DIVA

D.I.V.A. Fonds

Het D.I.V.A. Fonds ondersteunt (de ontwikkeling en de uitvoering van) visuele projecten die verbinding in de samenleving stimuleren door actuele en maatschappelijke onderwerpen aan te kaarten en bespreekbaar te maken.

Inclusiviteit maakt de wereld en het individu sterk, veerkrachtig en weerbaar, maar helaas is inclusiviteit (en inclusieve beeldvorming) nog lang niet altijd een vanzelfsprekendheid. Het D.I.V.A Fonds probeert daar verandering in te brengen door, via en met de kracht van kunst en cultuur.

D.I.V.A. staat voor: Diversiteit, Inclusiviteit, Verbinding en maatschappelijke Actualiteit.

Dit fonds kan besteed worden binnen verschillende werkterreinen zoals theater, letteren en film (documentaire) of multidisciplinair zijn. Het gaat om beeldvorming rondom achtergestelde groepen, met aandacht voor de verbinding tussen Nederland en andere landen.

Projecten zijn gericht op de toekomst en niet zozeer op geschiedschrijving.

Door dit fonds gesteunde projecten