GT kanti laman 3 1x1

DNB-Fonds

Het DNB-fonds is opgericht door De Nederlandsche Bank (DNB) om bij te dragen aan een vermindering van de gevolgen van de trans-Atlantische slavernij. Die werkt, 150 jaar na afschaffing, nog altijd door in de levens van de nazaten van tot slaaf gemaakten. Het streven is dit DNB-fonds in de zomer (juli 2023) open te stellen via deze website. Vanaf september worden aanvragen beoordeeld en zal financiering worden toegekend.

Het DNB-fonds richt zich op kleinere, lokale initiatieven die plaatsvinden in het Caribisch gebied (Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba), Suriname en Nederland. Te denken valt aan stichtingen, burgerinitiatieven en individuen met projecten die de potentie hebben om bij te dragen aan een verbetering van de leefomstandigheden van nazaten, daar waar door de trans-Atlantische slavernij achterstanden zijn ontstaan.

Het Cultuurfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG) zijn al decennia actief in het Caribisch gebied, Suriname en in Nederland en steunen met regelmaat initiatieven die bijdragen aan de verwerking van het koloniaal verleden en aan een inclusief toekomstbeeld. Het DNB-fonds is hierop een waardevolle aanvulling en richt zich op het ondersteunen van initiatieven die een belangrijke bijdrage leveren aan:

  1. Versterken van cultuur, erfgoed en natuur. Hierbij gaat het om het identificeren, documenteren, conserveren, toegankelijk maken en presenteren van unieke aspecten van de historie en de leefomgeving van de nazaten.
  2. Verbeteren van toegang tot educatie en talentontwikkeling. Hierbij gaat het om het verbeteren van de mogelijkheden voor nazaten om zichzelf persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.
  3. Stimuleren van economische zelfstandigheid (met name in Suriname en het Caribisch Gebied). Hierbij gaat het om het creëren van mogelijkheden voor de nazaten om deel te nemen aan de economie en daarin een (meer) zelfstandige positie te verwerven en bezit op te bouwen.

In lijn met de doelstellingen van het Cultuurfonds en PBCCG gaat een sterke voorkeur uit naar initiatieven met een duidelijke cultuur- en natuurcomponent.

Uit het DNB Fonds kunnen initiatieven worden ondersteund met bijdragen van 500 euro tot 25.000 euro, waarbij per geografisch gebied sprake is van een evenwichtige spreiding van toegekende bedragen.

Meer informatie over (wegings-)criteria en beschikbare budgetten per gebied en per onderwerp, volgt komende maand via deze website en de website van PBCCG.

foto: Gilleam Trapenberg, Kant’i laman Nº 3 (2022) / Aan het water Nº 3 (2022)