's-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers

's-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers steunt boekhandels, uitgevers, particulieren en instellingen bij het tot stand brengen van boeken of tentoonstellingen met betrekking tot Den Haag en omstreken. Ook activiteiten op het gebied van leesbevordering in algemene zin horen daarbij.

Historie

De ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaars-Vereeniging, opgericht in 1854 en geliquideerd in 2018 heeft in 1942 de Stichting ’s-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers opgericht.

Het begrip boekhandel in de naam van de stichting moet worden opgevat in 19de-eeuwse betekenis. Onder “boekhandel” werden destijds namelijk alle activiteiten begrepen die te maken hadden met productie en verkoop van het boek. Een boekhandelaar was in de 19de eeuw ook drukker, uitgever, antiquaar en grossier. Later werden dit aparte vakgebieden.

In 1942 en de daaropvolgende jaren was er nauwelijks een vangnet of ondersteuning voor personen, die door omstandigheden buiten hun schuld in financiële moeilijkheden kwamen te verkeren. Geleidelijk aan kwamen er meer sociale voorzieningen van overheidswege en in de 70-er jaren van de vorige eeuw hoefden de leden van de vereniging boven hun jaarlijkse contributie geen toeslag meer te betalen ten behoeve van het ondersteuningsfonds. Door beleggingen en spaarrente kon het fonds vervolgens groeien terwijl er nog maar incidenteel een beroep op werd gedaan door steunvragers, die aan de omschrijving van de doelstelling in de statuten voldeden.

In 1995 zijn de statuten aangepast naar ondersteuning van projecten en activiteiten verband houdende met boeken en leesbevordering.

Na de opheffing van de ’s-Gravenhaagsche Boekhandelaars-Vereeniging is de Stichting omgezet in een Fonds op Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Projecten

's-Gravenhaags Ondersteuningsfonds voor Boekhandelaren en Uitgevers steunt boekhandels, uitgevers, particulieren en instellingen bij het tot stand brengen van boeken of tentoonstellingen met betrekking tot Den Haag en omstreken. Ook activiteiten op het gebied van leesbevordering in algemene zin horen daarbij.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig
  Publicatie Den Haag acht keer anders
  • monumentenzorg
  € 2.000,00
 • Boom uitgevers Amsterdam B.V.
  publicatie 'Functie elders. Achter de schermen van een onstuimig crisisjaar' door B. Maat en L. Ornstein
  • geschiedenis en letteren
  € 5.200,00
 • Uitgeversmaatschappij Walburg Pers B.V.
  publicatie Iconische schrijvers. Geschiedenis van het Nederlandse auteursportret
  • geschiedenis en letteren
  € 4.000,00
 • Quantes B.V. (moederbedrijf Uitgeverij De Nieuwe Haagsche)
  publicatie Willem en Pieter de Zwart, 1880 – 1930, Haagse schilderbroers op het breukvlak van een nieuwe tijd
  • beeldende kunst
  € 4.000,00
 • Stichting Louis Couperus Museum
  tentoonstelling 'Wij zijn idioot, hier, wij Westerlingen in dit land.' Couperus en Nederlands-Indië
  • geschiedenis en letteren
  € 7.500,00