GT kanti laman 3 1x1

DNB Fonds

Het DNB Fonds is ingesteld door De Nederlandsche Bank om bij te dragen aan een vermindering van de gevolgen van de trans-Atlantische slavernij in Suriname, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland. Die werkt, 150 jaar na afschaffing, nog altijd door in de levens van de nazaten van tot slaaf gemaakten.

Nieuwsgierig naar ondersteunde projecten?

Richtlijnen

Vanuit het DNB Fonds kan financiële ondersteuning worden geboden aan initiatieven die bijdragen aan de vermindering van de doorwerking van het slavernijverleden in het dagelijks leven van nazaten van tot slaaf gemaakten.

 • Voor het DNB Fonds zijn duidelijke kaders bepaald waar binnen we financieel kunnen bijdragen aan projecten die helpen de doorwerking van het slavernijverleden in het dagelijks leven van nazaten van tot slaaf gemaakten helpen te verminderen. Helaas kunnen wij niet bijdragen aan alle gebieden van achterstand en daarom is – na zorgvuldig dialoog met betrokkenen – gekozen voor drie duidelijke thema’s.

  Er kan worden aangevraagd in Suriname, Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk, voor projecten die:

  1. Cultuur, erfgoed en natuur versterken. Hierbij gaat het om het identificeren, documenteren, conserveren, toegankelijk maken en presenteren van unieke aspecten van de historie en de leefomgeving van de nazaten.
  2. De toegang tot educatie en talentontwikkeling verbeteren. Hierbij gaat het om het verbeteren van de mogelijkheden voor nazaten om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.
  3. Economische zelfstandigheid stimuleren. Hierbij gaat het om het creëren van mogelijkheden voor de nazaten om deel te nemen aan de economie en daarin een (meer) zelfstandige positie te verwerven en bezit op te bouwen. In Nederland is hiervoor uit het DNB Fonds maximaal € 15.000 per jaar beschikbaar voor 3 aanvragen van maximaal € 5000. In Suriname en het Caribisch deel van het koninkrijk zijn de mogelijkheden hiervoor ruimer.
  Het Cultuurfonds gelooft dat cultuur kan helpen bij het verminderen van achterstanden die zijn ontstaan en legt daarom prioriteit bij projecten (uit thema 1, 2 of 3) met een cultuur-of natuurcomponent.

  Prioriteit gaat uit naar:

  • Initiatieven met een sterk lokaal karakter, die vanuit de gemeenschap worden geïnitieerd.
  • Initiatieven die (overwegend, maar niet uitsluitend) nazaten van tot slaaf gemaakten ten goede te komen.
  • Initiatieven die de potentie hebben om bij te dragen aan blijvende verandering. Blijvende verandering duidt hierbij op verbeteringen in het leven van de nazaten, die een blijvend positief effect hebben.

Achtergrond

Vanuit het DNB Fonds kan financiële ondersteuning worden geboden aan initiatieven die bijdragen aan de vermindering van de doorwerking van het slavernijverleden in het dagelijks leven van nazaten van tot slaaf gemaakten.

De Nederlandsche Bank heeft hiervoor de komende 10 jaar 500.000 euro per jaar beschikbaar gesteld. Deze bijdrage wordt verdeeld over Suriname, Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

De Nederlandsche Bank heeft vele gesprekken met nazaten en organisaties gehouden, zowel in Suriname en op de eilanden als in Nederland. Op basis daarvan is het initiatief voor dit fonds op naam ontstaan. Doel is om door financiële steun een impuls te geven aan initiatieven die van betekenis kunnen zijn voor de mensen die de gevolgen van slavernij tot de dag van vandaag ervaren. De Nederlandsche Bank heeft niet de illusie door het instellen van dit Fonds op Naam aan alle gebieden van achterstand bij te kunnen dragen en heeft hierin keuzes moeten maken. Meerdere kleinere lokale projecten binnen 3 thema's worden gesteund.

De Nederlandsche Bank heeft in dialoog met de betrokkenen geleerd dat juist de kleinere initiatiefnemers (lokaal gericht, in het bijzonder grass roots organisaties), al heel lang heel goed werk doen, intrinsiek gemotiveerd zijn om bij te dragen aan een verbeterde leefomgeving daar waar achterstand is ontstaan (de doorwerking). Die zijn niet altijd goed bekend met het doen van financieringsaanvragen. Daarom is het belangrijk dat juist dit soort kleine initiatieven de ruimte en de waardering krijgen: 

“Wij staan achter de gedachte dat effectieve en blijvende ontwikkeling vanuit de mensen zelf moet komen. Wij staan achter kleinere initiatieven die worden gerealiseerd door de betrokkenen zelf en al doende op lange termijn effect zullen hebben. En daar zijn kleinere stappen, vaak kleinere bedragen, passend en effectief bij." - De Nederlandsche Bank

Contact

In Nederland

Email: dnbfonds@cultuurfonds.nl

Telefonisch spreekuur voor NL: elke vrijdag tussen 10:00-12:00 via +31 20 5206130.

 • Annemarie Willems, adviseur
 • Kiki Rosingh, adviseur
 • Amber Visser, adviesmedewerker
 • Liesbeth Peper, assistent

Kijk voor de externe adviseurs hierboven bij 'Hoe wordt een aanvraag beoordeeld?'.

In Suriname

Kijk voor alle informatie over aanvragen in Suriname op: Suriname - het Cultuurfonds

In het Caribisch deel van het Koninkrijk

Neem contact op via: Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied of via info@pbccaribbean.com.

Veelgestelde vragen

foto: Gilleam Trapenberg, Kant’i laman Nº 3 (2022) / Aan het water Nº 3 (2022)

Door dit fonds gesteunde projecten