Werkterreinen

Beeldende kunst

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten in de schilderkunst, textiele kunst, grafiek, beeldhouwkunst, vormgeving, architectuur, lichtkunst, digitale kunst, fotografie en mode. Denk aan uitzonderlijke publicaties, tentoonstellingen, festivals en manifestaties of educatieve projecten die jongeren op een bijzondere manier leren over beeldende kunst.

Monumentenzorg & Erfgoed

De zorg voor monumenten is van groot belang voor het Cultuurfonds en haar schenkers. Of het nou een gevelsteen, kathedraal, dorpspomp of stoomlocomotief betreft. Naast de restauraties van historische gebouwen, landschappen en objecten steunt het Cultuurfonds talloze projecten op het gebied van erfgoededucatie en vrijwilligersprojecten. Zodat niet alleen de stenen, maar ook de verhalen behouden blijven.  

Geschiedenis & Letteren

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten over de geschiedenis van Nederland en over de Nederlandse taal en letterkunde. Het gaat dan bijvoorbeeld om tentoonstellingen, educatieve projecten, manifestaties, biografieën of onderzoek en archivering.  

Muziek

Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten op het gebied van muziek. Daarbij komen alle muziekgenres aan bod, zoals wereldmuziek, jazz, pop, opera, klassieke- en eigentijdse muziek. Speciale aandacht is er voor onder meer de kamermuziek, bijzonder amateurprojecten, muziekeducatie en talentontwikkelingstrajecten.

Natuur

Van het Drentse esdorpenlandschap en de kweldergebieden langs de kust, tot het bos of weidelandschap bij jou om de hoek: Nederland kent een grote variatie aan natuur. In een dichtbevolkt land als het onze, is natuur aan veel veranderingen onderhevig en komt soms onder druk te staan. Het Cultuurfonds en haar schenkers ondersteunen natuurbehoud en -versterking in Nederland. Dat doen wij door het ondersteunen van projecten op het gebied van landschap, biodiversiteit en educatie.

Theater, Dans & Film

Dans, toneel, mime, circus, kleinkunst, bewegingstheater, musical, muziektheater, performance, cabaret, poppenspel, documentaire – alle genres die theater dans en film raken, maken kans op ondersteuning door het Cultuurfonds.