordBrabant@cultuurfonds.nl.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Voedselbos Woest
  Eten uit het woeste voedselbos
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Het Driespan
  Een groen leer-, beweeg- en ontmoetingsplein BrederoCollege Breda
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Plukroute Princenhage
  natuurontwikkeling Natuurontwikkeling Deelgebied Bielooppark en Vlindertuin
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Landschapsbeheer Oss
  Planten Nu aan de Maas
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Magnolia
  Buitenspeelterrein Misha de Vries
  • natuur
  € 5.000,00
 • BS de Spindel/Stichting Het Groene Licht
  Spel in het groen bij BS de Spindel en BS Toermalijn
  • natuur
  € 10.000,00
 • BS De Stappen Xpect Primair
  Schoolplein Pastoriestraat
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting La Citta Mobile
  Let it grow
  • natuur
  € 3.570,00
 • Vereniging van eigenaars Haag5
  Vergroening Mgr. Horsthuisstraat / Appartementencomplex Haag5
  • natuur
  € 5.000,00
 • NBS Dirk van Veen/Stichting Nutsscholen Breda
  Inrichting schoolplein Nutsbasisschool Dirk van Veen
  • natuur
  € 10.000,00
 • Basisschool de Triangel/ Stichting Skozok
  Groen schoolplein de Triangel
  • natuur
  € 10.000,00
 • College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Breda
  Buurttuin Lucaskerk
  • natuur
  € 3.129,00
 • Stichting tiny houses Laarbeek
  De Hopman wonen in het groen
  • natuur
  € 5.000,00
 • Bal073foodservices
  Groene daken op Gastenberg 69,56,86.
  • natuur
  € 5.000,00
 • OV Theresia
  Aanleg natuurlijke speelplaats Basisschool De Berk en groenvoorziening
  • natuur
  € 10.000,00
 • Ons Welzijn
  Buurttuin de Nieuwe Pit
  • natuur
  € 1.500,00
 • OBS De Fonkel/Stichting Opmaat Groep
  vergroening schoolplein OBS de Fonkel en KDV FonkelbeerTje
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting dorpsplatform kern Putte
  Groene aankleding kern van Putte.
  • natuur
  € 2.750,00
 • Stichting Saam/OBS de Camelot Uden
  Realisatie schoolplein Ontmoetingsplein Mellepar
  • natuur
  € 10.000,00
 • OBS de Singel
  Vergroenen schoolplein OBS de Singel Roosendaal
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Belangenbehartiging voor Ouderen in Liempde
  Project Kloosterhof/kloostertuin Liempde
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Bijzonder onderwijs Oisterwijk Moergestel
  Groen schoolplein kindercampus Pannenschuur
  • natuur
  € 10.000,00
 • Buurtvereniging WijVredeoord/E.W.H. van Dalen
  Pilot voor Sedumdaken in Vredeoord
  • natuur
  € 5.000,00
 • BS 't Schrijverke/Stichting Optimus Onderwijs
  Vergroenen schoolplein
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Ondernemers De Bergen
  (Blijvende) vergroening gebied De Bergen Eindhoven
  • natuur
  € 5.000,00
 • Groothuis QA
  Groene daken Deuteren Den Bosch
  • natuur
  € 3.865,00
 • BS Boeimeer/STG Nutsscholen Breda
  Vergroenen schoolplein NBS Boeimeer
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Veldvest/BS Zeelsterhof
  Vergroening schoolpleinen Basisschool Zeelsterhof
  • natuur
  € 10.000,00
 • Derek Welschen Consultancy
  Groene daken Jacobskamp fase 5 Den Dungen
  • natuur
  € 10.000,00
 • Basisschool de Wegwijzer
  Vergroenen schoolplein Basisschool de Wegwijzer
  • natuur
  € 10.000,00
 • Kbs De Werft / INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda
  Een groen speel- en ontmoetingsplein rondom Kbs De Werft
  • natuur
  € 10.000,00
 • Kindcentrum Den Krommenhoek/Stichting Signum
  Groen schoolplein
  • natuur
  € 10.000,00
 • CPO Philipsdorp
  Aanleg klimaatbestendige maatregelingen in combinatie met zorg voor biodiversiteit
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Saam/OBS de Uilenbrink_Veghel
  schoolplein van de toekomst
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Wijktuin Nieuwe Banne
  Wijktuin Nieuwe Banne
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting speelplezier
  Speel en ontmoetplein Terlingenplein
  • natuur
  € 10.000,00
 • NatuurWerkgroep gemeente Rucphen
  Natuur in de kern
  • natuur
  € 1.000,00
 • Inderdaadt
  Groendaken op de Stad
  • natuur
  € 2.250,00
 • Vereniging IVN Noord-Brabant
  aanleg groene daken Mosasingel, Groote Wielen
  • natuur
  € 1.167,00
 • Diaconie Protestanste kerkgemeente Drunen
  Samentuin de Open Hof
  • natuur
  € 4.356,00
 • Stichting Behoud en herstel historisch groen Grave
  Groen in de binnenstad
  • natuur
  € 5.000,00
 • Vereniging IVN Noord-Brabant
  Groene daken Ophovius/Frederik Hendriklaan Den Bosch
  • natuur
  € 4.605,00
 • Van Helvoort Installatietechniek
  Aanleg van groendaken buurtproject.
