Algemeen

Vervaldatum

De toewijzing vervalt onherroepelijk na twee jaar.

Wijzigingen

Neem bij belangrijke wijzigingen altijd tijdig contact met ons op. Veranderingen in de inhoudelijke en financiële gegevens waarop onze toewijzing is gebaseerd, kunnen namelijk aanleiding geven om het besluit te herzien.

Evaluatie

Na afronding van het project ontvangen wij graag per e-mail een kort evaluatieverslag.

Aanvraag bij een provinciale afdeling gedaan?

Dan gaat het net anders, hier vind je hoe.

Uitbetalingen

Na afloop van het project kan de financiële verantwoording c.q. het betaalverzoek op één van beide onderstaande manieren, maar uitsluitend per e-mail worden ingediend. Deze e-mail dien je direct ook CC: te sturen aan de mede-tekenbevoegde persoon.

Voor een betaalverzoek dien je gebruik te maken van het voor het project relevante formulier, te downloaden onderaan deze pagina.

De behandeling van een betaalverzoek duurt ca. tien werkdagen. Het Cultuurfonds kan een boekhoudkundige controle vragen van de ingediende verantwoording.

NB Indien de aanvrager BTW-plichtig is dan alle bedragen exclusief BTW.

 1. er wordt een controleverklaring voor het project opgesteld. Meesturen:
  1. het volledig ingevulde formulier betaalverzoek geparafeerd door directeur/bestuurder (bij rechtspersonen met Raad van Toezicht) of twee daartoe bevoegde bestuursleden.
  2. accountantsverklaring en financieel overzicht door accountant geparafeerd (Het financieel overzicht dient in ieder geval de volgende rubrieken te bevatten: 1e kolom: de gespecificeerde uitgaven en inkomsten zoals begroot bij de aanvraag. 2e kolom: de gespecificeerde werkelijke uitgaven en inkomsten)
 2. er wordt geen controleverklaring opgesteld. Meesturen:
  1. het volledig ingevulde formulier betaalverzoek geparafeerd door directeur/bestuurder (bij rechtspersonen met Raad van Toezicht) of twee daartoe bevoegde bestuursleden.
  2. financieel overzicht (Het financieel overzicht dient in ieder geval de volgende rubrieken te bevatten: 1e kolom: de gespecificeerde uitgaven en inkomsten zoals begroot bij de aanvraag. 2e kolom: de gespecificeerde werkelijke uitgaven en inkomsten.)
  3. facturen die samen tenminste het toegekende bedrag vormen. Als je btw kan terugvragen, reken je met bedragen op de facturen exclusief btw.

ad 2c:
Indien de toegekende bijdrage niet geoormerkt is voor bepaalde kosten, dient het totaalbedrag van de meegezonden facturen minstens gelijk te zijn aan de toegekende bijdrage.
Indien de toegekende bijdrage geoormerkt is voor bepaalde kosten, dienen alle facturen met betrekking tot deze kosten meegestuurd te worden.

Let op: Een betaalverzoek dient in zijn geheel (met bijlagen) verzonden te worden aan het e-mail adres dat bovenaan de toekenningsbrief wordt vermeld.

Formulieren voor betaalverzoeken