Criteria zijn:

 • Het schoolplein is gericht op een brede doelgroep;
 • In het ontwerp zijn aantoonbare educatieve elementen opgenomen, en deze worden (in de toekomst) benut voor concrete educatieve activiteiten. De educatieve activiteiten worden in het plan benoemd;
 • Er wordt gebruikgemaakt van aantoonbaar duurzame materialen;
 • Het schoolplein draagt bij aan verbetering van de biodiversiteit door:
  • Gebruik van gevarieerde inheemse beplanting (bomen, heesters, kruidachtige planten als grassen);
  • Het plaatsen van vogel- en/of vleermuiskasten;
  • Ecologisch groenbeheer (mag in eigen beheer).

Daarnaast is het een pré als:

 • Het schoolplein wat ontwerp (zowel in vormgeving als beplantingkeuze) betreft aansluit op de landschappelijke omgeving;
 • Een (op biodiversiteit gericht) waterelement wordt opgenomen;
 • (Een deel van) de gebouwen wordt voorzien van een groen dak;
 • Het ontwerp voorziet in toepassing van (op biodiversiteit gericht) liggend dood hout;
 • Eventuele buitenverlichting wordt aangepast om de negatieve impact op biodiversiteit te minimaliseren.