  • natuur
  € 5.000,00
 • Groen Op Dak
  Groene daken bergingen Voorweiden 1,3 en 5 Waalwijk
  • natuur
  € 1.306,00
 • Groen Op Dak
  Groene daken Graafsewijk Noord e.o. Den Bosch
  • natuur
  € 7.132,00
 • Groendakcoach B.V.
  Groene daken Albert Cuypstraat Den Bosch
  • natuur
  € 8.758,00
 • Groendakcoach B.V.
  Groende daken Frederik Hendriklaan Den Bosch
  • natuur
  € 4.032,00
 • Stichting Platform Duurzaam Grave
  Grave groener/Pater vd Elsenstraat/Oranjebastion
  • natuur
  € 4.661,00
 • Stichting Platform Duurzaam Grave
  Grave groener:Koninginnedijk
  • natuur
  € 3.241,00
 • Stichting Werkplaats Natuur Landschap en cultuurhistorie Oss
  inrichting boomgaard en natuurontwikkelingstuin
  • natuur
  € 3.783,00
 • Vereniging Samen Thuis Den Bosch
  Boschgaard hergebruikt regenwater
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Buurt Engelen
  Groene daken buurt Engelen
  • natuur
  € 9.990,00
 • Stichting KANT
  Groendaken Kampdijklaan Vught
  • natuur
  € 8.064,00
 • Stichting Wijkcentrum Ruwaard
  Sedumdak voor nieuwe Wij(k)huis de Haard
  • natuur
  € 10.000,00
 • Bewonersvereniging Poeldonk
  Groene daken Henriette R Holstlaan en Alice Nahonstraat
  • natuur
  € 9.943,00
 • Bewonersvereniging Poeldonk
  Groene daken Vaartgraaf, Jh Leopoldstraat, Louis Couperuslaan
  • natuur
  € 4.944,00
 • Bewonersvereniging Poeldonk
  Groene daken Willem Kloospad
  • natuur
  € 7.925,00
 • Bewonersvereniging Poeldonk
  Groene daken Henriette R Holstlaan en Marcellus Emantspad
  • natuur
  € 9.947,00
 • SKOPOS - Basisschool 't Talent
  schoolplein van de toekomst
  • natuur
  € 10.000,00
 • Vereniging van Eigenaars Dommelstraat 5 en 5-01 te Eindhoven
  Van plein naar plant
  • natuur
  € 537,00
 • Stichting De Stem van Bakel
  Herinrichting Sint Wilbertsplein Bakel
  • natuur
  € 10.000,00
 • Bewonersvereniging Slot Haverleij
  Aanleg groene daken op schuren in Slot Haverleij
  • natuur
  € 3.339,00
 • Stichting Wijkraad Belcrum
  Groene daken Kievitstraat
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting SonenBreugelVerbindt
  afkoppelen regenwater van het riool
  • natuur
  € 10.000,00
 • Vereniging van Eigenaars Woongemeenschap De Meenthe
  natuurontwikkeling en waterinfiltratie binnenterrein
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Werkplaats Natuur Landschap en cultuurhistorie Oss
  bebeleefbaar maken stukje buurtnatuur en buurtwaterin dorpshart Lithoijen
  • natuur
  € 8.024,00
 • Kopersvereniging Body Building NRE
  Absorberend groen
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Vereniging van eigenaars Kapelaan Koopmansplein 113
  Ruimte voor de natuur door groene daken
  • buurtcultuur
  € 900,00
 • Platform Selissen
  Vlindertuin aan de dommel
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Landschapspark Kloostereind
  Herstel van kleine landschapselementen
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Boerderij De Pekhoeve
  aankoop tbv natuurstudie/educatieve activiteiten
  • buurtcultuur
  € 9.909,00
 • Stichting Op Groene Voet
  natuurontwikkeling Blauwe Tuinen jaar 3
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Schaapskooi Schijndel
  aanleg van een nieuw hopveld (hopteelt, t.b.v. bierproductie)
  • buurtcultuur
  € 2.500,00
 • Groen Op Dak
  Aanleg van 4 groene daken in Den Bosch Oost
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Vrienden van Velt in Nederland
  natuurontwikkeling Ecologische Samentuin Vrijhoeve
  • natuur
  € 10.000,00
 • Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis
  natuurontwikkeling Aanleg Tiny Forest bij wijkhuis De Zonnesteen, wijk Brouwhuis Gemeente Helmond
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Kopersvereniging Ambachtsdorp NRE
  natuurontwikkeling Groene daken ambachtsdorp
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Kinderboerderij Breda Noord
  Aanschaffen van 6 regentonnen
  • buurtcultuur
  € 660,00
 • Bijenhoudersvereniging St. Ambrosius Haaren
  Tegel eruit, bijentuintje erin!
  • buurtcultuur
  € 7.398,00
 • Stichting Groen voor Grijs Oisterwijk
  natuurontwikkeling Vergroening en verbetering afwatering in minder draagkrachtige wijken in Oisterwijk
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Groendaktotaal
  Samen Sedum Den Dungen
  • buurtcultuur
  € 3.897,00
 • Meuwin-Advies
  Biodiversiteit en klimaatadaptie op de Oude Vlijmenseweg
  • buurtcultuur
  € 9.000,00
 • Stichting Plukroute Princenhage
  natuurontwikkeling Luciapark
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Ekogras Dakbegroeiing
  natuurontwikkeling Groene dakenactie Buitenpepers
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Het Ontdekstation
  aankoop Materialen voor de aanleg van een educatieve waterspeeltuin
  • natuur
  € 5.000,00
 • Erica Bol Zundert
  Ulvenhout Natuurlijk Geersbroek
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Vrienden van 't Heem
  natuurontwikkeling het doen ontstaan van een Belevingstuin in het centrum van Helvoirt, nabij school en zorgcentrum
  • natuur
  € 10.000,00
 • Buurtvereniging De Arck
  Herstelplan groenpilot Arcturus Veldhoven
  • buurtcultuur
  € 2.500,00
 • Mattijs van Dalen Green Revolution
  De Belcrum wordt groener
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Deltae Innovation Solutions B.V.
  natuurontwikkeling Corsospuwer Zundert
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting H.E.L.D.
  pilot klimaatadaptatie Den Dungen
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Geluk Zaaien
  community-art project Groene Vingers
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Toonlef Bureau Gunbanen
  nieuwbouw Groene Hertog s-Hertogenbosch
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Dorpsraad Escharen Ziet Vooruit
  natuurontwikkeling Dorpsspeelplek Escharen
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Stadstuin Theresia
  educatieproject Natuur- en Milieueducatie Theresia Tilburg
  • natuur
  € 7.500,00
 • Stichting Natuurspeeltuin Helvoirt
  aanleg Natuurspeeltuin Helvoirt
  • natuur
  € 10.000,00
 • Woonstichting St. Joseph
  natuurontwikkeling Ben je nou helemaal betegeld! Boxtel
  • buurtcultuur
  € 9.000,00
 • RijkenVermaat
  herinrichting Kleurrijk en gezellig pleintje te Waalwijk 45-75
  • natuur
  € 8.288,00
 • RijkenVermaat
  herinrichting herinrichting plein 9-43 Waalwijk
  • natuur
  € 9.995,00
 • De Groene Hoek Hoveniersbedrijf
  Groenstrijd 2.0 Goossensstraat
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • De Groene Hoek Hoveniersbedrijf
  Groenstrijd 2.0 Dorpsstraat
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • De Groene Hoek Hoveniersbedrijf
  Groenstrijd 2.0 Klavierstraat
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • ABG Organisatie, Uw Huurdersraad
  educatieproject Regentonactie
  • natuur
  € 10.000,00
 • La Rosa Cultura (LRC)
  uitbreiding slaan van een waterput en aansluiten pomp
  • natuur
  € 1.400,00
 • Ekogras Dakbegroeiing
  Een groene verbinding Symon Pelgromstraat
  • buurtcultuur
  € 4.800,00
 • KrachtigBuiten
  natuurontwikkeling Waterfestijn Bietje Koekoek
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting De Hobbel
  Taxtuin
  • buurtcultuur
  € 800,00
 • Stichting Op Groene Voet
  natuurontwikkeling Blauwe Tuinen Tilburg
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Vereniging Peelbelang Landhorst
  natuurontwikkeling Groene Poort Landhorst
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Arboretum Oudenbosch
  natuurontwikkeling Groen dak Arboretum Oudenbosch
  • buurtcultuur
  € 5.700,00
 • Stichting Plukroute Hank
  natuurontwikkeling Plukroute Hank
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Princenhage Groen!
  natuurontwikkeling Heel Princenhage Plukt Route
  • natuur
  € 5.000,00
 • Buurtvereniging D'n Hoge Suute
  natuurontwikkeling Speelpark D'n Hoge Suute
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Ekogras Dakbegroeiing
  community-art project Groendak Maassingel 65 t/m 73 Den Bosch
  • buurtcultuur
  € 9.159,00
 • Ekogras Dakbegroeiing
  Groene daken aanleggen Simon Pelgromstraat
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • IVN Brabant afdeling Tilburg
  Buitenavonturen
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Basisschool Wandelbos
  natuurontwikkeling Speelplaats BS Wandelbos
  • natuur
  € 2.720,00
 • Stichting Zorgboerderij de Bremberg
  community-art project Ontwikkelen natuurlijke waterplek
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • IVN Vogel- en Natuurbescherming Etten-Leur e.o.
  educatieproject 50 dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde
  • buurtcultuur
  € 6.000,00
 • Stichitng INOS
  natuurontwikkeling aanleg nieuw schoolplein
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Deltae Innovation Solutions B.V.
  natuurontwikkeling Klimaatbestendige omgeving en bewustzijn
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Zorghoeve Kakelbont
  Natuurontwikkeling Hoeve Kakelbont klimaatbestendig en waterbewust
  • buurtcultuur
  € 9.940,00
 • Stichting Beleef de Keenesluis
  natuurontwikkeling Scheprad "De Mooie Keene"
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Optimus Cuijk primair Onderwijs
  natuurontwikkeling Groen-blauw schoolplein Basisschool Klim Op Megen
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Zorg om het dorp Mariahout
  natuurontwikkeling Van processiepark naar dorpspark
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Wijkbelangen Maliskamp
  natuurontwikkeling Dierenpark Maliskamp
  • buurtcultuur
  € 8.900,00
 • Stichting Zorggroep Elde Maasduinen
  natuurontwikkeling Visserslatijn in Park Vossenberg
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Stichting Recreatie en meer
  educatieproject Gewoon Buiten
  • buurtcultuur
  € 7.500,00
 • Stichting Vrienden van de dierenweide Acht
  community-art project Dierenweide in Acht
  • buurtcultuur
  € 960,00
 • Stichting Biblioplus
  community-art project Van Kijktuin naar Leestuin Grave
  • natuur
  € 7.500,00
 • Oudervereniging Basisschool De Heydonck
  natuurontwikkeling Natuurlijk en gezond speelplein
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • Buurtvereniging Bij de buuf op 't Benkske
  Buurt beweeg- en moestuin Bij de buurf op 't benkske
  • buurtcultuur
  € 1.200,00
 • Rotaryclub Tilburg Tricorch
  natuurontwikkeling KIDSMAKENDEBLITS met activiteit voor later
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Leefbaar & Vitaal Neerkant
  natuurontwikkeling Aanleg Wadi Kerkplein Neerkant
  • buurtcultuur
  € 8.132,00
 • Stichting Invitare Openbaar Onderwijs Harlekijn
  natuurontwikkeling Groenblauw schoolplein IKC Padbroek
  • buurtcultuur
  € 10.000,00
 • van den Heuvel
  community-art project Groendaken in de wijk
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Vereniging Bewust Wonen en Werken Boschveld
  community-art project Sedum Daken Bewust Wonen Werken Boschveld
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Dorpsraad Eerde
  community-art project Transformatie Pastorietuin Eerde
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Kinderboerderij Zevenbergen
  community-art project Kinderboerderij De Dierenploeg klimaatbestendig en waterbewust
  • buurtcultuur
  € 6.822,00
 • Stichting Promotie Projecten in Leefbaar Liempde
  community-art project (groene) Tuinkamer D'n Liempdsen Herd
  • buurtcultuur
  € 5.000,00
 • Stichting Platform Waspik
  community-art project Nieuwe natuur(waterspeel)tuin Waspik
  • buurtcultuur
  € 1.924,00