Robert Persman Fonds

Ter bevordering van de natuurontwikkeling in Nederland.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Het Zeeuwse Landschap
  Een ontpolderde polder
  • natuur
  € 7.500,00
 • Stichting Het Utrechts Landschap
  aankoop natuurgebied grasland in de Polder Bolgerijen
  • natuur
  € 8.526,00
 • Stichting NTR
  educatieproject De Klokhuis Soortensafari
  • natuur
  € 2.221,00
 • Stichting Flevo-landschap
  aankoop natuurgebied Aankoop grond voor natuurbestemming
  • natuur
  € 225,00
 • Stichting Flevo-landschap
  aankoop natuurgebied Aankoop grond voor natuurbestemming
  • natuur
  € 7.500,00
 • Stichting Beheer Smetenhof
  Piet Oudolf inrichting buitenruimte Smetenhof
  • natuur
  € 3.058,00
 • Stichting The Green Mile
  Piet Oudolf: Kade-tuintjes woonbootbewoners Stadhouderskade
  • natuur
  € 3.028,00
 • Stichting Straatboer
  workshop/training Straatboer Make-over
  • natuur
  € 7.585,00
 • Brabants Landschap
  aankoop natuurgebied Ruim 14 hectare voormalig agrarische grond gelegen in het beekdal van de Kleine Beerze
  • natuur
  € 12.819,00
 • Stichting RAVON
  educatieproject Florabalans; natuurkennis ontsluiten voor vrijwilligers, beleid en beheer
  • natuur
  € 7.033,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  verdroging Hydrologisch herstel Dommeldal De Hogt
  • natuur
  € 12.638,00
 • Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
  natuurontwikkeling Kwaliteitsimpuls Staelduinse Bos
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting RAVON
  ontwikkeling benchmark Basiskwaliteit soorten in het landschap!
  • natuur
  € 47.342,00
 • De Bijenstichting
  educatieproject Bijeneducatiecentrum
  • natuur
  € 8.000,00
 • Stichting Duinbehoud
  educatieproject Bescherm de kust
  • natuur
  € 20.000,00
 • Vereniging Nederlands Cultuurlandschap
  natuurontwikkeling langs de Rijn voor leefomgeving van de otter
  • natuur
  € 25.000,00
 • Stichting Het Wereld Natuur Fonds-Nederland
  beleids-/beheersmatig onderzoek voor het Living Planet Report - Natuur in Nederland
  • natuur
  € 20.000,00
 • Stichting Het Utrechts Landschap
  natuurontwikkeling Pleegakkers: herstel oorspronkelijke bloemenpracht akkers
  • natuur
  € 10.000,00
 • Zoogdierstichting
  educatieproject Muizenpluizen.nl
  • natuur
  € 20.000,00
 • Stichting Globe Nederland
  lesmateriaal science school
  • natuur
  € 16.000,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  restauratie tuin landgoed Koningshof
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Het Drentse Landschap
  aankoop Zuidlaardermeer Oevers-Kruims II
  • natuur
  € 10.500,00
 • Stichting Het Zuid-Hollands Landschap
  verwerving polders Poelgeest
  • natuur
  € 12.500,00
 • Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels
  ontwikkeling leefgebied patrijs
  • natuur
  € 16.000,00
 • Stichting Grauwe Kiekendief, kenniscentrum akkervogels
  onderzoek naar akkervogelbeheer
  • natuur
  € 26.000,00
 • Nationaal Park Zuid-Kennemerland
  aanleg ecologische verbindingszone
  • natuur
  € 19.000,00
 • Stichting Turning Point
  educatieproject Verover onze Schatten
  • natuur
  € 20.000,00
 • Nederlands Instituut voor Ecologie (DUBBEL)
  online database voor gegevens ooievaars
  • natuur
  € 12.500,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  onderzoek kwaliteitsimpuls meetnet nestkaarten
  • natuur
  € 3.500,00
 • Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland
  onderzoek rol mycorrhiza na ontgronding
  • natuur
  € 18.000,00
 • ARK, Stg
  onderzoek begrazing wisenten
  • natuur
  € 21.500,00