Vecht

Elf hectare nieuw natuurgebied

aankoop natuurgebied 11 ha van grond in de uiterwaarden van de Vecht (bij Zwolle), genaamd "Tempel"
Aangevraagd door
Stichting Landschap Overijssel
Bijdrage
€ 75.000,00
Werkterrein
natuur
Doel
Natuurherstel

Het natuurgebied in de uiterwaarden van de Vecht bij Zwolle is uitgebreid met elf hectare grond. Hierdoor kunnen bevers, waterriet en specifieke vegetatie als rivierkruiskruid en tripmadam zich verder ontwikkelen.

De Vecht is een belangrijk systeem voor de verbetering van de waterhuishouding en het behalen van de klimaatdoelstellingen. In de uiterwaarden komen zeldzame natuurtypen als stroomdalgraslanden en hardhoutooibos voor.

Bever

Samenwerking met boerenbedrijven

In dit gebied werkt Landschap Overijssel samen met vier boerenbedrijven aan natuurontwikkeling en -verduurzaming. Zo hebben de bedrijven een gesloten mestkringloop ontwikkeld en telen ze granen voor veevoer op het landgoed dat aansluit aan het nieuwe natuurgebied.

Waarom ondersteunt het Cultuurfonds Landschap Overijssel

De aankoop van dit natuurgebied in de uiterwaarden bevordert zowel natuurontwikkeling als verduurzaming van een aantal vooruitstrevende boerenbedrijven.

  • De grond is gelegen naast een drinkwaterwinning en heeft grote potentie.
  • Het Waterschap heeft zich gecommitteerd aan de herinrichting.
  • Het nieuwe deel sluit goed aan bij het bestaande eigendom van Landschap Overijssel en versterkt de oost-westverbinding tussen deze deelgebieden.
  • Door herinrichting kan stroomdalvegetatie (zeldzame droge graslanden) op deze grond hersteld worden.
Kivietsbloem

Draag bij aan natuurontwikkeling

In een dichtbevolkt land als Nederland komt natuur soms onder druk te staan. Waar we kunnen dragen we bij aan natuurversterking. Wil je ons hierin ondersteunen?