Berkel Almen Matthijsdevos 2x 0424d5a2

Een kompas voor natuurherstel

publiciteit Nationaal Dashboard Biodiversiteit
Aangevraagd door
Stichting IUCN Nederlands Comité (IUCN National Committee of the Netherlands Foundation)
Bijdrage
€ 35.000,00
Werkterrein
natuur

De biodiversiteit in Nederland staat onder druk door vervuiling, klimaatverandering en verstedelijking. Om deze trend te keren, zijn er internationale doelen vastgesteld waar ook Nederland aan meewerkt. Het Nationaal Dashboard Biodiversiteit (NDB) is een handig platform voor iedereen, van burger tot bioloog, om inzicht te krijgen in de staat van onze biodiversiteit en te zien welke stappen nodig zijn om onze doelen te bereiken.

Het dashboard is een hulpmiddel om ambities en acties voor biodiversiteitsherstel te toetsen en te sturen. In één oogopslag zie je of we op koers liggen om biodiversiteit te herstellen voor 2030.

Hoe?

  • Doelen en indicatoren: Het NDB toont de belangrijkste doelen voor biodiversiteitsherstel en de bijbehorende metingen.
  • Actuele status: Duidelijke grafieken en tijdreeksen met stoplichtkleuren (groen, oranje, rood) geven inzicht in de huidige situatie en voorspellen of de doelen haalbaar zijn. Of dat daar nog extra inspanningen voor nodig zijn.
  • Handelingsperspectief: Adviezen en actiepunten helpen om beleid en acties effectief bij te sturen.

Benieuwd?

Ontdek het Nationaal Dashboard Biodiversiteit en zie hoe jij kunt bijdragen aan een groenere toekomst! Bezoek de website en bekijk de laatste inzichten.

Meer dan alleen een overzicht

Het NDB is meer dan een verzameling data. Het vertelt een samenhangend verhaal over biodiversiteitsherstel in Nederland, ontwikkeld met input van experts en sleutelspelers uit diverse sectoren. Het koppelt internationale doelen aan nationale prioriteiten en maakt de complexe problematiek van biodiversiteit begrijpelijk en actiegericht.

Nationaal dashboard biodiversiteit

Waarom steunt het Cultuurfonds het Nationaal Dashboard Biodiversiteit?

  • Het NDB biedt betrouwbare, wetenschappelijk onderbouwde informatie.
  • Het dashboard stimuleert brede maatschappelijke betrokkenheid bij natuurbehoud.
  • Duidelijke visuals, persoonlijke verhalen en wetenschappelijke inzichten bieden een frisse kijk op biodiversiteitsherstel.

Bijdragen aan een groene toekomst?

Ontdek hoe je steun kunt krijgen voor jouw natuurproject.

Dit project kreeg een toekenning uit: