Doel van KIEM is het met geld steunen van initiatieven voor natuur en duurzaamheid in de provincie Utrecht. Zo wordt de provincie groener en de natuur diverser. We helpen heel graag natuurprojecten realiseren waar vrijwilligers bij betrokken zijn. Een aanvraag moet worden gedaan door een stichting of een vereniging. Wanneer u een bewonersinitiatief bent zonder rechtspersoon, dan is het mogelijk een aanvraag te doen via een penvoerder.

Ook stimuleren wij initiatieven om crowdfunding in te zetten.

Projecten die worden ondersteunt zijn bijvoorbeeld:

  • Bijenkasten plaatsen;
  • Paddenpoelen maken;
  • Pluktuinen, moestuinen of insectenweiden inrichten;
  • Vergroenen van schoolpleinen;
  • Educatieve projecten over natuur;
  • Opruimen van afval in de natuur of educatie daarover.

Doe een aanvraag!

Kijk of je kans maakt en doe een aanvraag op de website van KIEM!