Dankzij schenkers

De Open Call Architectuur en Bouwkunst is mogelijk dankzij een nieuw CultuurFonds op Naam, Fonds voor Architectuur en Bouwkunst (FAB) opgericht door Stichting Fonds ONB, ter stimulering van eigentijdse architectuur en bouwkunst. Het fonds biedt jaarlijks de kans aan architecten en vormgevers om in aanmerking te komen voor een bijdrage van € 100.000 om samen met een realiserende partij een uniek ontwerp uit te voeren dat een bijdrage levert aan de eigentijdse architectuur en bouwkunst.

Wat zoeken we?

  • Plannen voor duurzame, tot de verbeelding sprekende bouwwerken in Nederland
  • Voor een breed publiek bereikbaar
  • Uitdaging: er mag niet permanent in gewoond of gewerkt worden.
  • Bijzondere projecten waarbij architect/vormgever en initiatiefnemer van begin tot eind samenwerken

Wie kunnen aanvragen?

Aanvragen kunnen worden gedaan door initiatiefnemers die zorgen dat het ontwerp daadwerkelijk gerealiseerd wordt in de publieke ruimte. Zoals: beleidsmakers (gemeenten/provincies), stedenbouwkundigen, planologen, rijksbouwmeester, directeuren van musea, culturele organisaties, eigenaren van landgoederen, beeldentuinen, bossen en parken, waterschappen, hoogheemraadschappen, natuurgebieden etc.

Uiteraard in nauwe samenwerking met een architect of vormgever met een bijzonder ontwerp. Die van A tot Z betrokken is bij de totstandkoming. Heb je als architect of vormgever al een idee of ontwerp: zoek een realiserende partner en dien samen het plan in.

Voorwaarden en procedure

Alles gecheckt? Doe je aanvraag!

Voor het indienen van een aanvraag moet je uit veiligheidsoverwegingen inloggen met een Google-account.