D.I.V.A. Fonds

Het financieel ondersteunen van (het ontwikkelen en uitvoeren van) projecten die verbinding in de samenleving activeren door in te gaan op actuele maatschappelijke vraagstukken, en recht te doen aan diversiteit.

Door dit fonds gesteunde projecten