Lepelaar

Een ontpolderde polder

aankoop natuurgebied Aankoop Hedwigepolder
Aangevraagd door
Stichting Het Zeeuwse Landschap
Bijdrage
€ 100.000,00
Werkterrein
natuur

Na maar liefst twee decennia discussiëren is de Hedwigepolder nu officieel omgetoverd tot een prachtig natuurgebied. De dijken zijn weg, en het gebied staat weer volledig onder invloed van eb en vloed.

Natuurlijk erfgoed in Zeeuws-Vlaanderen

Vanwege de grote nationale betekenis van dit gebied heeft het Rijk ervoor gezorgd dat alles volgens plan verliep met een RijksInpassingsPlan*. Het natuurgebied heeft nu een make-over gekregen en wordt overgedragen aan de nieuwe eigenaar: Het Zeeuwse Landschap.

Om dit te realiseren, heeft Het Zeeuwse Landschap hulp gevraagd aan het Cultuurfonds. Het gaat om 449 hectare terrein in de Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Bij de eerdere aankoop door de overheid was al besloten dat de grond na het weghalen van de dijken zou worden beheerd door een organisatie die goed is in natuurbehoud. Het Zeeuwse Landschap is hiervoor als meest geschikte partij uit de bus gekomen.

Vogels zijn fan

Het gebied is vooral belangrijk voor watervogels op zoek naar voedsel, zoals bergeenden en lepelaars. Na de aankoop wil Het Zeeuwse Landschap de natuur in het gebied op een zo natuurlijk mogelijke manier laten groeien. Ook komen er aan de randen van het terrein voorzieningen die de leefbaarheid van het gebied verbeteren. Een win-win voor iedereen.

*Een RijksInpassingsPlan (RIP) is een ruimtelijk plan op nationaal niveau in Nederland, opgesteld door de Rijksoverheid. Het regelt op samenhangende wijze de ruimtelijke ordening, rekening houdend met verschillende belangen en functies zoals wonen, werken, natuur en infrastructuur. Het wordt vaak toegepast bij projecten van nationaal belang waar regionale of lokale belangen overstegen worden, en regelt onder andere de bestemming van grond en de inrichting van het betreffende gebied.

*Een ‘brakwaterschor’ is een ecologisch gebied waar zoet water van rivieren samengaat met zout water uit de zee. Deze overgangszones, genaamd schorren, zijn te vinden in kustgebieden en bieden een unieke habitat voor planten en dieren die gedijen in deze gemengde omgeving. Ze spelen een essentiële rol in het ecosysteem als broedplaatsen en voedselbronnen, en dragen bij aan de biodiversiteit en kustbescherming.

Waarom steunt het Cultuurfonds de aankoop van de Hedwigepolder?

  • De aankoop helpt bij de ontwikkeling van de Westerscheldenatuur en het grenspark Groot Saeftinghe.
  • Met deze uitbreiding wordt het natuurgebied de grootste brakwaterschor* van Noordwest-Europa.
  • Het Cultuurfonds draagt bij aan grondaankopen. Deze aankoopkans is een waardevolle toevoeging op het beheersgebied van Het Zeeuwse Landschap.

Het Cultuurfonds is er ook voor natuur.

Wij ondersteunen natuurbehoud en -versterking in Nederland. Dat doen wij door het ondersteunen van projecten op het gebied van landschap, biodiversiteit en educatie. Meer weten?

Dit project kreeg een toekenning uit: