Waarvoor kan er geen aanvraag ingediend worden?

 • Beeldende kunstprojecten waarbij geen rekening wordt gehouden met de richtlijn kunstenaarshonoraria.
 • Het maken van nieuwe kunstwerken/kunstopdrachten.
 • Soloprojecten/tentoonstellingen van hedendaagse beeldend kunstenaars
  • De uitzondering hierop (kan dus wel een aanvraag voor worden ingediend): vrouwelijk beeldend kunstenaars op persoonlijke titel, zie mogelijkheden individuen.
 • Aankopen op het gebied van beeldende kunst (kijk voor mogelijkheden op Vereniging Rembrandt).
 • Projecten in het buitenland.

Tentoonstellingen, festivals, manifestaties

Voor het aanvragen voor tentoonstellingen, festivals en manifestaties geldt:

 • De bruikleen-/objecten-/deelnemerslijst moet zo definitief mogelijk zijn, en voorzien van:
  • afbeeldingen;
  • status van bruiklenen.

Publicaties

Op het gebied van beeldende kunst/vormgeving ondersteunt het Cultuurfonds over het algemeen alleen publicaties die in een oplage van minimaal 1.000 exemplaren verschijnen en gaat er daarbij van uit dat ten minste 90% wordt verkocht tegen minimaal de productieprijs per exemplaar. Bedrijfskosten kunnen doorgaans tot maximaal 25% van de netto omzet worden vergoed. Aanvragen worden behandeld op basis van een volledig manuscript, inclusief afbeeldingen.

Doe je aanvraag!