De Nalatenschap

In De Nalatenschap van SBS6 kijken we naar het levensverhaal van mensen die de wens hebben om na hun dood iets te betekenen voor een ander. Sommigen kiezen er daarom voor om een goed doel in hun testament op te nemen.

De uitzending over het Cultuurfonds vertelt het verhaal van Bart en Nelleke de Graaf. Bart (71) en Nelleke (63) de Graaf zijn al jarenlang ambassadeurs van het Cultuurfonds. Het echtpaar draagt cultuur en natuur al sinds jaar en dag een warm hart toe. Een logische keuze dat hun nalatenschap ten goede komt aan het Cultuurfonds.

Met Bart en Nelleke de Graaf

Bekijk de aflevering van De Nalatenschap

Inrichting testament

Het Cultuurfonds kun je begunstigen met een legaat of erfstelling. Bij het opmaken van een testament moet er altijd tenminste éen erfgenaam zijn. Deze treedt in de rechten en plichten van de erflater. Daarnaast kun je één of meerdere legaten opnemen. Je legt zelf vast wat je nalaat: een geldbedrag of (on)roerend goed aan iemand of aan een instelling. Jouw nalatenschap wordt, na afgifte van de legaten en aftrek van de kosten, onder de erfgenamen verdeeld.

Als je het Cultuurfonds benoemt tot legataris of erfgenaam kun je in het testament de bestemming aangeven voor het bedrag of de opbrengsten van je nalatenschap.

Nalaten aan het Cultuurfonds

Nalaten Cultuurfonds Marceline Loudon interview Foto Wessel Spoelder 4 A5 A7789

Het is een voorrecht om alle persoonlijke verhalen te mogen horen.

Marceline Loudon · adviseur nalaten Cultuurfonds

Cultuur als erfenis?

Meer weten? Vraag onze brochure "Cultuur als erfenis" aan.

Wat is je wens voor later?

Als bestemming voor de opbrengsten van je nalatenschap, kies je in je testament uit de volgende mogelijkheden:

  • De organisatie van het Cultuurfonds
  • Een specifiek werkterrein van het Cultuurfonds
  • De cultuur of natuur in een bepaalde omgeving of regio
  • Een bestaand CultuurFonds op Naam
  • Je eigen CultuurFonds op Naam

Graag gaan wij met je in gesprek over het vormgeven van de bestemming, zodat deze aansluit bij jouw wens en onze mogelijkheden. Wij vinden het belangrijk dat we in de toekomst de opbrengsten van je nalatenschap op een passende manier kunnen bestemmen. Wij hebben voorbeeldteksten, die je notaris kan gebruiken om dit vast te leggen.

Een eigen fonds op naam kan ook al bij leven actief worden ingevuld met mooie projecten. Lees hier meer over het instellen van een CultuurFonds op Naam bij leven.

Geen schenk- en erfbelasting

Het Cultuurfonds is vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Dat betekent dat je nalatenschap na aftrek van de gemaakte kosten, geheel ten goede komt aan de gewenste bestemming.

Ben je executeur van een nalatenschap?

Heb je vragen bij de afwikkeling van een opengevallen nalatenschap waarbij het Cultuurfonds in het testament is opgenomen? Neem dan contact op met Maartien Delprat, contactpersoon afwikkeling nalatenschappen.

Om je te informeren over jouw taken en verantwoordelijkheden heeft Goede Doelen Nederland een handig werkdocument opgesteld.

Cultuurfonds al in je testament?

Heb je het Cultuurfonds al in jouw testament opgenomen? Wij horen het graag. We vinden dat heel bijzonder en houden je dan ook graag op de hoogte van onze activiteiten.

Heb je vragen over het opnemen van het Cultuurfonds in jouw testament of wil je verkennen welke mogelijkheden het Cultuurfonds biedt, neem dan contact op met Marceline Loudon. Zij staat je graag vrijblijvend te woord.

Neem contact op

Cultuurfonds Portretten 1493
Marceline Loudon
adviseur nalaten
+31 6 23 28 74 13
marceline@cultuurfonds.nl