Geven

De kunst van het geven is er voor iedereen

Dankzij de giften van particulieren, bedrijven en instellingen ondersteunt het Cultuurfonds jaarlijks ruim 3.500 initiatieven op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap. De Kunst van het Geven kent verschillende vormen en past bij elke levensfase.

Donateur worden

Vanaf € 35 per jaar levert u een structurele bijdrage aan de werkterreinen van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Als donateur krijgt u twee keer per jaar ons Magazine, kunt u mee op excursie naar een van de ondersteunde projecten en gebruik maken van kortingen. Eenmalige giften komen ook ten goede aan alle werkterreinen en het werk van het Cultuurfonds in het algemeen. Zo hebben kleinere bedragen samen een grote impact.

Mecenas worden

Is er een specifiek onderwerp of gebied binnen de kunst, wetenschap of natuur dat u wilt steunen? Dan kunt u als moderne mecenas het werk uit handen geven en de expertise inzetten van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Wij denken mee over uw wensen, van idee tot uitvoering en kennen de weg naar onafhankelijke deskundigen voor aanvullend advies over zaken als fiscaliteit en estate planning. 

CultuurFonds op Naam

Bij het Cultuurfonds kunt u uw eigen fonds instellen met een specifiek doel zonder dat u daar een aparte stichting voor hoeft op te zetten. Dat scheelt tijd, geld, administratie, beheer en u hoeft geen bestuur te benoemen. De ANBI-wetgeving stelt strenge eisen aan stichtingen en vermogensfondsen. Wij nemen u al het werk en de zorg uit handen maar u blijft uiteraard wel betrokken bij het reilen en zeilen van uw fonds. Er zijn al meer dan 400 fondsen actief van particulieren, familie- of vriendengroepen, bedrijven en stichtingen. 

Hoe werkt het?
U stelt uw eigen fonds in met een schenking, bij leven of bij testament, en bepaalt in overleg met ons de doelstelling en de naam.U kunt ook anoniem blijven. Het Cultuurfonds handelt de aanvragen voor financiële ondersteuning af en zorgt ervoor dat de besteding volgens afspraak verloopt. 

Geven aan een bestaand fonds

Vanaf € 1.000 kunt u schenken aan een specifiek CultuurFonds op Naam. Zo kunt u kiezen voor een fonds dat bijvoorbeeld actief is in uw eigen regio of een werkterrein ondersteunt waar u affiniteit mee heeft. Wilt u schenken aan specifiek fonds, gebruik dan de donatiemodule. Boven een bedrag van € 1.000 kunt u uw favoriete CultuurFonds op Naam selecteren.

Waarom geeft u?

 •  
  "Met de nalatenschap van mijn man, Ted Schutten, maken we Rotterdam mooier door monumentale panden in ere te herstellen."
  Ieke Frankenmolen, insteller van een CultuurFonds op Naam
 •  
  "Fijn dat u overweegt cultuur, natuur en wetenschap te steunen via het Prins Bernhard Cultuurfonds. Nu, tijdens uw leven, of later, bij uw nalatenschap. "
  Adriana Esmeijer, directeur Prins Bernhard Cultuurfonds
 •  
  "Ik geef aan jeugdtheater, zodat zoveel mogelijk kinderen kansen krijgen om op te groeien met het wonder van het theater"
  Loes van Toorn, insteller van een CultuurFonds op Naam
 •  
  "Mijn ouders wilden iets terug doen voor de moderne kunst, waar ze altijd zo van hebben genoten."
  Hugo de Haas van Dorsser, zoon van instellers Hausta Donans Fonds

Nalaten

U kunt het Prins Bernhard Cultuurfonds begunstigen met een legaat, waarbij u vastlegt dat het Cultuurfonds na uw overlijden een bepaald bedrag, een effectenportefeuille of een onroerend goed ontvangt. U kunt het Cultuurfonds ook benoemen tot (mede-)erfgenaam. 

Geefkring

U kunt ook samen met anderen een CultuurFonds op Naam instellen. Bijvoorbeeld met familieleden als herinnering aan een overleden verwant. Of met een groep vrienden om een cultuurvorm te steunen die iedereen bindt. Zo kunnen ook business clubs of verenigingen het initiatief nemen om een specifiek thema te ondersteunen of om voor een bepaalde regio iets te organiseren.
Het Cultuurfonds initieert zelf ook geefkringen, zoals Jong Mecenaat, een fonds van een nieuwe generatie mecenassen die samen bijzondere projecten ondersteunt, Mokums Mecenaat, om samen kunst en cultuur in de Amsterdamse binnenstad te ondersteunen. Bewoners van provincie Groningen initieerden Grunneger Dieverdoatsie: een fonds van bewoners en andere betrokkenen die samen bijzondere culturele initiatieven in de stad en ommelanden ondersteunen.

Mecenaat op Maat

Met het Mecenaat op Maat vertaalt het Cultuurfonds uw wensen om te schenken aan cultuur,  natuur of wetenschap zo goed mogelijk naar de praktijk. In veel gevallen biedt de geefvorm CultuurFonds op Naam uitkomst, maar misschien is uw idee zo bijzonder dat maatwerk nodig is.

Waar gaat mijn gift naar toe?

Wij steunen zowel kleine als grote projecten van non-profitorganisaties. In sommige gevallen steunen we ook personen, bijvoorbeeld met beurzen voor toptalenten. We maken geen onderscheid tussen amateurs en professionals. We financieren op aanvraag en geven relatief kleine bijdragen, waardoor we veel uiteenlopende initiatieven kunnen steunen en aanvragers stimuleren ook elders aan te kloppen. Zo werkt het Cultuurfonds als vliegwiel: na een toezegging van ons komen andere geldgevers vaak ook over de streep. 

Aanvragen worden op kwaliteit beoordeeld door commissies die bestaan uit honderden onbezoldigde experts of door de besturen van onze provinciale afdelingen. Wij controleren of onze bijdragen op de juiste manier worden besteed. Wij keren een bijdrage meestal pas uit als het project is gerealiseerd.

Voorbeeldprojecten

beeldende kunstgeschiedenis & letteren

Cool Japan

Tentoonstelling over wereldwijde fascinatie met Japanse beeldcultuur

Bekijk
Noord-Hollandbeeldende kunsttheater, dans en film

Jong Beginnen

Het project Jong Beginnen brengt kinderen van 2 tot 4 jaar in aanraking met kunst en cultuur.

Bekijk
muziek

Theater in een bubbel

Plastique Fantastique creëert voor Oerol een enorme Bubbel, voor een uniek concert.

Bekijk

Belastingvoordeel

U kunt uw gift aftrekken van de inkomstenbelasting. Het Cultuurfonds heeft de ANBI-status en is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Uw gift komt daardoor geheel ten goede aan cultuur, natuur of wetenschap. Het Cultuurfonds heeft het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving)-keurmerk. Alleen een professionele en financieel solide organisatie kan voldoen aan de strenge voorwaarden die daarvoor gelden.

Om maximaal gebruik te maken van bestaande belastingvoordelen, sluit u een periodieke schenkingsovereenkomst af. Dat kan via de donatiemodule bovenaan deze webpagina. Daarmee legt u uw gift voor vijf jaar vast. Tot 1 januari 2018 kunt u ook nog gebruikmaken van de extra belastingaftrek van de Geefwet. Mogelijk wordt de Geefwet nog met een jaar verlengd.

Geefwet: geef meer, betaal minder

U kunt ook nog gebruikmaken van de extra belastingaftrek van de Geefwet. De regeling wordt verlengd tot 1 januari 2019. Ook het nieuwe kabinet heeft het voornemen aangegeven om de Geefwet duurzaam te verlengen.