Cultuurfonds Onderscheiding 2024

De Cultuurfonds Onderscheiding gaat dit jaar naar Rose Mary Allen, Franke Remerie, Patricia Tjiook Liem, Gert-Jan en Carla Kramer – Lems en de Engelen van Amerongen. 

Rose Mary Allen voor haar inzet voor en onderzoek naar cultureel erfgoed en geschiedenis van Curacao.

Franke Remerie voor zijn toewijding aan natuurbehoud en de bescherming van biodiversiteit.

Patricia Tjiook-Liem voor haar inspanningen om het cultureel erfgoed van Chinese Indonesiërs in Nederland te behouden.

Gert-Jan en Carla Kramer – Lems voor hun grote bijdrage aan muziek, beeldende kunst, erfgoed en theater.

De Engelen van Amerongen voor hun inzet in het behoud van historisch textiel. 

De geschiedenis van de Cultuurfonds Onderscheiding

De Cultuurfonds Onderscheiding - de opvolger van de Zilveren Anjer die sinds 1950 elk jaar werd toegekend door het Cultuurfonds - is er voor bijzondere vrijwilligers voor cultuur en natuur in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De onderscheiding wordt toegekend op voordracht en wordt elk jaar uitgereikt aan drie tot vijf laureaten. Iedereen kan iemand voordragen voor de Cultuurfonds Onderscheiding. Vanaf 15 juni 2024 kunnen nieuwe voordrachten worden gedaan voor 2025.

Het maken van de Cultuurfonds Onderscheiding

De onderscheiding is ontworpen door edelsmid Aletta Teunen en symboliseert de verbinding en samenhang tussen mensen door cultuur en natuur. Dit benadrukt de blijvende waarde van de inzet van de ontvangers, die een belangrijk netwerk vormen ter ondersteuning van een levendige culturele en natuurrijke samenleving.

Cultuurfonds Onderscheiding, voor wie?

Laureaten

Vanaf 1950 tot en met 2023 werd door het Cultuurfonds de Zilveren Anjer toegekend. Er zijn dus inmiddels al heel wat vrijwilligers - meer dan 300 - die een onderscheiding hebben gekregen voor hun bijdrage aan cultuur en natuur. Kijk wie ze zijn:

  • Trudy Van Riemsdijk-Zandee en Willem van Riemsdijk restaureerden het Doktershûs in Stiens, herstructureerden de daarbij behorende stinzenplantentuin, toverden een naburig pakhuis om tot een karakteristieke concertzaal waar jong talent het podium krijgt en gaven financiële ondersteuning voor de instandhouding van romaanse kerken en states. Deze historische Friese gebouwen en landgoederen zijn dankzij de inzet van dit tomeloze creatieve echtpaar behoed voor een onzekere toekomst.

    Wesley Sekewael zet zich met zijn 29 jaar al ruim 15 jaar vrijwillig en met passie in voor het Vlissingse industriële erfgoed en dat van de voormalige scheepswerf de Schelde in Vlissingen, die van grote betekenis is geweest voor de Nederlandse en internationale scheepsbouw. Als 21-jarige regelde hij al particuliere giften om stoomhijskraan Schelde nr 38 als nationaal railmonument van de sloop te redden. De kraan werd in zes jaar tijd onder zijn leiding gerestaureerd door technische vrijwilligers, waardoor deze weer functioneert en in 2021 een definitieve locatie kreeg naast museum de Scheldewerf in Vlissingen.

    Eef Arnolds uit Holthe is bioloog en gepromoveerd als mycoloog (paddenstoelendeskundige). Zijn betekenis voor de natuur is enorm, door zijn onderzoek, zijn inbreng bij het maken van atlassen over de Drentse flora en paddenstoelen en zijn adviserende en besturende rol voor het Drentse Landschap. Eef Arnolds zet zich in voor meer natuurlijke bossen in Nederland, creëerde zijn eigen biodiverse natuurgebied 'Schepping' naast zijn woonhuis, enthousiasmeert vrijwiliigers om zich in te zetten voor de natuur en schreef talloze publicaties, columns en nieuwsbrieven.