Bas Hak en Joke Strikwerda Fonds

Het bevorderen van harmonie-, fanfare- en brassbandmuziek alsmede koormuziek in Drenthe. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het Bas Hak en Joke Strikwerda Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten