Header priscilla du preez JCZ2p E Szpw unsplash

Samen vergroenen voor een duurzame toekomst

natuurontwikkeling project Huurders op Groen
Aangevraagd door
Vereniging voor Lokale Natuur- en Milieucommunicatie
Bijdrage
€ 25.000,00
Werkterrein
natuur

Dit bijzondere project, genaamd Huurders op Groen, richt zich op een specifieke doelgroep waarvoor vergroening minder vanzelfsprekend is: huurders van woningcorporaties. Vanwege een gebrek aan toestemming en/of kennis ervaren veel huurders moeilijkheden bij het vervangen van grijze elementen door groen.

Krachten bundelen

In dit bijzondere project slaan woningcorporaties, lokale centra voor natuur- en milieueducatie en huurders de handen ineen. Deze organisaties hebben verschillende doelen en expertise, maar richten zich allemaal op het vergroenen van buurten waarin woningcorporaties actief zijn. Door gezamenlijke inspanningen kunnen belangrijke stappen worden gezet in de vergroening van onze buurten. Het resultaat? Prachtige groene oases met talloze voordelen. Dit initiatief verbetert niet alleen onze gezondheid, maar draagt ook bij aan het floreren van de biodiversiteit.

Meer groen is minder problemen

Huurders op groen is gericht op het nemen van maatregelen om beter voorbereid te zijn op het veranderende klimaat. Dit project biedt waardevolle ondersteuning aan huurders in de sociale huursector, waarbij informatie wordt verstrekt en obstakels worden overwonnen. Samen worden verharde tuinen, zowel aan de voorkant als aan de achterkant van de woningen aangepakt. Ook gemeenschappelijke binnentuinenkrijgen een opknapbeurt. Deze inspanningen hebben talloze positieve effecten.

Door de toevoeging van meer (inheemse*) bomen, struiken en planten wordt de biodiversiteit gestimuleerd en wordt de kans op wateroverlast aanzienlijk verminderd. In de afgelopen eeuw is de jaarlijkse neerslag in Nederland namelijk 21% toegenomen. Hierdoor ervaren veel huishoudens wateroverlast, zoals overstromingen.

Door de toevoeging van groen wordt het water wordt gulzig opgenomen door de grond, waardoor ook droogte in de zomer beter kan worden tegengegaan. Daarnaast biedt de prachtige begroeiing heerlijke schaduw en verkoeling, waardoor de brandende hitte draaglijker wordt.

*Als we het hebben over 'onze inheemse planten', dan gaat het om onze wilde planten. Het zijn de soorten die, zonder menselijk ingrijpen, al eeuwenlang in Nederland groeien.

Westerbork blije mensen buiten aan het tuinieren

Een versteende realiteit

Eén derde van het bebouwde gebied in Nederland bestaat uit sociale huurwoningen van corporaties. Helaas zijn de meeste tuinen rondom deze woningen een troosteloze aanblik. Ze zijn grotendeels versteend en ook in de omgeving van de buurten is er weinig groen te vinden. Huurders op Groen wordt op een gestructureerde manier aangepakt, zodat huurders in dezelfde straat gezamenlijk aan de slag kunnen. Er worden straatacties georganiseerd. Dit versterkt de band in de straat en brengt een positieve verandering teweeg.

Waarom steunt het Cultuurfonds Huurders op Groen?

Het Cultuurfonds erkent het belang van het vergroenen van corporatiebuurten* en ondersteunt dit project om een duurzame en groene toekomst te bevorderen.

  • Het project maakt vergroening bespreekbaar en toegankelijk voor huurders in de sociale huursector.
  • Het bevordert openheid en begrip rondom duurzaamheid en vergroening op buurtniveau.
  • Door gezamenlijke inspanningen van huurders, woningcorporaties en natuur- en milieu-educatiecentra, draagt het project bij aan een inclusieve en diverse cultuur.
  • Het stimuleert de dialoog en samenwerking tussen verschillende generaties, met aandacht voor de impact van klimaatverandering op huurders.
  • Door het vergroenen van corporatiebuurten wordt de leefomgeving verbeterd, met positieve effecten op gezondheid, biodiversiteit, waterretentie en klimaatadaptatie.
  • Het project Groene Huurders biedt een platform voor huurders om actief deel te nemen aan het klimaatvraagstuk en oplossingen te bieden.

Vind jij vergroening ook zo belangrijk?

Van braakliggend of vergrijsd terrein naar een groene ontmoetingsplek in jouw buurt. Het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds draagt hieraan bij. Draag bij aan vergroening en geef aan het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds!