De Bander Fonds

Maakt projecten in de regio Leiden en omringende gemeenten mogelijk, bij voorkeur op het gebied van cultuureducatie of met betrekking tot het cultuurbehoud. Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

Voor CultuurFondsen op Naam gelden dezelfde richtlijnen als voor het Cultuurfonds. Na ontvangst van een aanvraag bekijkt het Cultuurfonds of ondersteuning uit een van de CultuurFondsen op Naam mogelijk is, deze fondsen kunnen niet apart aangeschreven worden.

Door het De Bander Fonds gesteunde projecten

Zelf een fonds instellen?

Met een CultuurFonds op Naam kunt u veel betekenen voor cultuur en natuur in Nederland. Kies zelf een mooie bestemming voor uw geld. Er zijn vele mogelijkheden om een fonds op te zetten.

Meer weten