Meester Prikkebeen Fonds

Amateuronderzoekers die - op eigen initiatief en onbezoldigd- onderzoek uitvoeren op het gebied van veldbiologie kunnen hier terecht voor een bijdrage. Er wordt bijgedragen aan bijzondere kosten voor het onderzoek. Denk hierbij aan de kosten voor deelname aan een congres of de aanschaf van onderzoeksmaterialen.

Door dit fonds gesteunde projecten

 • Stichting Het Zeeuwse Landschap
  Het ligt voor het oprapen
  • natuur
  € 15.000,00
 • Hendriksen
  Op vogelavontuur met drones: red de patrijzen!
  • natuur
  € 2.037,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  online platform Doorontwikkeling invoer meetnet Nestkaarten
  • natuur
  € 5.000,00
 • De Vlinderstichting
  rapport/verslag Zeldzame nachtvlinders in Nederland
  • natuur
  € 5.000,00
 • René Oosterhuis
  aankoop gereedschap Onderzoek naar slaapgedrag van huismussen
  • natuur
  € 4.000,00
 • Stichting Natuurhistorisch Museum Rotterdam
  tentoonstelling Van ouwe vogelaars tot hippe tuinvogeltellers
  • natuur
  € 8.167,00
 • Stichting Het Groninger Landschap
  Ontdek de insectenwereld in het nieuwe Veldstation Bourtange
  • natuur
  € 7.500,00
 • Stichting Fries Natuurhistorisch Museum
  Met de pootjes op tafel
  • natuur
  € 6.787,00
 • Stichting Observation International
  Cross platform app Waarneming.nl
  • natuur
  € 15.570,00
 • Sovon Vogelonderzoek Nederland
  multidisciplinair project Jubileum Sovon - de impact van 50 jaar vogels tellen
  • natuur
  € 5.000,00
 • De Vlinderstichting
  publiciteit 40 jarig jubileum Vlinderstichting
  • natuur
  € 7.000,00
 • Fryske Feriening foar Fjildbiology
  Terreingebruik van slechtvalken onder invloed van ontwikkelende recreatie langs de Friese waddenkust
  • natuur
  € 8.000,00
 • Marterstichting
  educatieproject Inzet speurhonden voor marterinventarisatie
  • natuur
  € 1.350,00
 • Stichting Naturalis Biodiversity Center
  documentaire De Verwonderaars
  • natuur
  € 7.500,00
 • Uitgeverij atlas contact B.V.
  onderzoek en schrijven voor publicatie 'Expeditie Thuis' (werktitel) door A. Bouma
  • natuur
  € 6.840,00
 • Lamers
  onderzoek en schrijven voor publicatie Wat bepaalt de overwinteringsgebieden van de bonte vliegenvanger?
  • natuur
  € 5.000,00
 • Stichting Uitgeverij van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging
  onderzoek en schrijven voor publicatie
  • natuur
  € 5.000,00
 • Nienhuis
  onderzoek en schrijven voor publicatie over nachtgedrag kokmeeuwen
  • natuur
  € 7.000,00
 • Winter
  publicatie Mijn Tuinvogels
  • natuur
  € 8.000,00
 • van Rijsewijk
  publicatie over de gladde slang
  • natuur
  € 6.000,00
 • Martin Brandsma
  onderzoek en publicatie 'Individueel gedrag en persoonlijkheid bij klapeksters in relatie tot terreingebruik en prooikeuze'
  • natuur
  € 7.500,00
 • Majoor
  onderzoek overwinteringsgebied Kleine Plevier
  • natuur
  € 5.000,00
 • Feijen
  onderzoek naar gladde slang in Boshoverheide
  • natuur
  € 500,00
 • Boedeltje
  onderzoek naar verspreiding van vruchten en zaden door rietvoorn en zeelt
  • natuur
  € 3.000,00
 • Boer
  publicatie verspreidingsatlas 'Mieren van Nederland'
  • natuur
  € 7.500,00
 • Oosterhuis
  onderzoek populatie huismus
  • natuur
  € 2.400,00
 • van Steenis
  onderzoek Zweefvliegen de boom in
  • natuur
  € 5.500,00
 • Bot
  onderzoek voor publicatie veldgids over zweefvliegen in Nederland
  • natuur
  € 5.000,00
 • Martin Brandsma
  onderzoek naar individuele variatie en herkenning van overwinterende klapeksters
  • natuur
  € 3.000,00
 • Martin Brandsma
  onderzoek voor publicatie over klapeksters
  • natuur
  € 4.000,00
 • publicatie over Groninger kleibossen
  • natuur
  € 8.000,00
 • Verkade
  onderzoek Onder water in Leiden: Vissenmonitoring in de Leidse Havenwijk
  • natuur
  € 7.000,00
 • Breugel, Pieter van
  publicatie 'Gasten van een bijenhotel'
  • natuur
  € 7.000,00
 • Xander van der Sar
  onderzoek verspreiding hazelwormen
  • natuur
  € 7.000,00
 • Kreutz
  onderzoek voor publicatie 'De Orchideeën van Europa, Noord-Afrika en het Midden-Oosten'
  • natuur
  € 8.000,00
 • van Dijk
  onderzoek vangen en ringen kleine vogels op industrieterrein
  • natuur
  € 2.500,00
 • van de Graaf
  onderzoek voor webapplicatie herkenning vroedmeesterpad
  • natuur
  € 2.800,00
 • Raaijmakers
  onderzoek voor publicatie 'Niet zomaar een bos' door L.F.M. Raaijmakers e.a.
  • natuur
  € 6.000,00
 • Wielink
  onderzoek naar migratie grote modderkruiper
  • natuur
  € 6.500,00
 • Mourik
  publicatie 'Lezen in het duin'
  • natuur
  € 1.500,00
 • Wanders
  onderzoek noordse woelmuis
  • natuur
  € 16.500,00
 • Sloggett
  onderzoek naar vijfstippig lieveheersbeest
  • natuur
  € 6.000,00
 • Kolenbrander
  onderzoek naar chytridiomycose op amfibieen
  • natuur
  € 16.000,00
 • Termorshuizen
  publicatie over roestschimmels
  • natuur
  € 6.700,00
 • Sim Broekhuizen
  publicatie over steenmarter
  • natuur
  € 10.000,00
 • Stichting Jeugdbondsuitgeverij
  publicatie 'Mieren, De Nederlandse en Noordwest-Europese Mieren'
  • natuur
  € 6.300,00
 • van Boekel
  onderzoek waterspitsmuis in Noord-Drenthe
  • natuur
  € 5.200,00