Het Cultuurfonds respecteert de privacy van al haar relaties. Of je nu een donateur bent, een Fonds op Naam hebt, een aanvraag doet, of prijswinnaar, vrijwilliger of bezoeker van de website bent. Jouw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en aan de gedragscodes van Goede Doelen Nederland. Ook hebben wij het keurmerk Erkenning van het CBF (toezichthouder van goede doelen).

Waarom leggen wij je gegevens vast?

Als je aan het Cultuurfonds doneert of schenkt, een aanvraag doet, deelneemt aan een actie of contact met ons opneemt via de telefoon, mail of onze website, leggen wij persoonsgegevens vast. Die hebben wij nodig voor het onderhouden van de relatie die tot stand komt en voor het nakomen van onze afspraken; in AVG-termen voor het uitvoeren van de overeenkomst die je met ons aangaat.

Omdat we voor ons werk geen subsidie ontvangen, zijn we financieel geheel afhankelijk van donaties en schenkingen. Die zijn van levensbelang voor het voortbestaan van het Cultuurfonds. Het werven van fondsen is voor ons dan ook noodzakelijk. Dat doen we door onze promotionele en marketingactiviteiten en gebruiken hiervoor ook onze social media. Het vastleggen van gegevens voor marketing- en analysedoeleinden doen we meestal op basis van ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, en als we volgens de AVG jouw toestemming nodig hebben, vragen wij dit tijdens het opvragen van je gegevens.

Welke gegevens leggen wij vast?

Je kunt op verschillende manieren doneren, bijvoorbeeld via de website of via een mailing met een QR-code. Je kunt ons steunen met een eenmalige of maandelijkse gift, steunen voor langere tijd met belastingvoordeel of met een groot bedrag. In alle gevallen vragen wij persoonsgegevens om je gift te incasseren, je te bedanken en de relatie te onderhouden.

Afhankelijk van het type donatie en de duur van de machtiging leggen we onder meer vast: naam, adres, gender, e-mail, leeftijd, telefoonnummer, bankrekeningnummer en giftbedrag, machtigingsnummer en klantnummer. Steun je ons met een schenkingsovereenkomst of een Fonds op Naam, dan leggen wij in deze overeenkomst gegevens vast die wettelijk zijn bepaald, waaronder ook het BSN.

Afhankelijk van de wijze waarop je doneert leggen wij extra gegevens vast. Doneer je via de website dan kunnen we daarnaast het IP-adres en het klikgedrag vastleggen voor de optimalisatie van onze site (via de cookies). Doneer of benader je ons via sociale media, dan registreren we ook alle interactiegegevens. Door middel van de cookiebar op de website kun je jouw keuzes vastleggen voor het gebruik van je data. Lees voor meer informatie de toelichting bij de cookiebar.

Neem je zelf telefonisch contact met ons op, dan kunnen wij een gespreksnotitie maken in onze database. Bijvoorbeeld wanneer je als donateur een wijziging wilt doorgeven. Soms besteden we telefoongesprekken uit aan een gespecialiseerde partner (dit zijn telemarketinggesprekken) en deze kunnen worden opgenomen voor trainingsdoeleinden. Is dit het geval, dan wordt je altijd voorafgaand aan het gesprek hiervan op de hoogte gesteld.

En als je een aanvraag doet voor financiële ondersteuning?

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuur in Nederland. Stichtingen, verenigingen en in bijzondere gevallen ook personen kunnen op onze website een aanvraag doen voor financiële ondersteuning. Doe je online een (beurs)aanvraag, dan verstrekken wij tijdens het aanvraagproces de benodigde informatie over wat wij met de gevraagde gegevens doen, wie inzage heeft in de gegevens, hoe lang wij deze bewaren en vragen wij ook je toestemming voor het gebruik en doorgifte van je gegevens. Zo wordt je op het juiste moment tijdens de aanvraagprocedure geïnformeerd.

Hoe gebruiken we de gegevens voor fondsenwervende doelen?

Waarom sturen we mail?
Verbondenheid met ons werk vinden we heel belangrijk. Betrokkenheid creëren doen we onder andere via e-mail. Hebben wij een klantrelatie omdat je gedoneerd hebt, een aanvraag hebt gedaan, deelgenomen hebt aan een actie of evenement, dan houden we je per e-mail op de hoogte van soortgelijke activiteiten. Voor dit type ‘service mails’ hoef je vanwege de klantrelatie geen toestemming te geven, maar je mag je uiteraard wel hiervoor afmelden. Ander type e-mails sturen wij alleen met toestemming. Heb je aangegeven onze nieuwsbrief te willen ontvangen, dan kun je je op elk gewenst moment afmelden via de afmeldlink in de toegezonden e-mail.

Waarom benaderen wij je telefonisch?
Om fondsen te werven en aandacht te vragen voor het werk van het Cultuurfonds gebruiken wij telemarketing. Dit doen wij geheel binnen de richtlijnen van de Telecommunicatiewet en de codes voor zelfregulering. Wij bellen alleen als je een klantrelatie met ons hebt. Zonder klantrelatie zullen wij eerst om toestemming vragen. Ook hier geldt dat je bij ons aan kunt geven dat je liever niet gebeld wordt; dan houden wij daar vanzelfsprekend rekening mee.

Waarom sturen we post?
Een aantal keer per jaar sturen wij per post informatie over ons werk. Dat kan ons Magazine zijn, maar ook een giftverzoek met een QR-code. Wens je geen post te ontvangen van ons, dan kun je dat eenvoudig kenbaar maken. Ook kan je je afmelden bij postfilter.nl. Wij raadplegen altijd postfilter.nl voordat wij post verzenden aan belangstellenden die geen klantrelatie met ons hebben.

Hoe lang bewaren wij gegevens?

Persoonsgegevens bewaren wij totdat wij deze niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben ontvangen óf zolang dat de wet dat van ons vraagt. Zo bewaren wij bijvoorbeeld financiële gegevens van giften en donaties 7 jaar.

Gegevensdeling met andere organisaties

Hier kunnen we kort over zijn: jouw persoonsgegevens worden nooit verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld voor commerciële doeleinden.

Wel gebruiken wij de diensten van zakelijke dienstverleners omdat we bepaalde taken uitbesteden. Denk hierbij aan een evenementorganisatie, een drukkerij, een websitebouwer of andere ict-diensten. Deze organisaties (derde partijen genaamd) kunnen je gegevens inzien als dat nodig is om de opdracht uit te voeren die wij ze hebben verstrekt. Wij verstrekken alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor die opdracht, nooit meer. Ook worden de benodigde data altijd op beveiligde wijze uitgewisseld. En met deze bedrijven leggen wij vast dat deze gegevens alleen voor het afgesproken doel gebruikt worden en daarna vernietigd worden. Ook kan het zijn dat we door een overheidsinstantie of andere partij wettelijk worden verplicht om gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens. De afspraken met deze partijen over het waarborgen van jouw privacy leggen we vast in een overeenkomst, in de meeste gevallen een zogeheten verwerkersovereenkomst.

Hoe zit het met links naar andere websites?

Op onze site staat een aantal links naar andere websites. Dat zijn sites zijn van bijzondere partners van het Cultuurfonds en partijen waarmee wij samenwerken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de wijze waarop die partijen je persoonsgegevens verzamelen. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die je bezoekt.

En met de links naar social media?

Op onze website zijn knoppen opgenomen waarmee je onze social media kunt bezoeken en om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn en Twitter. Deze knoppen worden in sommige gevallen gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf, die onder meer cookies plaatst. Lees de privacystatements van deze sociale media om te zien wat zij doen met jouw persoonsgegevens.

Op onze site maken we content zichtbaar van andere websites. Denk hierbij aan filmpjes van YouTube. Na het afspelen van een filmpje krijg je soms suggesties van YouTube te zien, hierop heeft het Cultuurfonds geen invloed.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen.

Let erop dat wij niet alle gegevens mogen verwijderen als je daarom vraagt. Financiële data over jouw donaties moeten wij bijvoorbeeld 7 jaar bewaren. Doe je een verzoek, dan kan het in sommige gevallen nodig zijn om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Dit zullen wij in een voorkomend geval duidelijk bij aangeven.

Gebruik het formulier Verzoek om inzage en verwijdering Persoonsgegevens wanneer je een verzoek voor inzage of verwijdering van jouw persoonsgegevens wilt doen.

Heb je andere vragen over privacy of opmerkingen over deze privacy verklaring, neem dan gerust contact met ons op. Al onze contactgegevens staan hier hier overzichtelijk vermeld.

Gebruik van cookies

Informatie over ons cookie-gebruik, en het opnieuw instellen van de cookie-instellingen kan op de pagina "Gebruik van cookies".

Laatste versie

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 14 maart 2023.