Natuur

Van het Drentse esdorpenlandschap en de kweldergebieden langs de kust, tot het bos of weidelandschap bij jou om de hoek: Nederland kent een grote variatie aan natuur. In een dichtbevolkt land als het onze, is natuur aan veel veranderingen onderhevig en komt soms onder druk te staan. Het Cultuurfonds en haar schenkers ondersteunen natuurbehoud en -versterking in Nederland. Dat doen wij door het ondersteunen van projecten op het gebied van landschap, biodiversiteit en educatie.

Themaregeling: verdroging

Het veranderende klimaat heeft een grote invloed op de Nederlandse natuur. Verdroging zet soorten en gebieden onder enorme druk. Daarom reserveert het Cultuurfonds dit jaar € 300.000 voor projecten waarin natuurorganisaties (de effecten van) verdroging tegengaan. Zo dragen wij bij aan toekomstbestendige natuur. Komt jouw project in aanmerking voor deze nieuwe regeling? 

Check hier de voorwaarden!

Nieuws: Cultuurfonds Prijs winnaar IVN krijgt eigen Fonds op Naam

Het groene schoolplein: een groene oase voor kinderen. Een plek waar volop gespeeld en ontdekt wordt, maar die ook mogelijkheden biedt voor natuur- en cultuureducatie. Het Cultuurfonds stelt uit het IVN Natuureducatie Groene Schoolpleinenfonds in 2022, 2023 en 2024 op jaarbasis €25.000 beschikbaar voor projecten die het gebruik van groene schoolpleinen voor natuur- en cultuureducatie stimuleren.  

Lees hier meer.

Landschap

Het Nederlandse (cultuur)landschap in al haar glorie. Lees meer over aanvragen op het gebied van landschap.

Biodiversiteit

Het Cultuurfonds maakt bijzondere projecten op het gebied van biodiversiteit mogelijk. Denk aan beheer ondersteunend onderzoek, poelenherstel of het treffen van soort-ondersteunende maatregelen.

Educatie

Het Cultuurfonds maakt bijzondere projecten op het gebied van natuureducatie mogelijk. Denk aan lesmateriaal, cursussen en tentoonstellingen voor jong en oud.

Amateuronderzoekers veldbiologie

Het Cultuurfonds ondersteund (amateur)onderzoek op het gebied van veldbiologie. Denk aan onderzoek naar zweefvliegen, waterspitsmuizen of roestschimmels.

Heeft u behoefte aan meer informatie?

Bij vragen over projecten met een landelijke aard, mail dan met:

Noa Dunnewind, adviseur Natuur & Beurzen: N.Dunnewind@cultuurfonds.nl

Ilse Eckhart, assistent Natuur & Beurzen: I.Eckhart@cultuurfonds.nl

Een aanvraag doen?

Alles gecheckt?

Aanvragen in de regio?

Wil je een aanvraag doen voor een project met een regionaal karakter? Dan kun je in de regel terecht bij een van onze provinciale afdelingen. Iedere afdeling hanteert haar eigen (aanvullende) voorwaarden, mogelijkheden en vergaderdata. 

Een landelijke aanvraag doen?

Verzoeken met een landelijk karakter worden drie maal per jaar behandeld door de Adviescommissie Natuur. Heb jij een mooi project liggen, van beheer ondersteunend onderzoek tot poelenherstel? Kijk dan hier voor de data om je aanvraag in te dienen.