Drone

Op vogelavontuur met drones: red de patrijzen!

Vliegen met de patrijzendrone
Aangevraagd door
Hendriksen
Bijdrage
€ 1.976,00
Werkterrein
natuur

In een snel veranderend landschap, waar moderne landbouw soms het evenwicht in de natuur verstoort, vecht de patrijs voor haar plekje. Met een afnemende populatie heeft deze vogel nu een plek op de rode lijst van bedreigde soorten in Nederland. Gelukkig is er hoop in de lucht, letterlijk! De Patrijzenwerkgroep Montferland heeft een onverwachte troef in handen: drones.

Detective drones

Met behulp van drones verzamelt de Patrijzenwerkgroep waardevolle informatie die niet alleen de patrijzenpopulatie helpt te begrijpen, maar deze ook beschermt. De vrijwilligers van de Patrijzenwerkgroep Montferland dragen op verschillende manieren bij aan het welzijn van deze patrijzen. Ze tellen de vogels, gaan in gesprek met boeren om afspraken te maken en geven voorlichting. Deze inzet heeft in de afgelopen 5 jaar al zijn vruchten afgeworpen. Van slechts zes paren patrijzen zijn ze nu gegroeid naar maar liefst tweeënveertig. Hun toewijding en inspanningen vormen een essentieel onderdeel van het succesverhaal achter deze opmerkelijke groei.

Wat is een patrijs?

De patrijs is een middelgroot hoen dat lijkt op een bruine kip met een oranje gezicht. Ze houden van open velden, vooral akkers. De vrouwtjes leggen eieren van april tot september in rommelige plekjes, meestal langs de randen van velden. De mannetjes maken in de lente, tijdens het baltsen, een speciaal piepend geluid. Dit hoor je vooral in de avond als het warm en stil is. Patrijzen zijn best verlegen vogels, dus om ze te kunnen tellen en in de gaten te houden zijn de drones de perfecte ‘tools’.

Samenwerking met jongeren

Jongeren tussen de 15 en 20 jaar met een hart voor de natuur worden betrokken bij het veldonderzoek naar patrijzen, reeën, fazanten en hazen. Deze jongeren worden uitgenodigd om de natuur te verkennen door op spannende speurtochten te gaan met drones. Dit gaat niet alleen om leren, maar ook om het enthousiasmeren van jonge natuurliefhebbers om de handen uit de mouwen te steken voor de natuur.

Waarom steunt het Cultuurfonds Vliegen met een Patrijzendrone?

  • Bevordering van biodiversiteit: Het project heeft bewezen resultaten laten zien in het vergroten van de patrijzenpopulatie.
  • Betrekken van jongeren bij natuurbehoud: Het educatieve aspect van het project, waarbij jongeren actief worden betrokken bij veldonderzoek met drones, zorgt voor het bevorderen van natuurbewustzijn bij jongeren. Het draagt zo bij aan duurzaam natuurbeschermingsbeleid in de toekomst.
  • Samenwerking en innovatie: Het project bevordert samenwerking tussen vrijwilligers, jongeren en technologie om een positieve impact te hebben op de natuur.

Heb jij een natuurproject dat een bijdrage kan gebruiken?

In een dichtbevolkt land als het onze, is natuur aan veel veranderingen onderhevig en komt soms onder druk te staan. Het Cultuurfonds en haar schenkers ondersteunen natuurbehoud en -versterking in Nederland. Dat doen wij door het ondersteunen van projecten op het gebied van landschap, biodiversiteit en educatie.

Dit project kreeg een toekenning uit: