2024: Paula Stevens 

Het Cultuurfonds kent de Cultuurfonds Vertaalprijs 2024 toe aan vertaler Paula Stevens voor haar vertalingen uit het Noors. ’De jury is zeer onder de indruk van haar vertaaloeuvre: omvangrijk, divers, en vooral telkens weer van hoge kwaliteit. Het werk van een geleerde taalverliefde. Daarnaast is Paula Stevens een bijzondere pleitbezorger van eminente Noorse auteurs in de Nederlandse taal.’

Lees hier het hele juryrapport

Aan de grootste vertaalprijs van het Nederlands taalgebied is een bedrag van 50.000 euro verbonden. De uitreiking van de Cultuurfonds Vertaalprijs vond plaats op donderdag 18 april.

Extra geld voor vertalen

Om het belang van goede vertalers te onderstrepen stelt het Cultuurfonds in 2023 en 2024 € 200.000 extra beschikbaar voor bijzondere vertalingen, waarbij het liefst een nieuwe vertaler betrokken is. Naast vertalingen komen ook andersoortige projecten ten behoeve van het vertalersvak in aanmerking als deze het opleiden en ondersteunen van nieuwe vertalers tot doel hebben.

Meer weten?

Vertaalregeling

Wie maakt er kans op de Vertaalprijs?

De prijs is bestemd voor vertalers die vertalen in en uit het Nederlands. Elk jaar wordt een vertaler die vertaalt in het Nederlands bekroond. Eens in de vijf jaar – bij elk lustrum van het Cultuurfonds – krijgt tevens een vertaler die vertaalt uit het Nederlands de prijs toegekend. Aan de prijs is een bedrag verbonden van € 50.000. Het is daarmee een van de grootste vertaalprijzen van Europa.

DSC06386

"Vertalen is essentieel voor een cultuur, om de communicatie tussen culturen in stand te houden." 

Ton Naaijkens · winnaar Cultuurfonds Vertaalprijs Martinus Nijhoff 2023