Stichting stibula

Creatief kansen creëren

Cultuur participatie jeugd Latour en Sunny Point
Aangevraagd door
Stichting Buurtwerk Latour
Bijdrage
€ 25.000,00
Werkterrein
Meerdere werkterreinen

Stibula On the Move opent creatieve deuren voor kinderen in Zuid-Paramaribo. Gedurende anderhalf jaar organiseert Buurthuis Stibula activiteiten zoals zang, dans, theater en muziek voor kinderen uit de wijken Sunny Point en Latour. Het doel: hun zelfvertrouwen versterken en kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Door de financiële situatie in achterstandswijken zoals Latour en Sunny Point is het voor veel kinderen en jongeren moeilijk om zich op creatief vlak te ontwikkelen. Er ontbreekt geld voor activiteiten zoals dans- of muzieklessen en zelfs het vervoer naar locaties waar deze lessen worden gegeven is vaak onbetaalbaar. Buurthuis Stibula organiseert culturele lessen voor kinderen uit deze achterstandswijken en regelt kosteloos vervoer naar het buurthuis.

Zomerschool

Gedurende de zomervakantie transformeert Stibula on the Move in de Stibula Summer Academy. Dit 10-daagse programma biedt kinderen de kans om hun sportieve talenten te ontdekken en zich te verdiepen in de wereld van filmmaken, video-editing, kickboksen en zelfonderwijs. Het programma is ontworpen om kinderen niet alleen te laten genieten van activiteiten die ze leuk vindenmaar ook om hen waardevolle vaardigheden aan te leren die hen kunnen helpen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling in de toekomst.

Stichting stibula 2

Waarom ondersteunt het Cultuurfonds Stibula on the Move?

  • Het versterken van het zelfvertrouwen en vergroten van kansen op de arbeidsmarkt voor kinderen in achterstandswijken.
  • Het bieden van culturele lessen en activiteiten die anders niet toegankelijk zouden zijn vanwege financiële belemmeringen.
Geld aanvragen voor een project die de doorwerking van het slavernijverleden helpt verminderen?

Check de criteria

Dit project kreeg een toekenning uit: