Originele interview door Annemique de Kroon voor het Cultuurfonds Magazine zomer 2021

Bewerkt voor website

Terwijl Into Nature de natuurlijke schoonheid van Drenthe tot een levend kunstwerk transformeert, speelt Fonds Laboratorio een cruciale rol in de realisatie van projecten als deze. "Na het plotselinge overlijden van Theo wilde ik een manier vinden om zijn gedachtegoed en onze gezamenlijke passie voor kunst voort te zetten," vertelt Cathja. Door middel van dit fonds op naam kon Cathja een blijvende impact realiseren op het gebied van kunst en natuur, zonder de lasten van een eigen stichting. "Het Cultuurfonds neemt veel uit handen en zorgt voor continuïteit en professionaliteit."

Waarom een Fonds op Naam?

Een Fonds op Naam bij het Cultuurfonds biedt donateurs zoals Cathja een manier om specifiek en gericht bij te dragen aan culturele en natuurprojecten die hen na aan het hart liggen. Deze fondsen zijn cruciaal voor het ondersteunen van kunstinitiatieven die anders misschien geen doorgang zouden vinden. Ze bieden een persoonlijke aanpak, waarbij donateurs direct betrokken zijn bij de projecten die ze steunen.

Into Nature - New Energy - 2021

Kunstbiënnale in de Drentse natuur

Into Nature is een project dat perfect aansluit bij de doelstellingen van Fonds Laboratorio. Kunstenaars krijgen tijdens deze biënnale de kans om werken te creëren die reageren op en de interactie aangaan met de Drentse landschappen. Een indrukwekkend voorbeeld hiervan is het werk van Marguerite Humeau, die voor de editie van 2021 een installatie creëerde die zich richtte op de lokale flora en fauna, waarbij ze een echo genereerde van de geluiden van uitgestorven plantensoorten uit de regio.

Z21 De mecenas en de kunst in de natuur 3

"De bijdrage van Fonds Laboratorio maakte het mogelijk om kunstenaars uit te nodigen die met hun werken een dialoog aangaan met de natuur. Dit soort ondersteuning is cruciaal voor het succes van onze biënnale."

Hans den Hartog Jager · artistiek leider van Into Nature

Tijdens hun gesprek benadrukken Cathja Maas en Hans den Hartog Jager hun gedeelde overtuiging dat kunst een cruciale rol speelt in maatschappelijke reflectie. Cathja zegt: "De functie van kunst is commentaar geven op wat er in de wereld gebeurt. Kunst is nodig voor reflectie op de wereld. Er zijn natuurlijk feiten, maar vaak is het net wat diffuser en is er een spanningsveld tussen verschillende werkelijkheden." Deze visie vormt de kern van de projecten die door Fonds Laboratorio worden ondersteund. De kunstwerken nodigen toeschouwers uit om na te denken en hun perspectieven te heroverwegen.

De kracht van kunst

Hans sluit zich hierbij aan en licht toe hoe Into Nature deze principes in de praktijk brengt: "Zo denk ik er ook over. Into Nature gaat over leven, de maatschappij, natuur en kunst. Ik hoop dat mensen er een goede tijd beleven en dat ze er vrolijk, verdiept en verbeterd vandaan komen." Hij voegt toe dat de gekozen locaties, zoals het Bargerveen in 2021, hun eigen dynamiek en geschiedenis met zich meebrengen. Dit geeft kunstenaars de mogelijkheid om de verborgen lagen en betekenissen van een plek zichtbaar te maken. "Het zichtbaar maken van dat soort signalen is nou precies waar kunstenaars heel erg goed in zijn. Zij gaan ons er hopelijk op wijzen hoe je naar die natuur kunt kijken, hoe je dingen kunt beleven, wat er buiten zicht is en hoe allerlei emoties en gevoelens naar boven gebracht kunnen worden," aldus Hans. Cathja stemt hiermee in en benadrukt dat juist dit soort projecten laten zien hoe kunst kan bijdragen aan een bredere maatschappelijke discussie en bewustwording.

Z21 Cover

"Kunst helpt om anders tegen dingen aan te kijken.” 

Cathja Maas · insteller van Fonds Laboratorio

Into Nature in 2024

Into Nature blijft zich ontwikkelen als een dynamisch kunstpodium, waarbij vooraanstaande (inter)nationale kunstenaars hun werken verbinden met de unieke kenmerken van het Drentse landschap en actuele maatschappelijke en ecologische vraagstukken. In 2024 doen ze dit bijvoorbeeld met het project From Dust to Dust op de VAM-berg. Dit project nodigt kunstenaars uit om nieuw werk te presenteren geïnspireerd op de gedachte dat alles met elkaar verbonden is en invloed op elkaar heeft. Hiervoor kreeg Into Nature een bijdrage van € 3.000, dit keer van het Cultuurfonds Drenthe.

The Gluttonous Mountain
'The Gluttonous Mountain / De Vraatzuchtige Berg' van Jurjen Galema. Jurjen is een van de kunstenaars die uitgenodigd is voor 'From Dust to Dust'. Zijn werk gaat over gulzigheid en nodigt bezoekers uit om na te denken over consumptie en overvloed.

Combineert jouw cultuurproject kunst met natuur?

Ontdek of je in aanmerking komt voor een bijdrage van het Cultuurfonds.