Geven

De kunst van het geven is er voor iedereen

Dankzij de giften van particulieren, bedrijven en instellingen ondersteunt het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap. De Kunst van het Geven kent verschillende vormen en past bij elke levensfase: geef een donatie aan een willekeurig fonds en steun het cultuur!

Donateur worden

Vanaf € 35 per jaar levert u een structurele bijdrage aan de werkterreinen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Als donateur krijgt u twee keer per jaar ons Magazine, kunt u mee op excursie naar een van de ondersteunde projecten en gebruik maken van kortingen. Eenmalige giften komen ook ten goede aan alle werkterreinen en het werk van het Cultuurfonds in het algemeen. Zo hebben kleinere bedragen samen een grote impact.

Mecenas worden

Is er een specifiek onderwerp of gebied binnen de kunst, wetenschap of natuur dat u wilt steunen? Dan kunt u als moderne mecenas het werk uit handen geven en de expertise inzetten van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wij denken mee over uw wensen, van idee tot uitvoering en kennen de weg naar onafhankelijke deskundigen voor aanvullend advies over zaken als fiscaliteit en estate planning. 

Dit is een fragment van de documentairefilm De Moderne Mecenas.

Cultuurfonds op Naam

Bij het Cultuurfonds kunt u uw eigen fonds instellen met een specifiek doel zonder dat u daar een aparte stichting voor hoeft op te zetten. Dat scheelt tijd, geld, administratie, beheer en u hoeft geen bestuur te benoemen. De ANBI-wetgeving stelt strenge eisen aan stichtingen en vermogensfondsen. Wij nemen u al het werk en de zorg uit handen maar u blijft uiteraard wel betrokken bij het reilen en zeilen van uw fonds. Er zijn al meer dan 400 fondsen actief van particulieren, familie- of vriendengroepen, bedrijven en stichtingen. 

Hoe werkt het?
U stelt uw eigen fonds in met een schenking, bij leven of bij testament, en bepaalt in overleg met ons de doelstelling en de naam.U kunt ook anoniem blijven. Het Cultuurfonds handelt de aanvragen voor financiële ondersteuning af en zorgt ervoor dat de besteding volgens afspraak verloopt. 

Geven aan een bestaand fonds

Vanaf € 1.000 kunt u schenken aan een specifiek Cultuurfonds op Naam. Zo kunt u kiezen voor een fonds dat bijvoorbeeld actief is in uw eigen regio of een werkterrein ondersteunt waar u affiniteit mee heeft. Wilt u schenken aan een specifiek fonds, gebruik dan de donatiemodule. Boven een bedrag van € 1.000 kunt u uw favoriete Cultuurfonds op Naam selecteren.

Waarom geeft u?

 •  
  "Ik heb een passie voor geschiedenis en voor Amsterdam en wilde graag bijdragen aan de monumentenzorg."
  Gay Lee Oen, insteller van het Edith Oen-Oei Schone Kunsten Fonds
 •  
  "Met de nalatenschap van mijn man, Ted Schutten, maken we Rotterdam mooier door monumentale panden in ere te herstellen."
  Ieke Frankenmolen, insteller van een CultuurFonds op Naam
 •  
  "Fijn dat u overweegt cultuur, natuur en wetenschap te steunen via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu, tijdens uw leven, of later, bij uw nalatenschap. "
  Adriana Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds
 •  
  "Ik geef aan jeugdtheater, zodat zoveel mogelijk kinderen kansen krijgen om op te groeien met het wonder van het theater"
  Loes van Toorn, insteller van een CultuurFonds op Naam
 •  
  "Mijn ouders wilden iets terug doen voor de moderne kunst, waar ze altijd zo van hebben genoten."
  Hugo de Haas van Dorsser, zoon van instellers Hausta Donans Fonds

Nalaten

U kunt het Prins Bernhard Cultuurfonds begunstigen met een legaat, waarbij u in uw testament vastlegt dat u een bedrag, een effectenportefeuille of onroerend goed nalaat aan het Cultuurfonds. U kunt het Cultuurfonds ook benoemen tot (mede-)erfgenaam. 

Nalaten kan aan één van de werkterreinen van het Cultuurfonds, maar u kunt ook kiezen voor een specifiek onderwerp, zoals cultuur of natuur in uw provincie of het werk van het Cultuurfonds in het algemeen.

Heeft u zelf een doel voor ogen en past dat bij de werkterreinen van het Cultuurfonds, dan kunt u ook nalaten aan een van de CultuurFondsen op Naam. Of u kunt zelf een fonds op naam instellen. Dit is mogelijk zowel bij legaat als bij erfstelling. U legt het vast in uw testament. Daarbij kunt u onze voorbeeldteksten gebruiken. 

Uw eigen fonds op naam kan ook al bij leven actief worden ingevuld met mooie projecten.  Lees hier meer over nalaten.

Geefkringen

U kunt ook samen met anderen een CultuurFonds op Naam instellen. Bijvoorbeeld met familieleden als herinnering aan een overleden verwant. Of met een groep vrienden om een cultuurvorm te steunen die iedereen bindt. Zo kunnen ook business clubs of verenigingen het initiatief nemen om een specifiek thema te ondersteunen of om voor een bepaalde regio iets te organiseren.

Het Cultuurfonds initieert zelf ook geefkringen, zoals Jong Mecenaat, een fonds van een nieuwe generatie mecenassen die samen bijzondere projecten ondersteunt, en Mokums Mecenaat, om samen kunst en cultuur in de Amsterdamse binnenstad te ondersteunen. Bewoners van de provincie Groningen initieerden Grunneger Dieverdoatsie: een fonds van bewoners en andere betrokkenen die samen bijzondere culturele initiatieven in de stad en ommelanden ondersteunen. Tot slot heeft Stichtse Vecht inmiddels ook een eigen geefkring, Patronen Stichtse Vecht, voor onmisbare financiële steun aan het culturele leven in de gemeente via Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Mecenaat op Maat

Met het Mecenaat op Maat vertaalt het Cultuurfonds uw wensen om te schenken aan cultuur, natuur of wetenschap zo goed mogelijk naar de praktijk. Behartigt uw onderneming het behoud van de Nederlandse natuur? Dan is ook mogelijk om alleen te schenken aan de natuur. In veel gevallen biedt de geefvorm Cultuurfonds op Naam uitkomst, maar misschien is uw idee zo bijzonder dat maatwerk nodig is. Het Cultuurfonds biedt deskundig advies en begeleiding omtrent doneren. 

Waar gaat mijn gift naar toe?

Wij steunen zowel kleine als grote projecten van non-profitorganisaties. In sommige gevallen steunen we ook personen, bijvoorbeeld met beurzen voor toptalenten. We maken geen onderscheid tussen amateurs en professionals. We financieren op aanvraag en geven relatief kleine bijdragen, waardoor we veel uiteenlopende initiatieven kunnen steunen en aanvragers stimuleren ook elders aan te kloppen. Zo werkt het Cultuurfonds als vliegwiel: na een toezegging van ons komen andere geldgevers vaak ook over de streep. 

Aanvragen worden op kwaliteit beoordeeld door commissies die bestaan uit honderden onbezoldigde experts of door de besturen van onze provinciale afdelingen. Wij controleren of onze bijdragen op de juiste manier worden besteed. Wij keren een bijdrage meestal pas uit als het project is gerealiseerd.

Voorbeeldprojecten

Landelijkmonumentenzorg

Het Huis met de Hoofden

Restauratie van de gevelornamenten

Bekijk
Landelijktheater, dans en film

Melk & Dadels

Getuigenissen van vier jonge Marokkaans-Nederlandse actrices.

Bekijk
Landelijkbeeldende kunst

Hollandse Meesters uit de Hermitage

Oogappels van de tsaren, uit St. Petersburg naar Nederland.

Bekijk

Belastingvoordeel

U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Het Cultuurfonds heeft de culturele ANBI-status en is daardoor vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt dus geheel ten goede aan cultuur, natuur of wetenschap. Het Cultuurfonds heeft het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) keurmerk. Alleen een professionele en financieel solide organisatie kan voldoen aan de strenge voorwaarden die daarvoor gelden.

Om maximaal gebruik te maken van bestaande belastingvoordelen, sluit u een periodieke schenkingsovereenkomst af. Daarmee legt u uw gift in elk geval voor vijf jaar vast. U kunt vooralsnog voor onbepaalde tijd gebruikmaken van extra belastingvoordeel door de multiplier (onderdeel van de Geefwet). Dit betekent dat u jaarlijks 25% meer kunt opgeven aan de Belastingdienst als geschonken bedrag met een maximum van € 1.250 extra aftrekbaarheid jaarlijks. Wilt u het belastingvoordeel van uw gift eenvoudig berekenen, kijk dan op onze handige rekenmodule.

Brochure aanvragen

Wilt u meer weten over ons werk en de mogelijkheden voor geven of nalaten aan het Cultuurfonds, vraag dan de brochure De kunst van het geven aan.